Tuppurainen ja Urpilainen: Pohjoisen väylät kuntoon

Pohjoisen liikenneyhteydet kuntoon

– Pohjoisen Suomen yhteydet kansainvälisille markkinoille ja alueen työllisyys on turvattava, vaativat kansanedustajat Tytti Tuppurainen (sd.) ja Jutta Urpilainen (sd.).

Seinäjoen ja Oulun välillä on yksi Suomen vilkkaimmista yksiraiteisista rataosuuksista, jonka kehittäminen on saatu vauhtiin kuluneella vaalikaudella. Junaliikenteen jatkuminen rataosalla turvataan perusparantamalla nykyinen yksiraiteinen rata. Uudet kaksoisraideosuudet kasvattavat raideliikenteen kapasiteettia, mikä mahdollistaa liikenteen lisäämisen.
Alueellisesti ja kansallisesti merkittävään hankkeeseen on sitouduttu yhteensä 650 miljoonaa euron panostuksella. Lyhentynyt matka-aika tuo seudulliset ja valtakunnalliset keskukset lähemmäksi toisiaan, kansanedustajat muistuttavat.

Ratayhteyksien ohella tarvitaan myös meriväyliä. Oulun sataman liikennemäärät kasvavat voimakkaasti, jos suunnitteilla oleva syväväylä satamaan toteutuu.
– Syväväylä tarvitaan Ouluun, sillä laivojen koko kasvaa koko ajan ja Oulun asema teollisuuspaikkakuntana on turvattava, Tuppurainen linjaa.
– Kokkolan satama on kaivannaisteollisuuden ykkössatama Suomessa, tärkeä toimija Venäjän transitoliikenteessä ja voimakkaasti investoivan Kokkolan suurteollisuusalueen kanava maailmalle, Urpilainen jatkaa.

Eduskuntatyön pohjana Tuppuraisella ja Urpilaisella on vahva alueellinen sitoutuminen. Tuppurainen on Oulun kaupunginvaltuutettu ja Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja Urpilainen Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Molemmat ovat aktiivisia toimijoita Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa.

Edustajat ottavat esiin myös historian pitkän linjan: Pohjoisen Suomen edunvalvonnalla on pitkät perinteet: Oulu, Kokkola ja Vaasa hankkivat oikeuden suoraan ulkomaankauppaan eli ns. tapulioikeudet 250 vuotta sitten.

Kommentit

Jätä kommentti