Vappupuhe

Kansanedustaja Tytti Tuppurainen Oulussa ja Kokkolassa: Eriarvoisuuden vähentäminen hallitusohjelman pääasia 


Vaalit on käyty, ja tulos oli sekä odotettu että yllätys. SDP sai vähintään työvoiton, ja nousi maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi. 

Vaalien tuoma muutos on suuri: Suomessa ei ole enää kolmea suurta puoluetta entiseen tapaan, vaan on neljä keskisuurta puoluetta, joiden joukossa on tuntuvasti heikentynyt keskustapuolue. Samalla kun onnittelemme perussuomalaisia vaalimenestyksestä, on tunnistettava, että perussuomalaisten politiikassa on myös piirteitä, jotka kumpuavat ahdasmielisyydestä ja erilaisesta ihmiskuvasta kuin minkä sosialidemokraatit jakavat. Muukalaisvihamielisyyden kasvulle ei tule antaa sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä on tärkeä viesti tänä vappuna, joka pohjimmiltaan on työväen kansainvälinen juhla. 


Vaalitulos oli selkeä epäluottamuslause edellisen hallituksen politiikalle. SDP:n vaalikampanjassa esillä pitämät asiat tasaveron torjumisesta ja eläkeiän nostamisen vastustamisesta saivat kansalaisten tuen. SDP tulee pyrkiä luonnollisesti hallitusvastuuseen vaalituloksen perusteella. Alkavissa neuvotteluissa (ja ennen kaikkea mahdollisessa hallitusvastuussa) tulee SDP:n pitää selkeä oma linja, ja välttää sen paremmin perussuomalaisiin rinnastumista kuin kokoomuksen apupuolueeksi ajautumista. 


Kansalaiset odottavat puolueilta vaalilupausten lunastamista. Kaikkein keskeisintä – ja myös tulevaisuutemme kannalta kohtalokkainta – on pysäyttää eriarvoisuuden kasvu. Suomalaiseen yhteiskuntaan on pesiytynyt köyhyyttä, mikä on pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle vieras ilmiö ja arvoihimme peilaten vastenmielistä. Yhteiskuntamme arvoihin kuuluu, että jokaisesta pidetään huolta eikä eriarvoisuuden anneta katkoa ihmisiltä elämäntietä. Tulevan hallitusohjelman pääasia on eriarvoisuuden vähentäminen. Tulevan hallituksen onnistumista tulee arvioida ennen kaikkea sen perusteella, kuinka se onnistuu vähentämään köyhyyttä. 


Köyhyyden ja eriarvoisuuden torjunnassa työllisyyspolitiikka on avainasemassa. Erityisesti nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys edellyttävät pikaisia toimenpiteitä. Nuorten työttömyys on aikamme polttavin yhteiskunnallinen ongelma, mikä on aina sekä inhimillinen että yhteiskunnallinen tragedia. Työttömyys aiheuttaa nuorelle näköalattomuutta, toimeentulovaikeuksia, masennusta ja syrjäytymistä. Yhteiskunnalle nuorisotyöttömyys aiheuttaa epävakautta ja myös taloudellisia menetyksiä työurien jäädessä puutteelliseksi. Kaikille nuorille on tarjottava työtä, työharjoittelua, työpajatoimintaa, oppisopimuskoulusta tai opiskelupaikka yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. 


Hallitusohjelmaan on syytä kirjata myös vanhuspalvelulaki, johon tulee korvamerkitä riittävät henkilöstöresurssit. Terveydenhuollon osalta säädettäväksi tulee terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvastuulaki. Terveydenhuolto tulee säilyttää peruskunnilla ja verorahoitteisena. Muita vaalien alla keskustelussa esiintyneitä tulevalla kaudella hoidettavia asioita ovat opiskelijoiden toimeentulon turvaaminen sitomalla opintotuki indeksiin sekä lapsiperheiden köyhyyden lievittäminen säätämällä lapsilisä etuoikeutetuksi tuloksi toimeentulotuen saajille. 


Tuleva vaalikausi ei tule olemaan helppo. Valtiontalouden tasapainottaminen ja julkisen talouden kestävyysvajeen kiinnikurominen edellyttävät vähintään kahden vaalikauden mittaista ohjelmaa. Työkalupakissa tulee olla talouskasvun kirittäminen sekä veronkorotukset erityisesti pääomatulojen osalta. Myös menoleikkauksia tarvitaan. Leikkaukset tulee kohdistaa tavalla, joka ei entisestään pahenna kaikkein heikoimpien asemaa. 


Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen asetti hallitustunnusteluiden kynnyskysymykseksi kannanoton Portugalin tukipakettiin, peitellyin sanamuodoin. Valtiovarainministerin näkökulmasta tämä on ymmärrettävää: asia on tärkeä ja sen ratkaisulla on parin viikon mittainen aikataulu. Kansalaisten mielessä tärkeys- ja kiireellisyysjärjestys on kuitenkin toinen: tärkeitä asioita ovat terveydenhoito, palvelut, toimeentulo. 


Portugalin- kynnys on kuitenkin ylitettävä, ja päästävä tärkeämpien ratkaisujen tekemiseen. Ratkaisun pitää olla rakentava: kansainvälinen finanssikriisi ei saa karata käsistä Portugalin valtiontalouden kaatumisen takia eikä Suomi saa ajaa itseään eristyksiin tulevissa rakennerahasto- ja maatalouden tukia koskevissa ratkaisuissa. Ratkaisuun on kuitenkin liitettävä ehto siitä, että pankkien ja muiden sijoittajien on osallistuttava jo nyt tehtyjen pelastuspakettien rahoittamiseen omia tuottojaan leikkaamalla. 


Kommentit

Jätä kommentti