Vaalipäällikön katsaus: Omaishoito tarvitsee arvoisensa edellytykset

– Ei ole arvokkaampaa asiaa kuin halu pitää läheisestä huolta. Lähimmäisenrakkaus elää vahvasti keskuudessamme, kansanedustaja, SDP:n vaalipäällikkö Tytti Tuppurainen sanoo.

Yli miljoona suomalaista auttaa joskus omaisiaan, tuttaviaan tai ystäviään, jotka eivät vanhuuden, vammaisuuden tai sairauden vuoksi pärjää ilman apua.

Omaishoidon tukijärjestelmän piirissä on vain murto-osa kaikesta omaisten tekemästä hoivatyöstä. Arviolta jopa 350 000 henkilöä toimii omaisensa pääasiallisena auttajana, ja heistä noin viidesosa tekee työtä ympärivuorokautisesti.

– Varsinaisia sopimusomaishoitajia on hieman yli 40 000 henkilöä, ja määrä on tasaisessa kasvussa, Tuppurainen kertoo.

Hän muistuttaa omaishoitajien työn olevan korvaamattoman arvokasta.

– Se on arvokasta myös rahassa mitaten, sillä Kelan arvioiden mukaan omaishoitona tehtävän hoitotyön laskennallinen arvo verrattuna vaihtoehtoisten palvelujen kustannuksiin on peräti 3,4 miljardia euroa, hän avaa omaishoitoa kuvaavia lukuja.

Omaishoito on osa hyvinvointiyhteiskuntaa

Tuppuraisen mukaan omaishoito on yksi niistä asioista, joilla sosialidemokraatit haluavat vahvistaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa tulevalla vaalikaudella.

– Olemme valinneet omaishoidon kehittämisen vaaliohjelmaamme. Olen vakuuttunut, että omaishoito on tulevaisuuden musiikkia. Tästä kertoo se laaja yhteisymmärrys, mikä vallitsee kotona asumisen ensisijaisuudesta.
SDP:n vanhus- että vammaispolitiikkaamme ohjaa tavoite, että ikäihmisten, kaikenikäisten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden on voitava asua ensisijaisesti omassa kodissaan.

– Se on pääsääntöisesti vanhusten ja vammaisten itsensä sekä heidän omaistensa oma toive, kunhan riittävät tukipalvelut on turvattu, Tuppurainen kertoo.

Hän muistuttaa, että kotona asumisen rinnalla on tietysti oltava riittävästi tarjolla erilaisia palvelutaloja, ryhmäkoteja ja perhehoitoa. SDP:n tavoitteena on, että ihminen on laitoshoidossa vain kun se on henkilön hyvinvoinnin kannalta ehdottoman perusteltua.

– Tämä linja on vanhuspalvelulaissakin.

Omaishoitoa koskeva laki pitää päivittää

Omaishoidon tuki koostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Sosiaalihuoltolaki edellyttää, että kunta huolehtii omaishoidon tuen järjestämisestä. Tarkemmin palvelusta säädetään laissa omaishoidon tuesta.

– Tämän lain päivittäminen on nyt vaatimuksestamme käynnistynyt. Peruspalveluministeri Susanna Huovinen on hienosti tarttunut asiaan, Tuppurainen kehuu.

Lain uudistaminen perustuu Suomen ensimmäiseen kansalliseen omaishoidontuen kehittämisohjelmaan, joka oli puolestaan edellisen peruspalveluministerin Maria Guzeninan aikaansaannosta.

– Olemme vaikeista ajoista huolimatta lisänneet omaishoitoon kuntien peruspalvelujen valtionosuutta 10 miljoonalla eurolla vuodesta 2013 alkaen, Tuppurainen kertoo.

Nyt haasteena on aikaansaada uusi omaishoitolaki, jolla omaishoitajien palveluja, tuen yhdenvertaista saatavuutta ja oikeusturvaa parannetaan. Työ on laitettu alulle, mutta varsinainen lainsäädäntö jää tulevalle vaalikaudelle.

Sosialidemokraatit haluavat lain, joka luo omaishoidolle sen arvoiset edellytykset, olipa kyse sitten vammaisen lapsen tai vaikka iäkkään puolison hoidosta.

– Työelämään tarvitaan joustoja, jotta on mahdollista yhdistää työtä ja omaisensa hoitoa. Kysymys ei ole vain palkkiosta, tai siitä tuleeko se Kelalta vai kunnalta, vaan laajemminkin inhimillisestä yhteiskunnasta, jossa on mahdollista valita omaishoitajuus läheisen hoivan turvaamiseksi, Tuppurainen sanoo.

– On kuitenkin muistettava, että omaishoidon on aina perustuttava vapaaehtoisuuteen.

Vaalipäällikön katsaus julkaistaan joka perjantai ja se on luettavissa myös Demokraatin sivuilta.

Kommentit

  1. Hiukan sosiaalidemokratiaa suomalaisille, mutta kylmempää kyytiä Euroopan kriisimaiden kansalaisille. Heikki Patomäki kirjoittaa blogissaan, että SDP ja sen ministerit ovat jatkuvasti seisoneet tiukasti Saksan ja EKP:n rinnalla ja ajaneet Kreikkaan ja muihin kriisimaihin massiivista yksityistämisohjelmaa ja sosiaalista katastrofia. Eikä mitään suunnanmuutosta tai katumusta tästä hirveästä politiikasta ole näkynyt.

    KANNATTAISIKO PYSÄHTYÄ KERRANKIN MIETTIMÄÄN, MITÄ ON TULLUT TEHTYÄ? Eikö yhtään hävetä?

Jätä kommentti