Yhdyn oikeuskanslerin huoleen hallituksen lainvalmistelun puutteista

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on huolissaan esiin nousseista puutteista hallituksen lainvalmistelussa. Oikeuskansleri on huomauttanut puutteellisesta valmistelusta useaan otteeseen. Puutteet liittyvät erityisesti lakien vaikutusarvioihin, ihmis- ja perusoikeusvaikutusten selvittämiseen sekä vaihtoehtojen kartoittamiseen.

– On huolestuttavaa, että oikeuskansleri on näin poikkeuksellisesti joutunut ottamaan kantaa. Oikeuskanslerin kannanotot ovat hälyttäviä. Pidän hyvin ongelmallisena sitä, että sosiaaliturvan leikkauksiin liittyvää lainsäädäntöä on valmisteltu niin kovalla kiireellä, että on sivuutettu hyvän lainvalmistelun vaatimukset. Tämä ei ole tietopohjaista politiikan tekemistä, Tuppurainen sanoo.
 
– Puutteellinen vaikutusarviointi tarkoittaa, että hallitus ei kunnolla tiedä, mitkä ovat sen politiikan todelliset lopputulokset ja yhteisvaikutukset ja olisiko esimerkiksi lakiesitysten tavoitteet voitu saavuttaa joillain toisilla tavoilla, Tuppurainen jatkaa.
 
Oikeuskansleri on kiinnittänyt huomiota myös lakiesitysten kuulemiskierrosten riittämättömiin lausuntoaikoihin. Valtioneuvoston pysyvän ohjeen mukaan lausuntoaika on kuusi viikkoa. Orpon hallituksen esityksiä on kuitenkin laitettu lausunnoille huonoimmillaan niin, että lausuntoaikaan sisältyy viisi arkipäivää. Oikeuskansleri on korostanut, että mahdollisuuksia poiketa normaalista lausuntoajasta pitäisi erityisesti sosiaaliturvan leikkausten kohdalla tulkita suppeasti.
 
– Oikeuskanslerin havainto on tässäkin järisyttävä. Asiantuntijakuulemiset ovat hyvin merkittävä osa lainvalmistelua. Kun kymmenet asiantuntija käyvät lakiesityksen huolellisesti läpi, auttaa se havaitsemaan erilaisia virheitä ja tarkoittamattomia vaikutuksia, joita esityksiin saattaa sisältyä. Lakiesitykset muuttuvat usein huomattavastikin lausuntokierroksen palautteen perusteella. Nyt tämä osuus jää suurelta osin toteutumatta, kun lausuntoaika on murto-osa normaalista, Tuppurainen korostaa.

Hallitus on perustellut lainvalmistelun kiirettä tarpeella saada etuusleikkauksia koskeva lainsäädäntö käsiteltäväksi budjettilakeina vuoden 2024 valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä. Tuppurainen huomauttaa, että kytky seuraa puhtaasti poliittisista valinnoista.
 
– Mitään pakottavaa syytä saada kaikki nämä leikkaukset toteutettua juuri ensi vuodelle ei ole. Hallituksen päättämä ylikireä aikataulu ei ole mahdollistanut kunnollista lainvalmistelua. Jos hallitus haluaisi toimia vastuullisesti, se vähintäänkin lykkäisi leikkauksia, kunnes niiden tosiasialliset vaikutukset ja seuraukset ihmisten arkeen ja toimeentuloon on saatu huolellisesti selvitettyä, Tuppurainen päättää.

Kommentit

Jätä kommentti