Varhaiskasvatus kuntoon, Oulu

Harva yhteiskunnallinen palvelu on vuosien saatossa saanut niin vahvasti uutta merkitystä kuin varhaiskasvatus. Vielä joku aika sitten puhuttiin päivähoidosta ja sen merkityksestä äitien työssäkäynnille. Lapset piti saada turvalliseen paikkaan työpäivän ajaksi.

Tämän rinnalle ja ohikin on kohonnut varhaiskasvatuksen merkitys päivähoidossa. Nyt keskiössä on lapsen oikeus varhaiskasvatukseen. Tunnustetaan varhaiskasvatuksen rooli opintien alussa osana koulutusjärjestelmää.

Kysymys on paitsi perhe- ja työmarkkinapolitiikasta, myös tulevaisuusinvestoinnista osaamiseen ja lasten yhdenvertaisuuteen. Kysymys ei edelleenkään ole pakosta, vaan perheet voivat yhä valita kotihoidon. Moderni yhteiskunta satsaa silti varhaiskasvatukseen.

Mutta yhtä lailla harvan palvelun kohdalla politiikka on ollut yhtä poukkoilevaa kuin varhaiskasvatuksen. Ensin aiottiin nostaa päivähoitomaksuja, nyt maksuttomuudesta puhuvat muutkin kuin demarit. Syksyllä käynnistyy kokeilu viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta, jossa myös Oulu on mukana.

Kohtalokkaimpia ovat olleet varhaiskasvatuksen tarjontaan ja laatuun liittyvät heikennykset. Sipilän hallitus on leikannut subjektiivisen päivähoito-oikeuden 20 tuntiin viikossa ja suurentanut ryhmäkokoja. Vanhempien työmarkkina-asemasta riippuu lapsen oikeus: työttömän lapsi on vain puolipäiväinen, puolikas lapsi, päivähoidon kirjanpidossa. Ryhmäkokojen kasvattaminen aiheuttaa levottomuutta ja kuormittaa päiväkodin henkilökuntaa.

Oulun yliopistossa tehty VakaVai-tutkimus päätösten vaikutuksista päiväkotien arkeen on murheellista luettavaa.

Etenkin Oulun kaupunki erottuu epäedukseen. Muissa suurissa kaupungeissa valtuustot kieltäytyivät tekemästä lain mahdollistamia heikennyksiä pitäen kiinni subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ja pienemmistä lapsiryhmistä. On syytä kysyä, mihin Oulu tähtää.

Jos haluamme tarjota lapsillemme ja nuorillemme yhtäläiset eväät tulevaisuuteen, on varhaiskasvatukseen investoitava. Emme voi jäädä muista jälkeen. Päiväkotien pedagoginen osaaminen ja laatu sekä eri henkilöstöryhmien tarjoama moniammatillinen työ takaavat lastemme hyvinvointia. Vanhempien on voitava luottaa hyvään huolenpitoon.

Lapsissa on tulevaisuus. Lapselle on oltava syliä ja aikaa – ja laadukasta varhaiskasvatusta.

Kolumni on julkaistu Forum24-lehdessä 24.5.2018.

Kommentit

Jätä kommentti