Vaalipäällikön katsaus: Parempaa työelämää

– Kaikki puolueet tavoittelevat kasvua ja työpaikkoja. Niin mekin, mutta meille kasvu keinolla millä hyvänsä ei ole itseisarvo, sanoo SDP:n vaalipäällikkö, kansanedustaja Tytti Tuppurainen.

Puolueella on nyt meneillään laaja kampanja työelämän pelisäännöistä. Niin sanotussa pätkätyöpamfletissa on annettu ääni heille, joita erilaiset epätyypilliset työsuhteet koskettavat suoraan.

Puolueen sivuilta voi käydä katsomassa pamfletin viisi videota, ja lisäksi kannustamme ihmisiä kertomaan omat kokemuksensa. Videon voi kuvata vaikkapa kännykkäkameralla, ja jakaa sosiaaliseen mediaan tunnuksilla #pätkätyö tai #tuntitakuu. Keskusteluun voi ottaa osaa myös kirjoittamalla kokemuksistaan, Tuppurainen kertoo kampanjasta.

Hänen mukaansa SDP aikoo tulevalla vaalikaudella pureutua vahvasti työelämän ongelmiin, työssä jaksamiseen sekä epätyypillisten työsuhteiden aiheuttamaan epävarmuuteen ja turvattomuuteen ihmisten elämässä.

Palkalla pitää elää

Tuppurainen pitää kysymystä myös taloudellisena.

– Työstä saatavalla palkalla on voitava elää. Onhan tässä kyse myös ostovoimasta, sillä pätkätyöläinen tai pienipalkkainen ei voi investoida, ottaa riskejä tai kuluttaa tavalliseen tapaan. Ei ole kenenkään, ei myöskään valtiontalouden, etu, että Suomessa kasvaisi työssäkäyvien köyhien luokka.

Vajaat työpäivät ja epäsäännölliset työtunnit kasvattavat köyhyysriskiä. Tuppurainen viittaa Eurostatin tilastoihin, joiden mukaan Suomessa oli vuonna 2012 jo noin 90 000 köyhää työssäkäyvää palkansaajaa tai yrittäjää.

– Työelämän turvaa ja joustavuutta on parannettava ja ostovoimaa vahvistettava. On iso joukko ihmisiä, joille työ nykyisellään ei tuo toimeentuloa, hän toteaa.

Osana kampanjaa on vaatimus vähimmäistyöajasta.

– Tavoitteemme on että niin sanotuista nollatyösopimuksista päästään eroon. Ne eivät anna minkäänlaista turvaa tai varmuutta sen enempää työtunneista kuin ansioistakaan, Tuppurainen kertoo.

SDP tavoittelee tuntitakuuksi 18 tunnin viikkotyöaikaa, joka olisi osa-aikaisen työsuhteen vähimmäistuntimäärä.

– Tämä olisi edistysaskel nykytilanteeseen, vaikka ei kukaan 18 tunnilla vielä pääse vaurastumaan. Mutta nyt on kymmeniä tuhansia nollasopimuslaisia, joilla työssäoloehto ei täyty. Esimerkiksi vuokratyöntekijöistä 16 prosenttia tekee töitä nollasopimuksilla. Ne kasautuvat etenkin nuorille ja naisille, Tuppurainen selittää.

Hänen mukaansa joka kolmas on osa-aikainen työntekijä vastoin tahtoaan.

Poikkeukset sallitaan

– Siksi on kyettävä sopimaan vähimmäistyöajasta. Siitäkin on tietysti voitava poiketa, mikäli työntekijä sitä itsekin toivoo, Tuppurainen huomauttaa.

Hän on vakuuttunut, että muutokset olisivat myös elinkeinoelämän etu.

– Sellainen työntekijä, jolla ei ole jatkuva huoli huomisesta, on myös sitoutuneempi työntekijä. Reilut työehdot eivät ole mikään kilpailuhaitta, päinvastoin. Pienillä muutoksilla voidaan lisätä luottamusta työmarkkinoilla ja helpottaa ihmisten arjen hallintaa, hän toteaa.

Vaalipäällikön mukaan SDP aikoo ottaa myös pienyrittäjyyden erityiseen suojelukseen.

– Köyhyys koskettaa myös monia pienyrittäjiä ja itsensä työllistäjiä, Tuppurainen sanoo.

Vaaliohjelmaan kuuluu, että yritysten ALV-velvollisuuden alarajaa on nostettava, yrittäjien sairasloman omavastuuajasta on poistettava kolme päivää ja epäkohdat yrittäjien perheenjäsenten sosiaaliturvassa on korjattava.

– SDP:n satavuotinen työmarkkinaosaaminen on myös pienyrittäjän paras turva.

Kommentit

  1. Vapaakauppasopimukset ovat liian kalliita vaihtoehtoja muutaman mahdollisen työpaikan saamiseksi. Muista kuin lobbarien CEPR:n arvioista käy ilmi, että nämä sopimukset voivat myös merkitä Pohjois-Euroopalle merkittäviä työpaikkojen menetyksiä. Pam:n ja UNI:n Ann Selinin mielestä TTIP on erittäin epäilyttävä sopimus. Ehkä teidän pitäisi konsultoida Seliniä tästä asiasta, jos menisi viesti paremmin perille.

Jätä kommentti