Vanhuspalvelulakiin kirjattava riittävä henkilöstömitoitus

Tiedote 5.10.

Kuluvalla viikolla vietetään valtakunnallista vanhusten viikkoa. Hallitus valmistelee uutta vanhuspalvelulakia, jonka on määrä astua voimaan vuoden 2013 aikana. Lain rikkomisesta annettavat sanktiot ovat tulevan lain kriittinen kohta. Epäkohtiin puuttumiseen tulee kannustaa, mutta samalla on huolehdittava työntekijöiden oikeusturvasta. On kuitenkin huomattava, että jo olemassa olevassa lainsäädännössä on sanktion kaltaiset toimenpiteet, joihin AVI tai Valvira voi ryhtyä, muun muassa uhkasakko, jos heidän huomioimiinsa epäkohtiin ei jossakin sosiaalipalvelussa ole puututtu. Näitä olemassa olevia säädöksiä kuitenkin sovelletaan harvoin. Tässä on kohta, jossa on syytä terästäytyä.

Toinen kriittinen kohta tulevassa laissa on henkilöstömitoitus. Juuri henkilöstömitoituksessa Suomi sijoittuu pohjoismaisittain surkeimmin. Vanhuspalveluiden puutteet johtuvat pitkälti riittämättömästä henkilömitoituksesta. Se on myös osaltaan johtanut pohjoismaisittain vertaillen suurempaan psyykenlääkkeiden käyttöön. Lakiluonnokseen on syytä kirjata henkilöstömitoitus, joka mahdollistaa riittävät resurssit työhön niin työntekijöiden näkökulmasta kuin ennen kaikkea iäkkään asiakkaan näkökulmasta.

Kansanedustaja Tytti Tuppurainen puhuu vanhuspalvelulakiluonnoksesta Rajakylän hoivan ja kirjaston vihkiäisjuhlassa tänään keskiviikkona 5.10.

Kommentit

Jätä kommentti