Kansanedustaja Tytti Tuppuraisen Uutiskirje 15.12.2017

Uutiskirje

Hyvät Ystävät!

Joulu on pikkuhiljaa lähestymässä, mutta jouluvalmisteluihin en vielä ole ehtinyt keskittyä. Eduskunnassa on käsillä yksi kiireisimmistä ajanjaksoista syysistuntokaudella. Palautekeskustelu ensi vuoden budjetista alkoi tällä viikolla ja budjettiäänestykset on saatava päätöksiin vielä ennen joulua.

Eduskunnassa on käsitelty myös monia muita aiheita. Viime viikolla käytiin keskustelua eriarvoistumisesta oppositiopuolueiden yhteisen välikysymyksen pohjalta ja tällä viikolla käytiin ajankohtaiskeskusteltu seksuaalisesta häirinnästä presidenttiehdokkaamme Tuula Haataisen aloitteesta. Itsenäisyyspäivän aattona tiistaina 5.12. järjestettiin eduskunnassa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi juhlaistunto. Näistä ja muista aiheista enemmän tässä uutiskirjeessä.

Huomioithan, että ensi viikon maanantaina 18.12. presidenttiehdokkaamme Tuula Haatainen on tavattavissa Oulussa ravintola Rauhalassa järjestettävässä glögitilaisuudessa klo 18-20. Tilaisuudesta enemmän tässä uutiskirjeessä.

Ø Välikysymyskeskustelu eriarvoistumisesta
Eduskunnassa keskusteltiin viime viikolla eriarvoistumisesta opposition yhteisen välikysymyksen pohjustamana. Me oppositiossa kannamme huolta siitä, että yhteiskuntamme on eriarvoistumassa. Vaikka työllisyys on kohentunut ja talous lähtenyt kasvuun, on kuitenkin todettava, että yhteiskuntamme kehityssuunta ei anna samanlaista aihetta iloon. Yhteiskuntamme eheyden kannalta keskeiset peruspilarit ovat murentumassa.

Hallitus on osaltaan harjoittamallaan politiikallaan vaikuttanut kasvavaan eriarvoistumiseen. Esimerkiksi varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta on leikattu. Lääkekorvauksia on leikattu sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuja on korotettu. Nämä toimet ovat kohdistuneet erityisesti pienituloisiin. Hallituksen ajamaa linjaa kuvastaa myös se, että hallituksen aiemmin esittämä valinnanvapauslaki olisi sellaisenaan vaarantanut sote-palveluiden alueellisen yhdenkertaisuuden. Tämä oli yksi syy siihen, että valinnanvapauslaki palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Välikysymyskeskustelussa käyttämäni puheenvuoron pääset lukemaan tästä.

Ø Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen pedagogian kehittämisestä ja vaikuttavuuden vahvistamisesta päiväkodeissa
Useat tutkimukset korostavat laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitystä osana lapsen oppimispolkua. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on pitkäkestoiset vaikutukset. OECD:n arvioiden mukaan pedagogiseen varhaiskasvatukseen osallistuminen näkyy selkeästi OECD:n Pisa arvioinneissa myönteisinä tuloksina.

Varhaiskasvatuksen moniammatillisuus on osa suomalaista varhaiskasvatuksen laatua. Myös päiväkodeissa tehtävä hoito- ja hoivatyö sekä huolenpito ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Kaikkien varhaiskasvatuksen ammattiryhmien osaamista on vahvistettava täydennys- ja lisäkoulutuksella, jotta pedagogista osaamista voidaan kokonaisuudessa lisätä.

Varhaiskasvatuksen moniammatillista yhteistyötä sekä henkilöstön jaksamista ja motivaatiota edistäisi se, että opettajakoulutuksen saaneet lastentarhanopettajat voisivat keskittyä ensisijaisesti omaan osaamisalueeseensa eli pedagogiaan, sosionomit ennen kaikkea lastensuojelu- ja perhetyöhön sekä lastenhoitajat ensisijaisesti hoito- ja huolenpitotehtäviin. Tehtävä- ja toimenkuvien on syytä olla selkeitä.

Jätin tällä viikolla kirjallisen kysymyksen asianomaiselle ministerille varhaiskasvatuksen pedagogian kehittämisestä ja vaikuttavuuden vahvistamisesta päiväkodeissa.

Ø Mielipidekirjoitukseni Kalevassa 13.12.: Kalastusmaksut iskevät vapaa-ajan kalastajiin
Hallituspuolueiden voimin vietiin kalastuslakiin muutos, jossa kalastuksesta perittävää kalastonhoitomaksua korotetaan peräti 15 prosenttia. Korotus tehdään hätäisesti, sillä kalastuslain uudistus toteutettiin vasta viime vaalikaudella ja uusi kalastuslaki on ollut voimassa vasta vähän aikaa.

