Oulun on oltava hyvä kaupunki “ellää ja olla”

Yleinen

Kuntavaaleissa ollaan ihmisten arjen asioiden ytimessä. Minusta Oulun on oltava sellainen kaupunki, jossa jokaisen meistä on hyvä ”ellää ja olla”. Tulevaisuuden Oulussa arjen hyvinvoinnin on oltava jokaisen ulottuvilla. Oulun päättäjien on työllään varmistettava, että oululaisilla on hyvät palvelut varhaiskasvatuksesta vanhuspalveluihin.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Oulussa on nuori väestö. Lasten ja nuorten asiat ovat meille tärkeitä. Nuorten mielenterveyspalveluita on vahvistettava, ja kaikille nuorille on taattava turvallinen harrastus ja kesätyö. Varhaiskasvatuksen laatuun ja resursseihin pitää panostaa. Perusopetuksesta ja koulutilojen terveellisyydestä tulee huolehtia. Koulukiusaamiseen on puututtava.

Hyvä arki ja inhimillinen vanhuus

Julkisten hyvinvointipalveluiden on oltava esteettömästi jokaisen ulottuvilla. Ikäihmisten palveluiden on oltava vanhuspalvelulain edellyttämällä tasolla. Erityisesti kotipalveluihin ja omaishoidon tukeen tarvitaan lisää resursseja. Palveluissa on huomioitava niin perheet kuin yksinasuvat.

Oulun elinvoima ja ympäristö

Oulu on maamme viidenneksi suurin kaupunki ja koko Pohjois-Suomen kehittämisen keskus. Sen tulee näkyä myös kuntapolitiikassa. Meillä on kirittävää etenkin työllisyys- ja elinkeinopolitiikassa. On huolehdittava siitä, että Oulu on avoin ja kansainvälisesti verkottunut. Monipuolinen kulttuurielämä, liikuntamahdollisuudet ja kaupunkiluonto vahvistavat vetovoimaa. Keskeistä on turvata Oulun yliopiston asema ja kehittämisedellytykset.

Ehdokkaana haluan olla rakentamassa kestävää kehitystä sekä sellaista inhimillisyyteen, avoimuuteen ja yhteistyöhön nojaavaa kuntapolitiikkaa, jossa meidän kaikkien oululaisten tarpeet ja toiveet osataan nähdä.

Kun pidämme huolta Oulusta, se pitää huolen meistä.

Tutustu vaalikonevastauksiini

Ylen vaalikone

Sanoman vaalikone

Kalevan vaalikone

Nuorten vaalikone

Iltalehden vaalikone

Eläinpoliittinen vaalikone

Luontovaalikone

OAJ:n kuntavaalikone