Tytin uutiskirje lokakuu 2023

Lokakuun uutiskirjeeni

Hei ystävät,

Istuntokausi on pyörähtänyt toden teolla käyntiin ja se on tarkoittanut uusia tuulia niin SDP:lle kuin minullekin.

Syyskuu alkoi SDP:n puoluekokouksella Jyväskylässä, jossa asetettiin askelmerkit tulevien vuosien sosialidemokratialle Suomessa. Uuden puoluejohdon luotsaamana SDP tulee tuomaan valoa synkkenevien varjojen maailmaan.

Myöhemmin syyskuussa sain kunnian tarttua Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan tehtävään. Siinä olen osa pitkää jatkumoa, jossa on yli vuosisadan tehty työtä suomalaisten hyvinvoinnin ja tasa-arvon eteen.

Oppositiopuolueena, me demarit teemme väsymättä työtä Suomen hyväksi, haastamalla Orpon ja Purran hallitusta sen epäoikeudenmukaisesta, kohtuuttomasta leikkauslinjasta, puolustamme suomalaisia työelämän heikennyksiltä ja tarjoamalla vaihtoehdon, joka osoittaa, että Suomen taloutta voi hoitaa myös niin, että kaikki pidetään mukana.

Tässä ajassa olisi viisautta tehdä sellaista politiikkaa, jossa rakennetaan huomisen kasvun eväitä ja pidetään huolta osaavista työntekijöistämme. Hallituksen kurjistavassa linjassa piilee riski syvemmän ahdingon luomisesta ja tulevan kasvun polkemisesta.

Aikamme peräänkuuluttaa kykyä sopia ja rakentaa siltoja, tarvitaan malttia ja yhteistyökykyä. Samaan aikaan on entistä väkevämmin puolustettava ihmisarvoa ja syrjimättömyyttä – arvoistamme emme tingi tuumaakaan. Kaikenlainen rasismi on kitkettävä juuriaan myöten ja vihapuhe on kerta toisensa jälkeen tuomittava.

Suomen on oltava avoin, kansanvaltaa ja vapautta edistävä oikeusvaltio. Asetumme aina heikomman puolelle ja puutumme oikeistohallituksen hellimiin työelämää ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta kurjistaviin vääryyksiin. Rakennamme rauhaa ja vakautta kaikkialla maailmassa.

Toimimme aina arvojemme mittaisesti, yhteistyötä ja yhteiskunnan eheyttä vaalien.

Käy eespäin väki voimakas!


Jengirikollisuutta on ehkäistävä ennakolta pehmeästi ja tarvittaessa kovaa

Kenenkään lapsesta ei pidä tulla Suomessa jengirikollista. Jengirikollisuuden ehkäisemiseksi tarvitaan sekä kovia että pehmeitä keinoja. Ratkaisevan tärkeää on eri ammattiryhmien, kuten sosiaalityöntekijöiden, nuorisotyöntekijöiden ja poliisi tehokas yhteistyö.

Jengiytymiseen voidaan tarttua ja sitä voidaan ehkäistä kahdella tavalla:

Estetään ongelmat ennalta

Ennaltaehkäisy on tässäkin tapauksessa kaikkein helpointa ja tehokkainta. Nuorten syrjäytymistä on estettävä tukemalla perheitä, varsinkin jos perheellä on erityishaasteita.

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus. Erityisesti maahanmuuttajaperheiden lapset olisi tärkeää saada kattavasti varhaiskasvatuksen piiriin.

Nuoret, jotka oireilevat tai ovat vaarassa, on tavoitettava ja heitä on autettava nuorisotyön keinoin ja esimerkiksi moniammatillisen ankkuri-yhteistyön kautta.

Käytetään kovia keinoja kun tarve vaatii

Jengirikollisuuteen on voitava puuttua vahvasti myös oikeudessa. Suomen lain mukaan rikokseen yllyttänyt tuomitaan kuten rikoksen tekijä. Tätä kautta jengeissä määräävässä asemassa olevat ovat rikoksiin yllyttäjät ovat vastuussa teoistaan ja tilaamistaan rikoksista, myös alaikäisille toimeksiannetuista rikoksista.

Lue kirjoitukseni kokonaisuudessaan kotisivuiltani.


Uusi vammaispalvelulaki tarvitaan nyt

Ei ole olemassa suurempaa onnen tunnetta kuin se, jota vanhempi kokee seuratessaan lapsensa kasvamista. Toisinaan kasvu ja kehitys tapahtuvat erilailla. Silloin perheissä tarvitaan erityistä tukea. Sen avulla ja ajan kanssa koetaan myös näissä kodeissa lukuisia onnen ja ylpeyden hetkiä.
 
Sujuva arki antaa vanhemmille hoitovastuun ohella aikaa ja tilaa iloita vanhemmuudesta ja lapselle mahdollisuuden olla ylpeä omista saavutuksista. Ehkä tuo saavutus on opittu kertotaulu, ehkä se on istuminen koko oppitunnin ajan omalla paikalla.
 