Erityisen kestämätöntä on se, että keskustajohtoinen hallitus kanavoi korotuksesta saadut yli miljoonan euron lisävarat ainoastaan kalavesien omistajille maksettuihin korvauksiin. Tälle ei ole perusteita. Viehekalastuksen räjähdysmäisestä kasvusta ei ole viime vuosien ajalta minkäänlaista näyttöä, joten perusteita omistajakorvausten lisäämiselle ei ole.

Maksukorotusten sijaan olisi tullut kiinnittää entistä enemmän huomiota kalastusharrastuksen lisäämiseen sekä kalastonhoitomaksun maksamatta jättäneiden kalastajien neuvonnan ja valvonnan tehostamiseen maksukertymän nostamiseksi. Esimerkiksi vuonna 2013 vain noin puolet maksuvelvollisista maksoi kalastonhoitomaksun Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan. Maksuhaluttomuuden syinä olivat tiedonpuute, kalavesien tila ja maksun unohtuminen.

Lue lisää


Ø Työ Naisliiton puheenjohtajana jatkuu
Naisliiton liittokokous järjestettiin marraskuun lopulla Tampereella. Liittokokouksessa pidetyssä puheenjohtajavaalissa sain yksimielisen tuen jatkaa Naisliiton puheenjohtajana seuraavalla kolmivuotiskaudella. Olen toiminut Naisliiton puheenjohtajana vuodesta 2014.

Näen Naisliiton keskeisimpinä tavoitteina muun muassa köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamisen, sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen sekä lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisen. Koulutukseen ja sivistykseen on panostettava, myös kansainvälisissä kysymyksissä on oltava aktiivinen. Pakolaisuuden juurisyihin on kyettävä puuttumaan tehokkaammin ja tässä keskeisellä sijalla on panostaminen kehitysyhteistyöhön. Pakolaisuudelle ei pidä kääntää selkää. Euroopasta on voitava hakea kansainvälistä suojelua, samoin kuin turvapaikanhakijoita on kohdeltava inhimillisesti.

Ilmasto- ja ympäristökysymykset ovat aikamme haasteita. On muistettava, että kaiken toiminnan on tapahduttava luonnon kantokyvyn rajoissa, toiminnan on oltava ekologisesti kestävää. Naisliike on ympäristöliike.

Lue lisää

Naisliiton liittokokous Tampereella 25.-26.11.2017. Kuvassa kanssani SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen.

 
Ø Suomen YK-liiton puheenjohtajaksi 2018–2019
Tämän viikon tiistaina Suomen YK-liiton syyskokouksessa tulin valituksi liiton uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2018–2019. Olen hyvin otettu valinnasta tehtävään. Suomen YK-liitto on vuonna 1954 perustettu kansalaisjärjestö ja sen tehtäviin kuuluu muun muassa tukea ja tehdä tunnetummaksi YK:n toimintaa ja Yhdistyneiden kansakuntien periaatteita, sekä vaikuttaa Suomen YK-politiikkaan. YK on keskeinen toimija kansainvälisen rauhan ja vakauden ylläpitäjänä. Meidän tulee jatkaa työtä monenkeskisen, sääntöperusteisen kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi.

Suomen YK-liiton tiedotteeseen pääset tästä.

Ø Ajankohtaiskeskustelu seksuaalisesta häirinnästä
Eduskunnassa käytiin tämän viikon tiistaina presidenttiehdokkaamme Tuula Haataisen aloitteesta ajankohtaiskeskustelu seksuaalisesta häirinnästä. Viime aikoina aihe on kansainvälisestikin ollut paljon esillä #Me Too-somekampanjan myötä.

Keskustelu on nostanut esille seksuaalisen häirinnän laajuuden Suomessa. On myös käynyt selväksi, että tarvitaan muutoksia asenteissa ja arvoissa. Lainsäädäntö ei yksin riitä seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi. Toisen ihmisen koskemattomuutta on kunnioitettava, ja seksuaaliselle häirinnälle on oltava nollatoleranssi.

Eduskunnassa käydyssä keskustelussa pitämäni puheenvuoron pääset lukemaan tästä.

Ø PES-vuosikokouksessa Lissabonissa
Euroopan sosialidemokraattinen puolue (PES) kokoontui vuosittaiseen kokoukseen marras-joulukuun vaihteessa, tällä kertaa Portugalin Lissaboniin.

Oli hienoa vierailla kokouksen isäntämaassa Portugalissa, jossa demarit ovat johtava pääministeripuolue. Maassa talous kasvaa ja ihmiset ovat tyytyväisiä harjoitettuun politiikkaan. Demareilla on vahva kannatus; voittivat viime lokakuussa pidetyt paikallisvaalit.

Portugalin pääministeri António Costa piti vuosikokouksessa hyvän ja myönteisesti tulevaisuuteen katsovan puheenvuoron. Oli ilo saada kuulla hänen puheensa ja tutustua häneen. Kokouksen päätöslauselmassa otimme voimakkaasti kantaa EU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi sekä euroalueen toimivuuden parantamiseksi.

