Politiikka

Kuva: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia

Arvoni päätöksenteossa

Kuvaan seuraavassa ajatteluani yleisesti. Sanon lyhyesti ajattelustani jotain, mikä ei vanhene hetkessä.

Suvaitsevuus.

Kavahdan mustavalkoista ja puhdasoppista ajattelua. Yksisilmäisyydestä ja vastakkainasettelusta on päästävä kokonaisvaltaiseen ajatteluun. Minusta esimerkiksi kukaan ihminen ei ole joko hyvä tai paha, vaan Eino Leinon sanoin: ”toinen on heikompi toista.” Humanismi on mielestäni tämän monitahoisen kokonaisuuden hyväksymistä.

Kestävä kehitys.

Kestävä kehitys ei ole vain korulause. Sen voi ymmärtää eräänlaisena maailmankatsomuksena, jossa muutos on jatkuvaa heiluriliikettä kokonaisuuden äärilaitojen välillä. Kestävä kehitys on sitä, ettei muutos pääse jämähtämään jommaksi kummaksi ääri-ilmiöksi, eikä täydellinen tasapaino toisaalta pysäytä liikettä. Ihminen ei ole vain tahdoton virran vietävä, vaan aktiivinen vaikuttaja. Politiikka on arvovalintojen tekemistä. Valintaa sen välillä, kumpaa ääripäätä kohti kehitystä halutaan viedä.

Näen, että kestävä kehitys on arkielämän valintoja. Kestävän kehityksen mukaiset valinnat eivät tämän päivän tietämyksen mukaan heikennä huomista hyvinvointia. Kestävä kehitys politiikassa on asioiden kärjistymisen ehkäisemistä ja valitun suunnan tukemista. Korostan, että politiikka on mielestäni juuri muutoksen suunnan aktiivista valintaa. Yhteiskunnallisessa kehityksessä minkään ei tarvitse tapahtua luonnonlakien mukaisella vääjäämättömyydellä.

Rohkeus.

Toiveissani siintää maailma, jossa jokainen voi toteuttaa itseään mielekkäästi. Kaikki toimivat itsensä ja koko yhteisön parhaaksi, ja niin ettei ympäristöä vahingoiteta. Jokaisella ihmisellä on tasavertaisesti oikeus hyvään elämään. Siis hyvää kaikille — unelma, jolle on kovin helppo hymähtää kyynisesti.

Ihminen on kaiken mitta.

Vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus ovat minulle tärkeitä sosialidemokraattisia perusarvoja:

Vapaus on yksilön vapautta toteuttaa itseään. Se ei ole yhtä kuin itsekeskeisyys tai yritysten rajoittamaton vapaus

Tasa-arvo on mahdollisuuksien tasa-arvoa. Se ei ole tasapäistämistä.

Solidaarisuus on yhteisvastuullisuutta. Se on yksilön vastuuta itsestään ja välittämistä muista.

Katse tulevaisuuteen.

Minusta sosialidemokratia on edistyksen aate. Silti jotkut sanovat sitä konservatiiviseksi, koska se puolustaa nykyään kaikkialle ulottuvien markkina-arvojen kyseenalaistamaa hyvinvointivaltiota. Mutta ei sellaisen yhteiskunnan puolustaminen, joka on rakennettu vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden perustalle, ole pysähtyneisyyttä. Todellinen konservatiivihan vastustaa niitä sosiaalisia uudistuksia, jotka hyvinvointivaltiossa on toteutettu ja joita edistyksellinen politiikka pyrkii toteuttamaan entistä paremmin.

Pelkkien markkinavapauksien kunnioittamisen sijaan tarvitaan liberaalia demokratiaa, jossa ihmiset voivat toteuttaa unelmiaan tasavertaisina kansalaisina dynaamisessa yhteiskunnassa, joka perustuu yhteisvastuulle ja välittämiselle.

Liityin mukaan sosialidemokraattien toimintaan, sillä SDP puolueena ei ole yhden asian liike. Minulle oli tärkeää kokonaisuuden hahmottaminen – se että SDP:n politiikka kantaa vastuuta koko yhteiskunnan kehityksestä. Tärkeää minulle on myös työllisyyden korostaminen. Jokaisella pitää olla oikeus työhön ja hyvään elämään.

Kommentit

Jätä kommentti