Tiedote: Tytti Tuppurainen Euroopan sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtajistoonSDP:n Eurooppa-työryhmän puheenjohtaja, oululainen kansanedustaja Tytti Tuppurainen on valittu Euroopan sosialidemokraattisen puolueen PES:n (The Party of European Socialists) puheenjohtajistoon tänään Brysselissä pidetyssä kongressissa. Tuppurainen edustaa PES:n presidiumissa Suomen Sosialidemokraattista Puoluetta seuraavan kaksivuotiskauden.

Tuppurainen aikoo korostaa tehtävässään sosiaalisen Euroopan ja tasa-arvon merkitystä.

– Suomalaista politiikkaa tehdään Euroopassa. On tärkeää, että suomalaisella SDP:llä on oma edustaja eurooppalaisten sosiaalidemokraattien ja työväenpuolueiden kattojärjestössä. Yhteydenpitoa on tarpeen tiivistää, sillä tarvitsemme yhteistä keskustelua ja kannanmuodostusta sosiaalidemokraattisten tavoitteiden edistämiseksi, toteaa Tuppurainen.

Eurokriisi on hallinnut keskustelua Euroopasta ja huomio on kiinnittynyt liiaksi lyhyen aikavälin kriisinhallintamekanismeihin. Nyt tarvitaan laajempi visio eurooppalaisesta hyvinvoinnista ja kansalaisten asemasta eurooppalaisessa päätöksenteossa. Eurooppa voi kehittyä vain kansalaisten tuella. Kaikessa toiminnassa on varmistettava toimien demokraattinen legitimiteetti. Eurooppalaista integraatiota ei saa päästää taantumaan vaan tarvitaan yhteistyön tiivistämistä.

– Esimerkiksi esitys pankkiunionista on kannatettava: yhteisötasolla tarvitaan parempaa pankkivalvontaa ja rahoitusmarkkinoiden sääntelyä. Myös Suomen sosiaalidemokraattien ja PES:n pitkään esillä pitämä rahoitusmarkkinavero tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman pian.

Tuppurainen on huolissaan nuorisotyöttömyydestä, joka on hälyttävän korkealla tasolla erityisesti Etelä-Euroopan talouskriisimaissa mutta myös Suomessa.

– Eurooppa tarvitsee työtä ja tulevaisuuden näkymän nuorilleen. Julkisen talouden rajut leikkausohjelmat eivät saa vaarantaa kasvun mahdollisuuksia. Suomen malli nuorisotakuusta on ulotettava koko Euroopan tasolle, linjaa Tuppurainen.

PES toimii 34 eurooppalaisen sosialisti-, sosiaalidemokraattisen ja työväenpuolueen sekä Norjan sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen yhteistyöelimenä ja kattojärjestönä. Jäsenpuolueita on kaikista 27 EU-jäsenmaasta, ja PES:n tavoitteena onkin edistää sosiaalidemokraattista politiikkaa koko Euroopassa.

Kommentit

Jätä kommentti