Vaalipäällikön katsaus: Sukupuolen vaikutus palkkaan pitää korjata

Eriarvoisuuden kasvu on tutkitusti huolenaihe ihmisten mielissä. Haluamme nostaa tasa-arvokysymykset vahvasti esiin, sanoo SDP:n vaalipäällikkö, kansanedustaja Tytti Tuppurainen.

Eriarvoisuus näkyy muun muassa naisten ja miesten palkkaeroissa. Tuppuraisen mukaan periaate “samasta työstä sama palkka sukupuolesta riippumatta” on yleisesti hyväksytty periaate, mutta siitä huolimatta tilastot paljastavat naisten jäävän tuntuvasti miesten jälkeen palkoissa ja eläkkeissä.

– Nykyinen naisten ja miesten 18 prosentin palkkaero on sietämätön. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen samapalkkaisuusohjelma käynnistyi jo vuonna 2006, mutta tavoitteesta kaventaa palkkaero 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä ollaan pahasti jäljessä, Tuppurainen huomauttaa.

Tällä hetkellä Suomessa miesten mediaani- eli keskipalkka kuukaudessa on suunnilleen 3 600 euroa. Naisilla se on vain noin 2 900 euroa. Iso palkkaero näkyy myöhemmin naisten pienempinä eläkkeinä.

– Palkkaero on yksi tekijä siinä kokonaisuudessa, mikä johtaa naisten korkeampaan köyhyysriskiin eläkeiässä, Tuppurainen sanoo.

Tuppurainen viittaa SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen puheeseen Demarinaisten liittokokouksessa viime marraskuussa. Siellä Rinne esitti haasteen puolueille ja työmarkkinajärjestöille ja asetti tavoitteeksi kaventaa palkkaero 11 prosenttiin tulevan vaalikauden loppuun mennessä.

– Tämä pitää ottaa tosissaan ja ensimmäisenä askeleena palkkaerojen poistamisessa.

Ratkaisut palkkaeron poistamiseksi tehdään pääosin työmarkkinapöydässä. Tuppurainen arvelee, että pian ryhdyttäneen neuvottelemaan tulevasta työmarkkinaratkaisusta. Tavoitteena on pitkäaikainen maltillinen sopimus, joka parantaisi viennin kilpailukykyä ja jonka yhteydessä voitaneen kolmikantaisesti sopia kotimaisen kysynnän ja ostovoiman turvaamisesta.

Tuppurainen vaatii, että tämän ohella on määrätietoisesti tartuttava naisten ja miesten palkkatasa-arvon parantamiseen. Avain tasa-arvosolmun aukaisemiseen on perhevapaiden kustannusten jaossa.

– Tulevaan työmarkkinaratkaisuun ei ole odotettavissa mittavia samapalkkaeriä, sillä liikkumavara on pieni. Siksi huomio on kiinnitettävä työmarkkinoiden rakenteisiin, jotka ylläpitävät naisten ja miesten palkkaeroja. Perhekustannukset jakautuvat epätasaisesti, mikä rasittaa kohtuuttomasti naisvaltaisia aloja, Tuppurainen selvittää.

Hänen mukaansa työmarkkinaratkaisuun tulee sisältyä perhevapaiden kustannusten tasaus.

– Meille sopimusyhteiskunta on vahvuus. Demarien analyysi on aivan päinvastainen kuin pääministeri Stubbilla, joka on valmis romuttamaan konsensuksen. Nyt tarvitaan konsensusta tasa-arvon takeeksi.

Moni on kysynyt Tuppuraiselta, miksi SDP ei vienyt kotihoidontuen jakamista läpi hallituksessa.

– Se, että kotihoidontuen jakaminen kariutui nyt, ei tarkoita sitä, etteikö SDP haluaisi vaikuttaa myös perhevapaiden käyttöön. Nyt äidit käyttävät valtaosan perhevapaista. Isien osuutta pitää lisätä, ja siihen valmistelemme oman perheiden arkea tukevan mallimme, hän sanoo.

Tuppurainen haluaa tähdentää, että pitkällä tähtäyksellä työelämän jako naisten ja miesten aloihin ja ammatteihin täytyy poistaa.

– Nyt meillä työmarkkinat jakautuvat liian jyrkästi naisten ja miesten töihin. Puhutaan segregaatiosta, jota täytyy purkaa. Naisten kouluttautumista ja urakehitystä on kannustettava. Tasa-arvoinen ja monipuolisia uria tarjoava työelämä hyödyttää myös miehiä, vaalipäällikkö kannustaa.

Kommentit

Jätä kommentti