Turvallisesti kotona

Koti on arkisen elämän kiintopiste. Mahdollisuus elää hyvää ja turvallista elämää omassa kodissa on monelle iäkkäälle ihmiselle tärkeä toive myös tänä jouluna. Päättäjien tulee kunnioittaa tätä toivetta.

Marinin hallitus antoi joulukuussa eduskunnalle esityksen vanhuspalvelulain kakkosvaiheesta. Haluamme parantaa erityisesti iäkkäiden ihmisten kotiin annettavien palvelujen riittävyyttä ja laatua. Monimuotoistamme samalla myös asumispalveluja, sillä niin kodit kuin niiden asukkaat ovat erilaisia ja ihmiset tarvitsevat erilaisia ratkaisuja arkensa tueksi.

Kotiin annettavia palveluja olisivat kotihoito, johon kuuluisi myös ihmisen tarpeen mukainen kotisairaanhoito sekä tukipalvelut, kuten esimerkiksi ateria- siivous- ja asiointiapu.

Uusi osa kotiin annettavissa palveluissa olisi turva-auttamispalvelu, joka sisältäisi asiakkaalle annettavan turvalaitteiston, hälytysten vastaanoton kellon ympäri, avun tarpeen arvioinnin ja niin kutsutun turva-auttajan antaman avun. Kotihoitoa olisi järjestettävä henkilön tarpeen mukaan kaikkina vuorokauden aikoina, myös öisin.

Nämä kaikki palvelut ovat tärkeitä, kun haluamme tukea turvallista asumista kotona ja arjessa pärjäämistä.

Jotta päätös muuttuu teoiksi, on meidän lakimuutosten lisäksi varmistettava henkilöstön riittävyys. Vanhuspalvelulain kakkosvaiheen vaatimat henkilöstöresurssoinnit on huomioitu kokonaisuuteen liittyvissä satsauksissa sairaanhoitajien ja lähihoitajien koulutukseen.

Sairaanhoitajien koulutuspaikkoja lisätään noin 500–700:lla ja lähihoitajien viidellätuhannella vuosina 2020–2024.

Kotihoidon riittävyyden ja laadun varmistamiseksi sosiaalihuoltolakiin lisättäisiin säännökset kotikäyntien suunnittelusta ja kotihoidon toteuttamisesta.

Osa arvokasta ikääntymistä on oikeus pysyvään ja turvalliseen kotiin. Haluamme lisätä asumisen turvallisuutta ja arjen sujuvuutta sekä turvata iäkkäiden ihmisten oikeutta pysyvään kotiin. Tavoitteena on, että iän karttuessa omaan kotiin voisi saada räätälöidyt palvelut ja että yhteisöllistä sekä palveluasumista tarjottaisiin tavallisessa pihapiirissä, ei omana eristettynä yksikkönään.

Monimuotoisemmalla ja joustavalla asumisella voidaan vähentää turhia muuttoja ja lisätä pysyvyyttä asumisratkaisuihin. Ikääntyminen ei saa tarkoittaa pelkoa huutolaiseksi joutumisesta.

Omassa kodissa pitää voida olla turvallisesti – nyt ja tulevina jouluina.

Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 30.12.2021, samaa teemaa käsittelevä kirjoitukseni on julkaistu Kalevassa 27.12.2021.

Kommentit

Jätä kommentti