Vastaus kirjalliseen kysymykseen koulujen lomakauden sijoittelusta

Jätin kirjallisen kysymyksen koulujen lomakauden sijoittelusta. Näin opetusministeri Jukka Gustafsson vastasi kysymykseeni (tiivistelmä):

Perusopetuslaissa on säädetty, että lukuvuoden pituus on 190 työpäivää. Nykyisen mallin mukaan syys- ja kevätlukukaudet ovat lähes yhtä pitkiä. Mikäli syyslukukausi lyhennettäisiin nykyisestä ja päivät sijoteltaisiin kesään, olisi kevätlukukausi kohtuuttoman raskas sekä oppilaille että opettajille.

Koulun työ- ja loma-aikojen muutoksilla olisi huomattavia vaikutuksia koko koulutusjärjestelmän toimintaan ja rahoitukseen. Mikäli nykykäytännön tilalle valittaisiin jokin muu koulun työaikoja koskeva rytmitys, vaikeuttaisi se perusasteen ja toisen asteen yhteisvalinnan ja korkea-asteen valintakokeiden järjestämistä. Muutokset olisivat mahdollisia siten vain koko koulutusjärjestelmää koskevina, koska koulun työ- ja loma-ajat koskettaisivat suoraan tai välillisesti kaikkia koulutusmuotoja.

Muutokset vaikuttaisivat kuntien peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmän sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän toiminnalle, koska laajojen koulutusta koskevien tilasto- ja rahoitustiedonkeruiden aikatauluja jouduttaisiin muuttamaan. Lisäksi muutokset vaikuttaisivat valtion ja kuntien talouden ja toiminnan suunnitteluun, opettajien ja muiden henkilöstöryhmien työ- ja virkaehtosopimuksisssa sovittuihin työehtoihin sekä käytännön järjestelyihin kouluissa.

Vanhempien ja lasten lomien yhdistämiseen on nykykäytännön pohjalta vakiintuneet ja kehittyneet tukimuodot siten, että tukimuodot vastaavat pienten lasten hoitotarvetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo nykyiset koulun työaikaa koskevat säännökset tukevat perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä luovat koulun toiminnalle edellytyksiä kasvatus- ja opetustehtävässä onnistumiselle. Opetukseen käytetty aika tuottaa myös kansainvälisesti vertaillen hyviä ja tasaisia oppimistuloksia.

Kommentit

Jätä kommentti