Uutiskirje 19.2.

Hyvät Ystävät!

Kevään istuntokausi on lähtenyt työntäyteisenä käyntiin. Valtiopäivien viralliset avajaiset pidettiin helmikuun alussa. Mieleenpainuvinta avajaisissa oli presidentti Niinistön pitämä puhe, joka jälkeenpäin herätti paljon julkisuudessa keskustelua. Mielestäni kyseinen puhe ei ollut sopivin valtiopäivien avajaisiin. Tarvitsemme kannustavia sanoja ja yhteen hiileen puhaltamista haasteista selviytyäksemme, myös silloin kun kyseessä on maahanmuuton kaltainen vaikea asia. Emme kaipaa kyseenalaista retoriikkaa ja monitulkintaisia puheita, joita maahanmuuttoa vastustavat tahot voivat vapaasti hyödyntää.
 

Ø Valtiopäivien avauskeskustelu
Valtiopäivien avauskeskustelussa, jossa käsiteltiin hallituksen politiikka vuonna 2016, pääministeri Sipilän pitämässä puheessa nousivat esille niin Suomen vaikea taloustilanne ja kasvava työttömyys kuin sote-uudistus. On harmillista, että hallituksen käsitellessä sote-uudistusta ovat itse sosiaali- ja terveysasiat jääneet hallintomallien rakentelun varjoon. Maakuntahallinnossa näyttää olevan valmista jo vaalipäivätkin, mutta sote-uudistuksen varsinainen tavoite turvata kansalaisille paremmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on jäänyt epämääräisen ja sekavan valmistelun varaan.

Olen ottanut kantaa hallituksen toimiin maakuntahallintoon koskevissa kysymyksissä. Kirjoitukseni julkaistiin Demokraatin Opposition ääni -palstalla 18.2. ja on luettavissa tästä linkistä.
 

Ø Valtuustokysymys vanhuspalvelulain toteutumisesta Oulussa
Tämän vuoden ensimmäisessä Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa helmikuun alussa jätin valtuustokysymyksen vanhuspalvelulain toteutumisesta Oulussa. Vanhuspalvelulaki astui voimaan 1.7.2013 ja lain mukaan kunnilla on vastuu vanhuspalveluiden järjestämisestä ja huolehtia palveluiden riittävyydestä ja laadusta. Valtuustokysymyksessä pyydän selvitystä, miten vanhuspalvelulain toteutumista seurataan Oulussa ja mikä on tilanne niin kotihoidon kuin hoitoyksiköissä annetavan hoidon osalta. Lisäksi pyydän selvitystä, miten vanhuspalvelut turvataan väestön ikääntyessä. On tärkeää, että kuntapäättäjät alueillaan huolehtivat lain toteutumisesta ja että ikäihmisille turvataan lain mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Vastaavaa tarkastelua olisi hyvä käydä muissakin kunnissa.

Valtuustokysymyksen pääset lukemaan tästä linkistä.
 

Ø Lakialoite eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamiseksi
Olen jättänyt lakialoitteen eläkkeensaajan asumistukea koskevan lain muuttamiseksi. Lakialoitteessa esitän, että eläkkeensaajalle palautettaisiin oikeus valita joko eläkkeensaajan asumistuki tai yleinen asumistuki. Voimassa oleva laki on ollut epäedullinen osalle tuen tarvitsijoista, jotka lakimuutoksen myötä siirtyivät eläkkeensaajien asumistuen piiristä yleisen asumistuen piiriin. Vaikka keskimääräisiin kotitalouksien tuloihin verrattuna asumistuen muutokset eivät rahalliset ole olleet merkittäviä, ovat muutokset olleet huomattavia asumistukea saavien kotitalouksien käyttöön jäävän rahan suhteen. Tämän myötä on perusteltua, että eläkkeensaajille palautetaan oikeus valita joko eläkkeensaajan asumistuki tai yleinen asumistuki. Lakialoitteeni on luettavissa eduskunnan verkkosivuilla.
 

Ø Kirjallinen kysymys kuluttajansuojasta vertaislainoituksessa
Olen jättänyt asianomaiselle ministerille kirjallisen kysymyksen kuluttajansuojasta vertaislainoituksessa. Lukiessani Ilta-Sanomien (IS 16.1.) vertaislainoja käsittelevää artikkelia yllätyin siitä, miten kyseinen lainaamismuoto on saattanut monia ihmisiä rahavaikeuksiin. Artikkelissa viitataan Oulun alueen tapauksiin, joissa vertaislainat ovat kasvaneet huomattavan suuriksi, pahimmassa tapauksessa noin 180 000 euroon.

