Eduskuntavaalit 2019

TYTIN TEEMAT 10-lista:

• vanhustenhuolto ja terveydenhoito
• lapsiperheet ja yksinasuvat
• koulutus, osaaminen ja kulttuuri
• nuorten hyvinvointi
• vammaispalvelut
• ilmasto ja puhdas luonto
• puhdas ruoka
• työ, toimeentulo ja oikeudenmukainen verotus
• pohjoisen tiet ja radat
• poronhoitolain päivitys
 

DEMARINAISTEN EDUSKUNTAVAALIOHJELMA 2019

Tasa-arvo kasvattaa yhteiskunnan hyvinvointia ja vaurautta, minkä myötä perheiden hyvinvointi lisääntyy. Tasa-arvopolitiikan tulee olla pitkäjänteistä ja linjakasta, jotta ihmiset voivat luottavaisina suunnitella elämäänsä ja perheen perustamista.

Tulo- ja omaisuusverojen kasvu, terveyserot, koulutuksen jakautuminen sekä eriarvoisuus työelämässä ovat tärkeimmät muutosta vaativat tasa-arvohaasteet. Eriarvoisuuden kasvu nujerretaan ja talouskasvun hyöty suunnataan lapsille. Käyttöön otetaan perhevapaissa tasa-arvoinen malli, joka mahdollistaa joustavamman työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen. Hyvin toteutetulla uudistuksella on myönteinen vaikutus pienten lasten äitien asemaan työelämässä sekä palkkakehitykseen ja eläkkeisiin.

Tutustu Demarinaisten eduskuntavaaliohjelmaan tästä.

 
SDP:N EDUSKUNTAVAALIOHJELMA

Inhimillinen, tasa-arvoinen ja reilu Suomi – Meillä taitaa olla sama suunta

Näissä vaaleissa päätämme yhdessä Suomen suunnan.
 
SDP:N TULEVAISUUSLINJA rakentuu työstä ja kasvusta, ekologisesti kestävästä kehityksestä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. On jälleen aika rakentaa Suomesta maa, joka on inhimillinen, tasa-arvoinen ja reilu.

INHIMILLISESSÄ SUOMESSA jokainen ihminen tulee palkallaan toimeen ja kaikista pidetään huolta. Tasa-arvoisessa Suomessa jokaisella on mahdollisuus kouluttautua ja tavoitella unelmiaan iästä, elämäntilanteesta tai tulotasosta riippumatta. Reilussa Suomessa niin ihmiset kuin luonto voivat hyvin.

NYT ON RYHDYTTÄVÄ TÖIHIN. Meidän on korjattava sitä, mikä on rikki. Kehitettävä sitä, mikä täytyy tehdä paremmin. Uudistettava sitä, mikä on vanhentunut. Suomi on aina ennenkin kyennyt uudistumaan, ja se on tehty yhdessä sopimalla. Tätä linjaa sosialidemokraatit haluavat jatkaa.

ME SUOMALAISET OLEMME NYT VALINNAN EDESSÄ. Valitsemmeko nykylinjan, jossa Suomen menestystekijät – tasa-arvoiset mahdollisuudet, pienet tuloerot, yhdessä sopiminen, huolellinen lainvalmistelu ja korkea hyvinvoinnin taso – on alettu leimata rasitteiksi? Vai valitsemmeko tulevaisuuslinjan, jossa panostetaan osaamiseen ja koulutukseen, edistetään reilua työelämää ja luodaan luottamusta tulevaan. Tulevaisuuslinjan, jossa kaikki pidetään mukana.

SDP:N VALINTA ON SELVÄ. Otetaan yhdessä suunta kohti inhimillisempää, tasa-arvoisempaa ja reilumpaa Suomea. Suomea, jossa huomenna on paremmin kuin tänään.

Meillä taitaa olla sama suunta.

Tutustu SDP:n eduskuntavaaliohjelmaan tästä.

Katso SDP:n puhutteleva vaalivideo tästä.