Uusi omistajapolitiikan periaatepäätös ohjaa nyt valtionyhtiöitä

Hiljainen viikko on ollut tänä vuonna kiireinen viikko. Monen muun tarpeellisen päätöksen ohella valtioneuvosto teki päätöksen johdollani valmistelluista valtion omistajaohjauksen periaatteista. Pääsiäisen sanoma sopii oikeastaan teemaan hyvin: Nyt tehty periaatepäätös ohjaa valtio-omisteisia yhtiöitä läpi tuskallisten poikkeusolojen ja varustaa yhtiöt kohti koronakriisin jälkeistä maamme jälleenrakennusta, uutta nousua.

Valtion omistajaohjauksen periaatepäätös on tärkeä normaalioloissakin. Suomen valtio, Sinä ja minä, omistamme merkittävän määrän yhtiöomaisuutta. Omistajaohjauksessa on kyse hyvinvointivaltiosta, sillä omistusten tuotoilla kustannetaan iso siivu valtion budjettikuluista, liikenneinvestoinneista, sosiaaliturvasta ja palveluista. 

Koska tuottoja tarvitaan, olen pitänyt kiinni periaatteesta, jonka mukaan valtion on saatava hyvä yhteiskunnallinen ja taloudellinen kokonaistulos sijoituksilleen. Omaisuudesta on pidettävä huolta, jotta kansallisvarallisuuden arvo säilyy myös tuleville polville.

Koronakriisistä toipumisessa on tärkeää, että valtio on monessa yhtiössä näkemyksellinen omistaja, eikä vain tuottoa hakeva sijoittaja. Omistajapolitiikkaa ei ohjata tuulen vietävänä. Sekä omistamisesta että politiikasta paljon ymmärtänyt Väinö Tanner sanoi asian yleispätevästi: huutokauppaan ei koskaan lähdetä mukaan.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelman omistajapolitiikassa korostuu vastuullisuus – vastuu ihmisistä, luonnosta sekä tulevaisuudesta. Valtio-omisteisten yhtiöiden tulee ottaa huomioon taloudellisten tekijöiden lisäksi toimintansa sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset. Me haluamme, että valtionyhtiöt ovat edelläkävijöitä hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtymisessä, digitalisaation hyödyntämisessä ja TKI-toiminnassa.

Ilmastovastuu kuuluu kaikille. Edellytämme, että valtio-omisteiset yhtiöt ottavan huomioon tavoitteen hiilineutraalista Suomesta 2035 ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Tämä on omistajan vahva tahto ja kirjaus.

Vastuullisuus on globaalia: yritysten on otettava huomioon ihmisoikeudet niin omassa toiminnassaan kuin alihankintaketjuissa YK:n periaatteiden mukaisesti. Verojalanjäljen on oltava näkyvä: aggressiivinen verosuunnittelu ei ole hyväksyttyä.

Periaatelinjaukset eivät ole pelkkiä kehotuksia, vaan omistajan tahto, jonka toteuttamista valvotaan yrityksiltä saatavilta raportoinneilla. Toimenpiteistä ja mitattavien tavoitteiden saavuttamisesta on vastattava omistajalle, siis valtiolle.

Palkitseminen on asia, josta minulta omistajaohjausministerinä usein kysytään. Valtio edellyttää johdon palkitsemisessa kohtuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Hyvin tehdystä työstä kuuluu saada asiallinen ja hyvä palkka, myös valtio-omisteisissa yhtiöissä. Silti maltti on aina valttia. Valtionyhtiöitä on monenlaisia, ja näin ollen on järkevää, että myös palkitsemista eriytetään vastaamaan aiempaa paremmin kunkin yhtiön toiminnan luonnetta.

Edellä kuvattu yhteiskuntavastuu tulee huomioida osana johdon palkitsemiskriteerejä. Uusissa sopimuksissa erityisesti kiinteän palkitsemisen tasoa harkitaan tarkkaan yhtiökohtaisesti, tarvittaessa alaspäin.

Koronan aiheuttama kriisi vaatii myös omistajaohjaukselta aktiivista ja mukautuvaa otetta: yhtiöiden tulokset jäävät kauas siitä, mitä ennen koronaa ennakoitiin. Valtio-omistajana tunnistamme yritysten uuden, vaikean toimintaympäristön. Omistajan tahtotilasta kertoakseni olen lähettänyt valtio-omisteisiin yhtiöihin viestin koronaepidemian aikaisista linjauksista. Viestissä vetoan yhtiöihin kolmessa asiassa: Yhtiöiden on osoitettava malttia ja vastuullisuutta, myös henkilöstökysymyksissä. Tämä tarkoittaa irtisanomisten välttämistä viimeiseen saakka. Yhtiöiden johdon on otettava osansa sopeutustoimien taakasta, mikä tarkoittaa korostunutta pidättyväisyyttä palkitsemisessa. Ja tietysti muistutan yhtiöitä terveysviranomaisten ohjeistuksen aktiivisesta noudattamisesta. Viestissä kuuluu omistajan tahto, mutta toteuttamisen operatiivinen vastuu on jokaisella yhtiöllä ja sen hallituksella.

Omistajaohjaus on erilaisten intressien yhteensovittamista politiikan kannalta erityisessä toimintaympäristössä. Toimintaa ohjaa osakeyhtiölaki ja pörssiyhtiöiden osalta pörssin toimintasäännöt. Valtio-omistaja ei saa sanella omia ehtojaan, vaan huomioon on otettava esimerkiksi piensijoittajien oikeudet ja tulevista eläkkeistä huolta kantavat suuret eläkeyhtiöt.

Valtionyhtiöissä on kuitenkin paljon hyödynnettävää potentiaalia, kun Suomi rakentaa askelmia ylös koronan aiheuttamasta kriisistä. Yhtiöiden johdossa ja hallituksissa on paljon elinkeinoelämän ja talouden osaamista, jota kannattaa hyödyntää kriisin jälkihoidossa.

Meidän suomalaisten tärkein yhteinen sijoitus on hyvinvointivaltio. Olemme omistajaohjauksessa valmiita osallistumaan valtioneuvoston yhteiseen jälleenrakennusryhmään. Valtio-omisteisissa yhtiöissä ollaan valmiita tekemään työtä, jolla Suomi elpyy. Näin yhteiset omistuksemme vahvistuvat tuodakseen tuottoja yhteiseen kassaan.

Hyvää pääsiäistä kaikille!

Valtion omistajapolitiikan periaatepäätös tästä linkistä.

Periaatepäätöstä koskeva valtioneuvoston tiedote tästä linkistä.

Kommentit

Jätä kommentti