Demarinaiset: Sosiaali- ja terveysuudistus saatava aikaiseksi

Demarinaiset

 

 

Kannanotto 23.02.2015

 

Sosialidemokraattiset Naiset patistaa puolueita löytämään aktiivisesti ratkaisu sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen aikaansaamiseksi. Perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta ei tule vetää johtopäätöstä, etteikö uudistusta voitaisi toteuttaa.

Demarinaisten mielestä uudistus on täysin välttämätön, Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo. Palvelut eivät nyt toimi, eivätkä ihmiset saa kaikkialla hoitoa oikea-aikaisesti. Lääkärin vastaanotolle on liian pitkät jonot, Tuppurainen kertaa.

– Moni jää myös väliinputoajaksi, sillä sosiaalipalveluja ei olla kytketty terveydenhuollon yhteyteen. Mielenterveys- ja päihdeongelmia täytyy voida hoitaa nykyistä kokonaisvaltaisemmin, hän sanoo.

Demarinaiset pitää sote-uudistuksessa olennaisena, että sosiaalipalvelut integroidaan eli tuodaan terveyspalvelujen yhteyteen.

Koko uudistuksen tavoitteena ovat paremmat palvelut arjen sujuvuuden tukemiseksi Demarinaiset korostaa.
Demarinaiset varoittaa silti liiasta kiireestä. – Annamme tukemme puolueiden puheenjohtajien ilmoitukselle pyrkiä saamaan ratkaisu sote-uudistukseen vielä tällä vaalikaudella. Aikataulu on tiukka, mutta silti on varottava liikaa kiirettä. Kansalaisten kannalta tärkeimpien palveluiden uudistus on kyettävä laatimaan huolella, Tuppurainen painottaa.

Demarinaiset korostavat, että sote-uudistuksessa on pidettävä kiinni julkisen palvelutuotannon ensisijaisuudesta. – Yksityiset palvelut voivat täydentää palvelutarjontaa, mutta vastuu kansalaisten tasa-arvoisesta hoitoon pääsystä on julkisilla toimijolla, Tuppurainen sanoo.

Julkiset palvelut ovat hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Sote-uudistusta pitää rakentaa tälle pohjalle, Demarinaiset summaa lopuksi.

Lisätietoja:
Tytti Tuppurainen
Demarinaisten puheenjohtaja
p. 040 084 0594

Sosialidemokraattiset Naiset on SDP:n feministinen naisjärjestö, joka koostuu kaikenikäisistä, edistyksellisistä naisista. Tavoitteenamme on tasa-arvoinen, suvaitsevainen ja moniääninen yhteiskunta, jossa myös heikompien ryhmien äänet kuuluvat kirkkaasti. Sosialidemokraattiset Naiset. Hyvinvoinnille välttämätön. www.demarinaiset.fi