Toimia porovahinkojen vähentämiseksi!

TIEDOTE

20.12.2013

Tuppurainen vaatii toimia porovahinkojen vähentämiseksi

Joulun menoliikenne käynnistyy tänään perjantaina ja erityisesti pohjoiseen suuntaavilla joulumatkailijoilla on syytä olla tarkkana. Pohjoisen tiet ovat liukkaiden kelien vuoksi monin paikoin suolattuja, ja se houkuttelee poroja teille. Oululaiselle kansanedustaja Tytti Tuppuraiselle (sd) porot eivät ole vieraita, poronhoitoalue alkaa nykyisin Oulun kaupunkiin kuuluvan Ylikiimingin rajalta.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen työraportin mukaan poroja kuolee poronhoitoalueen teillä porokolareissa keskimäärin 4 000 joka vuosi. Kolarit painottuvat runsasliikenteisille tiealueille: kesyt porot hakeutuvat lähelle asutusta, pelloille ja pihoille. Eniten onnettomuuksia tapahtuu Muonion, Poikajärven, Pyhä-Kallion ja Pudasjärven paliskunnissa.

Porokolarit aiheuttavat tiellä liikkuville vakavia uhkatilanteita: etenkin täysikasvuisen poron massa on niin suuri, että törmäystilanteessa auton kuljettajan ja matkustajan henki on vaarassa. Parhaassakin tapauksessa törmäys johtaa auton vaurioitumiseen ja korvauskuluihin. Korvauskulut ovat vuositasolla noin 12 miljoonaa euroa. Jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Tuppurainen toteaa, ettei mikään vakuutus korvaa vaaratilanteiden aiheuttamaa pelkoa ja epävarmuutta.

– Porokolareja arvioitaessa ei ole tarpeen asettaa tiellä liikkujien ja poronomistajien etuja vastakkain. Kolarit aiheuttavat merkittäviä taloudellisia vahinkoja myös poronhoidolle: paliskuntien korvaukset ovat vuositasolla 2 miljoonaa euroa ja poronlihaa menetetään 100 000 kg, kertoo Tuppurainen.

– Tutkimustiedon pohjalta on tehty useita esityksiä, jotka poronhoitoa ohjaamalla vähentäisivät sekä liikennevahinkoja että porotalouden tappioita. Samassa yhteydessä voitaisiin myös tehostaa liikenneturvallisuutta, Tuppurainen jatkaa.

Tuppuraisen mukaan vuosisatainen paimentolaiselinkeino ei enää istu ongelmitta tähän päivään ja poronhoitolain päivittäminen on paikallaan. Tuppurainen jätti marraskuussa porotalouden kehittämisestä hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

Lisätietoja: Tytti Tuppurainen p. 0400 840 594

Kommentit

 1. Tytti sinusta heijastuu vastuullisuus, jota kaikilla kansanedustajilla tulisi olla.

  Porovahingot on hyvin merkittäviä porojen aiheuttamina liikennevahinkoina eteläisellä poronhoitoalueella erityisesti.

  Poroille ko. Alueet on mahdollisimman luonnonvastaisia alueita kun poro on periytynyt tunturipeurasta vallaten metsäpeuran elinalueet.

  Porot aiheuttavat vieläkin suuremmat aineelliset vahingot maa – ja metsätalousyrittäjille rteläisellä poronhoitoalueella.

  Poronpitäjien laiminlyödessä paimentamis velvotteet porot tekevät vahinkoa pihoilla ja puutarhoissa. Poronpitäjät vaikuttaa olevan aiheuttamansa vahinkojen huonoja maksajia.

  Kaikki porojen aiheuttamissa liikenneonnettomuuksissa kuolleet ihmiset ovat liika suuri maksu eteläisellä poronhoitoalueella, jossa ri ole luonnon puolesta edellytyksiä poronpidolle.

  Miksi tällainen poronpitoharrastus eteläisellä poronhoitoalueella sallitaan hmishengillä leikkien?

 2. Tytti sinusta heijastuu vastuullisuus, jota kaikilla kansanedustajilla tulisi olla.

  Porovahingot on hyvin merkittäviä porojen aiheuttamina liikennevahinkoina eteläisellä poronhoitoalueella erityisesti.

  Poroille ko. Alueet on mahdollisimman luonnonvastaisia alueita kun poro on periytynyt tunturipeurasta vallaten metsäpeuran elinalueet.

  Porot aiheuttavat vieläkin suuremmat aineelliset vahingot maa – ja metsätalousyrittäjille rteläisellä poronhoitoalueella.

  Poronpitäjien laiminlyödessä paimentamis velvotteet porot tekevät vahinkoa pihoilla ja puutarhoissa. Poronpitäjät vaikuttaa olevan aiheuttamansa vahinkojen huonoja maksajia.

  Kaikki porojen aiheuttamissa liikenneonnettomuuksissa kuolleet ihmiset ovat liika suuri maksu eteläisellä poronhoitoalueella, jossa ri ole luonnon puolesta edellytyksiä poronpidolle.

  Miksi tällainen poronpitoharrastus eteläisellä poronhoitoalueella sallitaan hmishengillä leikkien?

Jätä kommentti