Blogi

Suomalainen sähköntuotanto on turvattava kaikissa olosuhteissa

Fortum, Saksan hallitus ja Uniper ovat allekirjoittaneet tänään periaatesopimuksen ratkaisusta, jonka seurauksena Saksan valtiosta tulee Uniperin enemmistöomistaja. Fortumin hallitus on tehnyt väistämättömän päätöksen poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa. Fortumin on suojattava rahoitusasemaansa tavalla, jolla yhtiön kyky suoriutua perusliiketoiminnastaan säilyy. Valtio-omistajan näkökulmasta kaikista…

Pohjoisen puolustaminen on pitkäjänteistä työtä

Pohjoisen puolustaminen on pitkäjänteistä työtä. Se vaatii määrätietoisuutta ja sitkeyttä. Marinin hallituksen punainen lanka on koko Suomen kehittäminen. Alueellisuus ja alueellinen tasa-arvo ovat olleet poliittisen päätöksenteon tärkeitä kulmakiviä. EU:n rakennerahastovarat ovat merkittävä aluekehityksen väline. Saimme heti vaalikauden alkuun neuvoteltua EU:n…

Puheeni akkuhybridilautta Alteran kastetilaisuudessa 14.9.

Hybridialus Altera! Olet nyt saanut nimesi. Toivon, että kannat sitä ylpeästi ja kunniakkaasti, kun monien vuosikymmenien aikana liikut ympäristöystävällisesti merten yli. Olkoon kölisi alla aina vähintään yksi jalka vettä. Toivotan sinulle ja miehistöllesi turvallisia matkoja missä ikinä liikutkin. Today, we…

Katsaukseni ajankohtaisesta tasa-arvopolitiikasta – Demarinaisten tapaaminen Oulun sd. piirin järjestöpäivillä 10.9. Kalajoella

Hyvät toverit ja Siskot, Eduskuntavaalit lähestyvät ja on tärkeää, että käymme läpi yhdessä mitä tasa-arvopolitiikan tärkeitä uudistuksia olemme tehneet ja mitä asioita olisi syytä nostaa esille tulevaa eduskuntavaaliohjelmaa ajatellen. Sanna Marinin hallituksen tasa-arvopolitiikka on ollut historiallisen edistyksellistä. Hallitusohjelmassa on lähes…

Puheeni Oulun sd. piirin järjestöpäivillä Kalajoella 10.9.22

Hyvät ystävät ja puoluetoverit, On hienoa kokoontua yhdessä tänne Kalajoelle. Olemme nimittäin tärkeiden asioiden äärellä. Syys on jo alkanut, ja samalla Marinin hallituksen viimeinen istuntokausi ennen huhtikuun eduskuntavaaleja. Noin puolen vuoden päästä käymme eduskuntavaalit. On erittäin tärkeää, että kokoonnumme yhteen…

Tilaa uutiskirjeeni!

Pysy mukana ajankohtaisista poliittisista teemoistani, sekä tulevista vierailuistani. Tilaa Uutiskirjeeni tästä linkistä.

Jokainen lapsi ja nuori on pelastettava elämälle

Mielenterveysongelmat ovat Kelan tutkimuslaitoksen julkaiseman tilastotiedon mukaan suurin syy nuorten pitkille sairaspoissaoloille ja määrät ovat edelleen nousussa. Mielenterveysongelmat ovat vakava kansanterveydellinen uhka, johon meidän on vastattava ripeästi. Ensi vuoden alusta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Aluevaltuustot ovat tulevaisuudessa paljon…

Marinin hallituskauden viimeinen budjettiesitys tuo turvaa tulevaan talveen.

Kokoonnuimme neuvotteluihin haastavissa olosuhteissa, jossa Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset näkyvät myös Suomessa turvallisuusympäristön muutoksena ja hintojen nousuna. Neuvotteluissa yhteinen tahtotilamme oli löytää keinot, joilla varmistamme tasapuolisen ja kestävän talouskasvun kaikkialla Suomessa, sekä toimenpiteet joilla tuemme sähkön hinnannoususta kärsiviä. Lapsiperheiden tukeminen on…

Budjettiriihen päätöksissä tulee painottua oikeudenmukaisuus

Marinin hallitus kokoontuu 31.8.–1.9. hallituskauden viimeiseen budjettiriihen neuvottelemaan vuoden 2023 budjetista. Hallitus on saanut valmiiksi ja vienyt eteenpäin lukuisia hyvinvointivaltion kannalta keskeisiä ja tasa-arvoa vahvistavia tulevaisuustekoja. Työ on vielä kesken, ja pitkien koronavuosien vaikutukset näkyvät etenkin monien pienituloisten elämässä ja…

Miten EU edistää ihmisoikeuksia ja demokratiaa lähialueellaan – puheenvuoroni Turun Eurooppa-Foorumissa 24.8.22

Hyvät kuulijat, vierastan ajatusta, jonka mukaan ihmisoikeudet ovat eurooppalaisten tai länsimaisten arvojen ilmentymiä. Ihmisoikeudet ovat universaaleja. Ne ovat universaaleja luonnonoikeudellisen tulkinnan mukaan, koska ihmiset ovat ihmisiä kaikissa kulttuureissa. Ne ovat universaaleja positivistisen oikeuden, muodollisen perustansa mukaan, sillä ne on hyväksytty…