Vertaislainaamisessa yksityiset henkilöt ja (ei-finanssialan) yritykset lainaavat rahaa toisilleen. Vertaislainayhtiöt toimivat välittäjinä lainanhakijan ja lainanantajan välillä. Ottaen huomioon vertaislainojen yleistymisen Suomessa vertaislainaamisen lainsäädäntöä on syytä tarkastella. Kirjallisessa kysymyksessä pyydän selvitystä, onko hallitus tietoinen vertaislainamarkkinoiden suuruudesta ja noudatettavista ehdoista sekä ollaanko lainsäädäntöä muuttamassa.

Tästä linkistä pääset lukemaan kokonaisuudessaan kirjallisen kysymyksen.
 

Ø EU:n energia- ja ilmastokomissaari Cañeten ja aluekomissaari Crețun vierailu eduskunnassa
Suuren valiokunnan varapuheenjohtajana minulla on ollut kunnia emännöidä sekä EU:n energia- ja ilmastokysymyksistä vastaavan komissaari Cañeten että aluekehityksestä vastaavan komissaari Crețun suuren valiokunnan tapaamisia eduskunnassa 9.2. ja vastaavasti 16.2. Tämäntapaiset vierailut ovat Suomelle tärkeitä. Esimerkiksi ilmastokysymykset ovat nousseet yhä keskeisemmiksi aiheiksi niin EU-tasolla kuin globaalisesti ja koskettavat Suomea. Suomen vaikutusvallan kannalta päätöksentekopöydissä vierailut ovat Suomelle arvokkaita. Seuraavista linkeistä pääset lukemaan vierailuja koskevat tiedotteet:

Komissaari Cañeten vierailu eduskunnassa 9.2.

Komissaari Crețun vierailu eduskunnassa 16.2.
 

Ø Veronkierron torjuminen
Yksi kiireisimmin ratkaistavista talouskysymyksistä niin kansallisella kuin EU-tasolla on veronkierron torjunta. Veronkierron torjunnan toimenpidepakettia käsiteltiin helmikuun puolivälissä Brysselissä pidetyssä Ecofin-kokouksessa. Olen vedonnut Suomen hallitukseen, jotta se olisi aktiivinen veronkierron kitkemiseksi. Vuosittain EU menettää veronkierron takia verotuloja noin tuhat miljardia euroa. Paljon voidaan tehdä veronkierron estämiseksi, kysymys on kuitenkin tahdosta.

Tästä linkistä pääset lukemaan aihetta koskevan mediatiedotteen Demokraatti-lehdessä.
 

Ø Varapuheenjohtajuus Suomen YK-liiton hallituksessa
Sain merkittävän kunniatehtävän ja tämän vuoden alusta lähtien olen toiminut Suomen YK-liiton hallituksen varapuheenjohtajana. Toimikausi on kaksivuotinen. On kunnia saada toimia YK-liiton hallituksen varapuheenjohtajana etenkin aikana, jolloin YK:n merkitys rauhan ja turvallisuuden kannalta on yhä tärkeämpi.
 

Ø Lähiajan tapahtumia

– Perjantai 26.2. Juhlapuhe Oulun yliopiston Ylioppilaskunnan 56. vuosijuhlassa

-Maakuntakierros 27.-28.2.
Lauantaina 27.2. maakuntakierroksella mukana SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman
klo 12.30 toritapahtuma Pudasjärven torilla
klo 15.30 Koillismaan aluetapaaminen Kuusamossa, Kitkantie 32 D

Sunnuntai 28.2.
klo 11.00 aluetapaaminen Raahessa, Raahela
klo 14.00 kahvitilaisuus Oulaisissa, Ruokakeidas
klo 16.30 yleisötilaisuus Kalajoella, Kalajoen kaupungintalo

-Maanantai 7.3. Tarjan päivän seminaari ja naisrauhan julistustilaisuus, keskustelijana presidentti Tarja Halosen emännöimässä Naisrauhapaneelissa, (Pohjoismainen Kulttuuripiste TING-sali, Helsinki)
-Tiistai 8.3. Avauspuheenvuoro Oulussa järjestettävällä maakuntaliiton Naisten päivän vastaanotolla – ”tasa-arvo ja yhdenvertaisuus”
-Lauantai 12.3. Alustajana Oulun Nuorten Kotkien Piirijärjestön kevätkokouksessa
 

Pidetään yhteyttä!

Hyvää kevään odotusta kaikille, lämpimin terveisin Tytti

Kommentit

Jätä kommentti