Monessa perheessä uutta vammaispalvelulakia on odotettu jo pitkään. Uuden lain piti tuoda helpotusta erityistä tukea tarvitsevien lasten, esimerkiksi nepsy-lasten, asemaan. Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista haasteista, joihin lukeutuvat esimerkiksi ADHD sekä autismikirjon häiriöt. Tällä hetkellä nämä lapset ovat avun saannissa usein väliinputoajan asemassa.
 
Uusi vammaispalvelulaki päätettiin eduskunnassa yksimielisesti alkuvuodesta 2023. Nyt Petteri Orpon ja Riikka Purran hallitus sivuutti eduskunnan yksimielisen päätöksen ja lykkäsi yli vuodella uuden vammaispalvelulain toimeenpanoa. Hallitus antoi esityksen lain siirrosta noin kuukausi ennen sen voimaantuloa ja vei asian lävitse sosiaali- ja terveysvaliokunnasta alle kahdessa viikossa.
 
Lakiin lausunnon antaneen perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan lain voimaantulon lykkääminen voi vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten oikeuksien toteutumiseen. Se korosti lausunnossaan, että lakien säätämisessä on pyrittävä johdonmukaisuuteen ja vakauteen. Valiokunta kiinnitti valtioneuvoston vakavaa huomiota hyvään lainsäädäntötapaan.
Tällainen menettely on vastoin sitä lainsäädäntötapaa, jota Suomessa on totuttu noudattamaan. Vastustimme painokkaasti lain lykkäystä niin valiokunnassa kuin eduskunnan äänestyksessä.
 
Tukea tarvitsevien lasten ja heidän vanhempiensa ja läheistensä näkökulmasta odotus on lohduttoman pitkä. Kun lapsella on hätä, siihen on vastattava heti.


Helsingin ja Varsovan turvallisuusfoorumit

Minulla oli kunnia osallistua Helsinki Security Forumiin 29.-30.9. Foorumi kokosi yhteen kansainväliseen turvallisuuteen orientoituneita päättäjiä, asiantuntijoita ja vaikuttajia niin kotimaasta kuin kansainvälisesti.

Osallistuin foorumissa paneelikeskusteluun Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutzin kanssa eurooppalaisen turvallisuustilanteen muutoksesta ja Suomen ulkopoliittisesta päätöksenteosta Naton jäsenenä. Keskustelun luotsaajana toimi amerikkalainen toimittaja Teri Schultz.

Varsovan turvallisuusfoorumi (Warsaw Security Forum) järjestettiin 3.-4. lokakuuta. Pidin puheenvuoron, jossa käsiteltiin Naton tulevaisuutta: mitä Suomi tarjoaa ja mitkä ovat Suomen odotukset Natolle liittokunnan jäsenenä.

Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainassa on muuttanut turvallisuusympäristöämme peruuttamattomalla tavalla. On tärkeää olla mukana käymässä keskustelua kumppaniemme kanssa yhteisestä turvallisuusympäristöstämme juuri nyt, kun Nato-jäsenyytemme muovaa uusiksi monia rakenteita kotimaassa.

Vuodesta 2014 alkaen järjestetty Varsovan turvallisuusfoorumi kokosi yhteen yli 1500 hallintojen, kansainvälisten organisaatioiden, teollisuuden sekä tutkimuslaitosten edustajaa yli 90 maasta. Foorumin pyöreän pöydän keskusteluissa käsiteltiin Euroopan turvallisuuskysymyksiä sekä transatlanttista yhteistyötä. Keski- ja Itä-Eurooppa olivat keskustelun painopisteessä.


Jälleen uuden haasteen äärellä – haastatteluni Kalevaan

Oli mukava ottaa vastaan työpaikalleni eduskuntaan  vieraita kotikaupungista Oulusta. Keskustelimme sanomalehti Kalevan toimittaja Anja Harjun kanssa muun muassa tuoreesta tehtävästäni sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana sekä alkaneesta vaalikaudesta ja sen keskeisistä kysymyksistä oppositiopolitiikan näkökulmasta.

Rakennusalan kriisi on Orpon ja Purran hallituksen ensimmäinen ulkoinen kriisi. Kiirehdin yhä hallituksen toimia, meillä Pohjois-Pohjanmaalla ollaan jo tunnettu kipeästi kriisin vaikutukset.

Korostin haastattelussa, että demarit tulee tarjoamaan hallituksen perusteettoman epäreilulle leikkauspolitiikalle vaihtoehdon. Me haluamme vahvistaa taloutta ja samalla tukea ihmisiä, perheitä, työtä ja kasvua. Vaihtoehtobudjetissamme tulemme osoittamaan, että Suomea voidaan viedä eteenpäin vastuullisesti, kaikki ihmiset mukana pitäen.

