Blogi

Ilmastonmuutosta on torjuttava kiireesti

Muistojen lapsuudenkesät olivat aina kuumia. Tilastojen avulla voi korjata mielikuvia: kesät (ja etenkin talvet) ovat lämmenneet sitten lapsuuteni.  Ilmastonmuutos on totta. Kesällä on ollut ennätyshelteitä ja sään ääri-ilmiöitä. Kaikki sään vaihtelu ei selity ilmastonmuutoksella. Mutta globaalin mittaushistorian aikana 1850-luvulta alkaen…

Metsäkysymykset ovat Suomelle tärkeitä

Me suomalaiset olemme metsäkansaa.EU:n uusi metsästrategia on Suomelle tärkeä metsiin liittyvien politiikkojen yhteensovittamiseksi. Metsät ovat keskeisessä roolissa sekä luonnon monimuotoisuuden suojelussa että ilmastonmuutoksen torjunnassa – niin nieluina kuin fossiilisten korvaajina. Suomi on EU-jäsenyytensä alusta lähtien katsonut, että metsätalous kuuluu kansallisen…

Komission julkaisema esitys ilmasto- ja energiapaketiksi on lähtölaukaus neuvotteluille

Suomi on sitoutunut vahvasti ilmastotyöhön ja toimii aktiivisesti niin hiilinieluja kasvattaen kuin päästöjä leikaten. Komissio julkaisi tänään Fit For 55 -energia- ja ilmastopakettinsa. Paketti on mittava ja monia politiikan sektoreita läpileikkaava. Nyt käymme kokonaisuuden huolella lävitse ja sen jälkeen jatkamme…

UNIC on Oululle hieno mahdollisuus

Oulun on oltava Euroopan mittakaavan osaamiskeskus nyt ja tulevaisuudessa. Ykkösveturimme tässä työssä ovat laadukkaat korkeakoulumme. Oulun tiedeyliopistossa monialaisuus on vahvuus, joka kannattaa käyttää hyödyksi. Raja-aitojen sijaan yhteistyö luo parhaat edellytykset niin oman osaamisen kartuttamiselle kuin koko ympäröivän yhteiskunnan kehitykselle. Kävimme…

Kainuun Sanomien kolumnini: Sote saatiin maaliin

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on nyt totista totta. Keskellä koronakriisiä Sanna Marinin hallitus laati ja eduskunta hyväksyi Suomen lähihistorian mittavimman uudistuspaketin. Huomattava saavutus. Sote-työmme ei kuitenkaan pääty tähän. Nyt se pikemmin vasta alkaa, kun katseet kääntyvät Arkadianmäeltä alueille. Ensi vuoden…

Metsästrategian tulee kattaa tasapainoisesti kaikki kestävyyden ulottuvuudet

Metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja biodiversiteetin suojelussa. Pidämme tätä aktiivisesti esillä EU-yhteyksissä. Ilmasto- ja biodiversiteettipolitiikassa olemme EU:ssa kaikkein kunnianhimoisimpien jäsenmaiden joukossa. Metsäpolitiikka on kuitenkin muutakin kuin yksin ympäristötavoitteita, ja näiden muidenkin tavoitteiden on näyttävä metsien käyttöön vaikuttavissa aloitteissa.…

Nuoruuden rippikoulu kasvatti ja opetti kohtuudesta

Kesä on perinteisesti valmistujaisten lisäksi rippijuhlien aikaa. Iltasanomat kyseli muistojani rippikoulusta, se sai muistelemaan tuota tärkeää etappiani aikuistumisen polulla. Olin nuorena kiinnostunut niin omasta uskonnostani kuin maailman uskonnoista. Olin myös kapinallinen ja vanhempieni huolenaiheeksi vastustin pitkään ajatusta rippileiristä. Ratkaisuna päädyin…

Elinvoima on monen tekijän summa – kaavoituksesta kulttuuririentoihin

Tulossa oleva sote-uudistus on merkittävin muutos kunta-alalla 50 vuoteen. Kuntien sosiaali- ja terveystoimi ajettiin ylös 1970-luvulla, nyt se siirtyy alueiden tasolle. Kuntiin jäävä sivistystoimi-, maankäyttö- ja elinkeinopolitiikka ovat silti isoja kokonaisuuksia. Voisi oikeastaan sanoa, että näiden kautta kuntien toimintakentässä painottuu…

Tavoite tehtiin todeksi – Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Tiiviin työn jälkeen Oulun rohkea tavoite on totta ja kotikaupunkini liittyy eurooppalaisten kulttuuripääkaupunkien arvokkaaseen joukkoon. Oululaisena viulistin tyttärenä tunnen ylpeyttä jatkumosta. Kulttuurin yhteiskunnalle tuomasta lisäarvosta ei ole epäilystä. Me tiedämme, millainen voima taiteella on,…

Kalevan kolumnini: Paha olo täytyy huomata

Vuosi on nuorelle pitkä aika. Se voi muovata elämää ja omakuvaa pitkälle tulevaisuuteen. Koronapandemia on aiheuttanut huolta ja monenlaisia ongelmia. Erityistä huolta meidän on kannettava siitä, miten tuemme lapsiamme ja nuoriamme nyt ja koronan jälkeen. Tarve ei ole peräisin vain…