Blogi

SDP jatkaa Marinin viitoittamalla tiellä

Sanna Marinin ilmoitus luopua SDP:n puheenjohtajuudesta ei ollut täydellinen yllätys. Olen oppinut tuntemaan hänet osallistavana ja vastuuta jakavana puheenjohtajana. Hän ei takerru valtaan, vaan tekee nyt tilaa uusille toimijoille. Näin toimii vahva johtaja, joka luottaa omiinsa. Poikkeuksellisena maailmanaikana Suomi sai…

Peruskoulu on palautettava arvoonsa

Peruskoulu on suomalaisen sivistyksen sydän ja osaamisemme kivijalka. Se on tasa-arvon tae. Oikeus yhdenvertaiseen oppimiseen valmistaa lapsemme ja nuoremme itselliseen elämään. Peruskoulu on aarre, mutta se säilyy vain hyvällä hoidolla ja huolenpidolla. Työtä peruskoulun puolesta tarvitaan nyt. Sanna Marinin hallituskaudella olemme…

Suomen etu on vahva ja yhtenäinen Euroopan unioni

EU on taloudellinen supervalta ja näin on oltava myös jatkossa. Taloudellinen vahvuus antaa EU:lle myös vipuvoimaa padota Venäjän vaikutusvaltaa asettamalla kovia taloudellisia sanktioita. Meillä on keinoja luoda talouskasvua ja uusia työpaikkoja. Emme voi jäädä protektionistisen hätävarjelun jalkoihin. Meidän on oltava…

Uusi pohjoinen talousmaantiede ohjaamaan investointeja

Pohjois-Suomen merkitys maamme hyvinvoinnille ja turvallisuudelle on tullut selväksi kuluneen vuoden aikana. Sekä talous että huoltovarmuus edellyttävät, että Suomen väylät maailmalle pysyvät avoinna. Pohjoisen tie- ja ratayhteyksien vahvistaminen tuo turvaa, mikäli merireitit käyvät epävarmoiksi.  Eikä kysymys ole vain reitistä Oulusta…

10 kohdan vaalitavoitteeni

Tiivistin tavoitteeni 10 kohtaan: Ihmisten toimeentulo ja ostovoima turvattava. Julkinen talous tasapainotettava oikeudenmukaisesti, kestävä kasvu ja 80% työllisyysaste tavoitteeksi. Velkasuhde laskuun. Kotimainen ruoka, liikenneyhteydet ja huoltovarmuus turvattava, Ylivieska-Oulu -kaksoisraide valmiiksi ja uusi pohjoinen talousmaantiede hallitusohjelmaan. 7 päivän hoitotakuu lääkärille, riittävät…

Rohkeutta olla sinun puolellasi

Julkisen talouden tasapainosta on pidettävä huolta ja valtionvelkaa on pienennettävä määrätietoisesti. Sosialidemokraattien lääkkeenä on hakea kasvua ja työllisyyttä, se tapahtuu monilla keinoilla. Pitkällä aikavälillä se saavutetaan väestön terveydentilaa parantamalla ja kansantauteja ennaltaehkäisemällä. SDP haluaa tehdä oikeudenmukaisia sopeutustoimia, jonka vuoksi ensisijalla…

Juhlapuheeni Pyhäjoen Saaren koulun vihkiäisissä 3.3.

Arvoisat opiskelijat, rehtori, koulun henkilökunta sekä juhlavieraat, Kauniisti on hirsi kohonnut Pyhäjoella opinahjoksi. On ilo tuoda tähän juhlaan Suomen valtiovallan tervehdys. Kun katsomme uutta Saaren koulua ja sen kylkeen noussutta liikuntahallia, voimme nähdä ne osana pitkää jatkumoa. Sivistys, koulutus ja…

Tavataan! -katso täältä aikatauluni

Tulevat tapahtumat 3.3.  klo. 11.00 Pyhäjoen lukion politiikkaviikko ja Pyhäjoen uuden Saaren koulun ja liikuntahallin avajaiset  klo. 14.15 Kalajoen Halpa-halli klo. 15.30 Raution K-kyläkauppa klo. 16.30 Kannuksen tori klo. 18.00 Kokkolan Purje-lava klo. 18.30 Tiina Isotaluksen vaalistartti Tiinan tuvalla (Rantakatu 12, Kokkola)…

Työkyvystä kannattaa huolehtia

Reilu ja oikeudenmukainen työelämä pitää ihmiset mukana työssä ja kasvattaa koko yhteiskunnan hyvinvointia. Suomen työllisyysaste on ennätyksellisen korkealla. Olemme saavuttaneet Marinin hallituksen asettaman kunnianhimoisen tavoitteen 75 prosentin työllisyydestä. Tällä hetkellä Suomessa on 100 000 työllistä enemmän kuin hallituskauden alussa. Voimme…

Rahan pitää riittää elämiseen

Kulunut talvi on vaatinut monelta ponnisteluja toimeentulon turvaamiseksi. Venäjän energiasota Eurooppaa vastaan on nostanut energiahintoja myös meillä Suomessa. Inflaatio vaikuttaa elämisen kustannuksiin ja elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet. Kaupassakäynti käy kalliimmaksi. Vaikka onneksemme lauha talvi on omalta osaltaan hillinnyt sähkön hintaa,…