Jutunteon yhteydessä katselimme eduskuntaa ja kävimme katsomassa työhuonettani. Siellä pääsin esittelemään oululaistaidetta: mukanani kulkee Moosa Myllykankaan ja Pasi Räbinän teos The Ruler – Hallitsija.

Kiitokset juttutuokiosta Anja sekä kuvauksesta kokenut konkari Mauri Ratilainen!

Lue koko haastattelu Kalevasta.


Demarinaiset: Yksityisten palveluiden tukeminen hyvinvointialueiden sijaan on oikeistohallituksen arvovalinta

Oikeistohallitus ajaa hyvinvointialueet kriisiin leikkaamalla niiltä merkittävästi rahoitusta tulevina vuosina. Pelkillä tuottavuustoimilla ei korjata merkittävää vajetta, vaan hyvinvointialueet joutuvat leikkaamaan palveluista. Samaan aikaan hallitus tukee yksityisiä terveyspalveluyrityksiä, kun hallituksen budjettineuvotteluissa esitettiin, että Kela-korvausten määrää nostettaisiin hallituskauden aikana 335 miljoonaa eurolla.

Tämä panostus yksityisiin terveysyrityksiin on Demarinaisten mielestä selkeä arvovalinta, joka hyödyttää niitä, joilla on jo varaa käyttää yksityisiä palveluja. Pienituloiset tai ihmiset, joilla on enemmän tarpeita terveyspalveluille ja joiden hoidon jatkuvuus olisi taattava, jäävät käyttämään hyvinvointialueiden palveluja.

”Näille rahoille olisi parempaa käyttöä hyvinvointialueilla, joita voitaisiin tukea palvelemaan niitä, joilla ei ole varaa käydä hoitamassa itseään yksityisellä lääkäriasemalla. Olisi tärkeämpää keskittyä takamaan kaikille tasa-arvoinen hoitoon pääsy ja kaikille terveydenalantyöntekijöille paremmat työolosuhteet, kuin kustantamaan isotuloisten käyntejä yksityisissä terveysyrityksissä”, painottaa Demarinaisten puheenjohtaja, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Kela-korvausten kasvu hyödyttää yksityisiä terveysyrityksiä tai jopa yksittäisiä lääkäreitä, jotka voivat määrittää omat hintansa.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan kotisivuiltani.


Velkapuhe oli vaalipuhetta

Eduskuntavaaleissa pääministeri Marinin johtama SDP ylsi erinomaiseen tulokseen, mutta jäi kuitenkin ykkössijasta. Oppositio nosti vaaliaseeksi velkaantumisen ja vakuutti äänestäjiä siitä, että valtion 40 miljardin euron velanotto vaalikaudella oli vienyt Suomen velkakriisiin.

Ei auttanut, että asiantuntijat olivat eri mieltä: Suomen velkataakka on EU-keskitasoa, luottoluokitus on pysynyt vahvana ja sijoittajilta valtio saa rahaa kohtuullisilla koroilla. Kestämme vertailun muihin maihin ilman shokkia.
Valtionvelan 40 miljardia on iso summa, ja sillä sai kriisitunnelmaa lietsotuksi. Kuitenkin valtiovarainministeri Riikka Purran laatimassa talousraamissa on kutakuinkin sama 40 miljardin velanotto, mutta nyt se ei johdakaan velkakriisiin. Kriisipuhe oli siis vaalipuhetta.

Suomen julkiseen velkaan pitää suhtautua tasapainoisesti. Säästäväisyys on tarpeen, mutta valtion velanotto on vielä hallinnassa eivätkä nousevatkaan korkokustannukset käännä kasvuun valtion velan suhdetta kansantuotteeseen.
Lisäksi alkaneelle hallituskaudelle on jäämässä vahvaa talousperintöä: työllisyys on noussut korkealle tasolle ja energiainvestointeja on suunnitelmissa yli 90 miljardin euron edestä. Pohjoinen on investointien keskeinen alue.

Lue kolumnini kokonaisuudessaan Kalevasta.


Tulevat tapahtumat

Ohessa näet tilaisuudet, jossa olen mukana lokakuussa. Nähdään Iso-Syötteellä ja Oulussa!

14.10.

Klo. 12.00 alkaen SDP:n Oulun piirin järjestöpäivät Iso-Syötteellä, KIDE-hotellissa, Romekievarintie 6, 93280 Syöte
Klo. 15.00 Eero Heinäluoman kansalaiskahvit, jossa olen paikalla klo 15.30 alkaen, Oulussa, konditoria-kahvila Sofiassa, Kauppurienkatu 14-16, 90100 Oulu

Lämpimästi tervetuloa!


Nautitaan vielä syksyn viimeisistä lämpimistä säistä ennen talvea.
 
Hyvää syksyä kaikille!

Lämpimin terveisin 

Tytti

Kommentit

Jätä kommentti