Kuvassa kanssani Portugalin pääministeri António Costa. Taustalla PES-naisten pj. Zita Gurmai.

 
On tärkeä ylläpitää yhteyksiä kollegoihin eri puolilla Eurooppaa. Itse sain mahdollisuuden keskustella muun muassa EU:n aluekehityskomissaari Corina Cretun kanssa. Hän tuntee oikein hyvin Itä- ja Pohjois-Suomen harvaanasuttujen alueiden erityispiirteet sekä muun muassa Oulun kaupungin innovaatiopolitiikan. Hän on keskeisessä asemassa vaikuttamassa tulevaan EU:n rakennerahastokauteen, millä on alueemme aluekehitykselle iso merkitys.
Kuvassa kanssani EU:n aluekehityskomissaari Corina Cretu.

 
Ø Eduskunnan Suomi 100 –juhlaistunto
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi pidettiin eduskunnassa tiistaina 5.12. itsenäisyyspäivän aattona juhlaistunto. Juhlaistunnon aluksi kuulimme Kaartin soittokunnan fanfaariryhmän esittämänä Suomi 100 –juhlafanfaarin, jonka musiikkimajuri Pasi-Heikki Mikkola oli säveltänyt tilaisuutta varten. Tämän jälkeen puhemies Maria Lohela piti puheen.

Suomen itsenäisyyden 100-vuotista taivalta voidaan kuvata menestystarinaksi: köyhästä ja kahtiajakautuneesta maasta kasvoi hyvinvointivaltio monilla eri mittareilla mitattuna. Voimme olla ylpeitä maastamme monesta eri syystä. Esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon edistämisessä olemme moniin muihin maihin verrattuna edelläkävijöitä. Myös laadukas koulutusjärjestelmämme on maailmalla tunnettu.

Hyvinvointivaltio ei kuitenkaan ole itsestään selvyys, vaan sitä on vaalittava ja sen ylläpitämisen eteen on tehtävä työtä. Vaikka yhteiskuntamme on kehittynyt paljon 100-vuotisen itsenäisyystaipaleen aikana, on työtä jatkettava.
Lue lisää

Kuvassa kanssani presidenttiehdokkaammeTuula Haatainen.

 
100-vuotiasta Suomea kunnioittamassa itsenäisyyspäivänvastaanotolla
Itsenäisyyspäivänä osallistuin Tasavallan presidentin isännöimälle Suomen satavuotisjuhlavastaanotolle. Viihdyimme mieheni kanssa hyvin tilaisuudessa ja arvostamme saamaamme kutsua.

Pukuni oli neljännen kerran Sinikka Nikanderin suunnittelema ja tekemä. Puvun nimi on Suomen neito, ja sen innoittajana on ollut Suomen kartta.

Ø Glögitilaisuus ma 18.12. klo 18 ravintola Rauhalassa
Ensi viikon maanantaina presidenttiehdokkaamme Tuula Haatanen on minun ja Liisa Jaakonsaaren kanssa tavattavissa ravintola Rauhalassa järjestettävässä glögitilaisuudessa klo 18-20. Keskustelun lisäksi luvassa myös musiikkia, josta vastaa oululainen muusikko Jukka Takalo. Tilaisuuden juontaa Mika Pietilä.

Lämpimästi tervetuloa kaikille tilaisuuteen!
 

Ø Seminaari sotesta tammikuussa
Oulun sos.dem. kunnallisjärjestö järjestää tammikuun 21. päivänä seminaarin Oulussa aiheena sote-uudistus. Tilaisuus alkaa klo 14 ja järjestetään hotelli Cumuluksessa (Kajaaninkatu 17). Pidän tilaisuuden alussa alustuspuheenvuoron sote- ja maakuntauudistuksesta. Laitathan tilaisuuden jo ylös kalenteriisi. Lisätietoja tilaisuudesta löytyy Oulun demarien verkkosivuilta: http://www.oulundemarit.fi/

Samana päivänä aamupäivällä järjestetään klo 11-13 keskustelutilaisuus Siikajoella, jossa alustan samasta aiheesta.

Joulun aikaa
Ensi viikko menee vielä Arkadianmäellä budjettiäänestyksissä, mutta loppuviikosta suuntaamme pohjoisen junaan viettämään joulua kotiin Ouluun. Paljon en ole ennättänyt joulua valmistella, mutta aion löytää välin piparkakkujen leipomiseen. Se on jo vuosien ajan kuulunut jouluperinteisiini. Ilman vastapaistettujen pipareiden tuoksua ei synny oikeaa joulutunnelmaa. Lapset alkavat olla jo siinä iässä, ettei kaulitseminen kiinnosta, mutta omatekoiset maistuvat heillekin.

Mukavaa joulun aikaa kaikille!