Tulossa on hoivavaalit

Vanhustenhuollossa paljastuneet laiminlyönnit, jotka ovat tapahtuneet henkilöstön toistuvista hätähuudoista ja jopa lakkouhasta huolimatta, ovat osoitus siitä, ettei liiketoiminta aina sovi yhteen inhimillisyyden kanssa.

Nykyinen, Juha Sipilän johtama hallitus kumosi edellisen hallituksen tekemät vanhuspalvelulain parannukset 2017.

Edellinen hallitus, jossa SDP oli mukana, edellytti vastuutyöntekijää vanhukselle. Kuntien piti varmistaa geriatrian ja lääkehuollon erityisosaaminen.
Nykyhallitus sen sijaan halusi keventää sääntelyä ja keventää kuntien hallinnollista taakkaa.

Tässä normien purun hengessä Sipilän hallitus poisti hoitajamitoitusta koskevan normiluonteisen suosituksen, jonka mukaan hoitoisuuden perusteella tehostetun palveluasumisen yksikössä hoitajamitoituksen piti olla 0,5 hoitajaa asukasta kohden.

Nyt ilmi tulleissa epäkohdissa on pitkälti kyse juuri henkilöstön riittämättömästä määrästä.

Sietämätöntä, mihin yritystoimintaan kuuluva voitontavoittelu voi pahimmillaan johtaa.

Esperi Care on tehnyt hyvää tuottoa pääomalle, mutta vääryyttä ihmisyydelle. Tämä yritys on ollut eniten esillä, mutta ei ole ainut. Voitontavoittelun kustannuksella on jätetty puolustuskyvyttömät vanhukset monin paikoin hoitamatta – lattialle makaamaan, odottamaan aamiaista tai jopa lääkkeitä.

Tämä ei ole meidän Suomemme. Meidän Suomessamme jokainen ikäihminen ansaitsee inhimillisen vanhuuden.

Oulussa – ja koko maassa – on selvitettävä huolella, ovatko vanhuksille tarjottavat palvelut riittäviä ja laadukkaita. Elleivät ole, on tehtävä muutoksia. SDP on kutsunut opposition koolle välikysymyksen tekemiseksi eduskunnassa.

Vanhustenhuollon yksiköiden ohella esillä olleet valvonnan puutteet koskevat myös esimerkiksi vammaisten asumisyksiköitä, lastensuojelun- ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköitä. Kaikkien heidän palvelujaan ja kotejaan, jotka ovat meidän muiden avun tarpeessa.

Perustuslain 19 ja 22 pykälät asettavat yksiselitteisesti vastuun julkiselle viranomaiselle yksilön perusoikeuksien turvaamisesta palveluissa. Julkisen vallan vastuu korostuu, kun tuotanto siirretään yksityisen yrityksen vastuulle. Nyt tarvitaan valppautta, sillä hallituksen koko sote-politiikka rakentuu voimakkaalle yksityisen palvelutuotannon lisäykselle.

Yhteiskunnan sivistys mitataan sillä, kuinka se kohtelee heikommassa asemassa olevia. Kuinka me tässä testissä nyt pärjäämme? Nämä eivät ole hyviä näyttöjä.

Näin ei voi jatkua. Tähän on saatava muutos. Kenenkään ei pidä olla hädissään läheisensä turvallisen hoidon puolesta. Jokaiselle avun tarpeessa olevalle kuuluu inhimillinen hoito ja hyvä elämä.

Kyse on arvovalinnoista. Huhtikuussa tässä maassa käydään eduskuntavaalit. Niistä on tehtävä hoivavaalit.

Kommentit

Jätä kommentti