Työkyvystä kannattaa huolehtia

Reilu ja oikeudenmukainen työelämä pitää ihmiset mukana työssä ja kasvattaa koko yhteiskunnan hyvinvointia.

Suomen työllisyysaste on ennätyksellisen korkealla. Olemme saavuttaneet Marinin hallituksen asettaman kunnianhimoisen tavoitteen 75 prosentin työllisyydestä. Tällä hetkellä Suomessa on 100 000 työllistä enemmän kuin hallituskauden alussa. Voimme olla tyytyväisiä tilanteeseen, mutta tämä ei vielä riitä.

Seuraavalla hallituskaudella on asetettava tavoitteeksi 80 prosentin työllisyysaste. Vahva työllisyysaste tukee maamme kilpailukykyä, houkuttelee investointeihin sekä tukee valtiontalouden tasapainoa. Samalla kyse on inhimillisyydestä: oikeus työhön ja työelämään on yksi yhteiskuntamme arvoista, jota on vaalittava.

Työllisyystavoitteeseen pääsemiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota tällä hetkellä työelämässä olevien työssä jaksamiseen. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain tuhansia ihmisiä. Suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ovat mielenterveysongelmat, joka kattoi 33 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä. Tähän on saatava muutos.

Tilastojen valossa on syytä ymmärtää, miten tärkeää on huolehtia työssäkäyvien hyvinvoinnista. Työn johtamisen ja organisoinnin lisäksi on varmistettava, että työtekijät pääsevät tarvitsemiensa sote-palveluiden pariin ajoissa. Tämän on koskettava myös mielenterveyspalveluita. Hoitotakuun mukaisesti mielenterveyspalveluiden pariin on päästävä seitsemän päivän kuluessa.

Työkyvyn ylläpitämisessä avainasemassa on myös mahdollisuus kouluttautua. Työntekijöiden mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan työn ohessa on vahvistettava. Elinikäisellä oppimisella pidämme kaikki mukana muuttuvassa työelämässä. Koulutusta on erityisesti suunnattava aloille, jossa on työvoimapulaa.

Ihmisten työssä jaksaminen on tärkeää työntekijän itsensä ja koko yhteiskunnan kannalta. Työkyvyttömyyseläkkeet tuovat huomattavia kustannuksia koko yhteiskunnalle. Suomen suurimman eläkevakuuttajan Kevan teettämän tutkimuksen mukaan panostamalla työntekijöiden työssä jaksamiseen pystytään tekemään 500 miljoonan euron säästöt pelkästään kunta-alalla. Luvut ovat huomattavia.

Panostamalla työkyvyn ylläpitämiseen ja työhyvinvointiin työntekijät pysyvät työmarkkinoilla. Tästä hyötyy koko yhteiskunta.

Työssä jaksamisen lisäksi on tärkeää vahvistaa osatyökykyisten mahdollisuuksia työhön ja työelämään. Tällä hallituskaudella perustettu Työkanava Oy, jonka tehtävänä on työllistää työttömiä ja kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä.

Reilu ja oikeudenmukainen työelämä pitää ihmiset mukana työssä ja kasvattaa koko yhteiskunnan hyvinvointia. Työllisyyden hoito ja työssä jaksamisen edistäminen ovat kestävää talouspolitiikkaa.

Kolumni on julkaistu Kalevassa 21.2.

Kommentit

Jätä kommentti