Tiedote: Suuren valiokunnan demarit: EU–USA-vapaakauppasopimuksella suuri potentiaali, mutta julkiset palvelut rajattava tiukasti sen ulkopuolelle

Eduskunnan suuri valiokunta otti tänään 22.6. kantaa EU–USA-vapaakauppasopimukseen eli TTIP:hen. Valiokunnan demariryhmän mukaan sopimus voi parhaimmillaan tuoda uusia työpaikkoja ja talouskasvua Eurooppaan sekä parantaa yritysten markkinoille pääsyä.

– Ihanteellisessa tilanteessa vapaakauppajärjestelmä estää markkinoiden ajautumisen tilaan, jossa markkinoita hallitsevat vain muutamat suuret toimijat. Vapaakauppa voi luoda tilaa ja menestymisen edellytyksiä pienille yrityksille. Myös TTIP:llä on suuri potentiaali, joka olisi tärkeä hyödyntää tilanteessa, jossa Eurooppa kärsii jo kauan jatkuneesta investointivajeesta ja lähes olemattomasta talouskasvusta. TTIP voi toimia tulevaisuuden kauppasopimusten suunnannäyttäjänä ja asettaa niille standardeja. Sen avulla on mahdollista luoda vahvoja pelisääntöjä maailmankaupalle ja edistää näin hyvinvointia myös Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella, toteaa suuren valiokunnan 2. varapuheenjohtaja ja valiokunnan demariryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Sopimusneuvotteluille on kuitenkin asetettava tiukat reunaehdot.

– Sopimuksen on hyödytettävä yhteiskuntia kokonaisuudessaan, ja sen on tuotava vakautta palvelumarkkinoille, turvattava julkiset palvelut ja mahdollistettava paikallisen pienyrittäjyyden kehittäminen.

Suuri valiokunta nosti lausunnossaan esille monia näkökulmia liittyen mm. julkisiin palveluihin, ympäristönsuojeluun, maatalouteen, työntekijöiden oikeuksiin sekä investointisuojaan ja riitojenratkaisuun liittyen.

– Valiokunnan demariryhmä katsoo, että julkisten palvelujen rajaaminen pois sopimuksen piiristä on äärimmäisen tärkeää, ja julkisen palvelun määritelmän on oltava selkeä ja kattava. Sosiaali- ja terveyspalvelut on jätettävä sopimuksen ulkopuolelle riippumatta niiden järjestämis-, rahoittamis- ja tuottamistavasta nyt tai tulevaisuudessa, painottaa Tuppurainen.

Demarit ovat kuitenkin huolissaan Suomen hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamishankkeesta.

– Hallitus haluaa avata sote-palveluita entistä enemmän yksityisille yrityksille, mikä asettaisi yksityiset ja julkiset toimijat samalle viivalle kilpailemaan olemassaolostaan. TTIP-neuvottelujen yhteydessä suunnitelma on ongelmallinen, sillä yksityiset sote-palvelut eivät enää lähtökohtaisesti nauttisi julkisten palvelujen suojasta. EU-lainsäädäntö ei velvoita jäsenvaltioita avaamaan julkisia palveluita kilpailulle, vaan kyseessä on kansallinen hanke. Hallituksen tulisi nyt nähdä suunnitelmiensa mahdolliset vaikutukset, etenkin jos TTIP tulee voimaan.

TTIP-sopimukseen mahdollisesti sisältyvä investointisuoja ja siihen liittyvä riitojenratkaisumenettely ovat herättäneet paljon keskustelua ja huoltakin.

– Euroopan komission viimevuotinen esitys pysyvästä investointituomioistuimesta on huomattavasti parempi kuin aiempi välimiesmenettely. EU-maat ovat vahvasti komission ehdotuksen kannalla, ja on toivottava, että EU ja Yhdysvallat löytävät jatkoneuvotteluissa tässä asiassa yhteisen sävelen. Jatkokäsittelyssä on huolehdittava siitä, että välimiesmenettelyä ei hyväksytä, vaikka komission mandaatti kattaa myös tämän vaihtoehdon, toteaa Tuppurainen.

Demareiden mukaan on tärkeää, että vaikka sopimuksella on tarkoitus myös purkaa ylimääräistä sääntelyä ja byrokratiaa maiden välillä, nykyistä sääntelyn tasoa ei alenneta tärkeillä politiikan sektoreilla.

– Euroopassa on ympäristönsuojelussa ja maataloudessa erittäin korkeat standardit. EU:ssa ei voida hyväksyä minkäänlaisia heikennyksiä esimerkiksi kasvinsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin tasoon. Tulevaisuudessakaan Euroopan markkinat eivät avaudu hormonilihalle, eikä EU:n muuntogeeniseen ruokaan liittyvää lainsäädäntöä muuteta. Myös esimerkiksi tasapuolisen ja syrjimättömän työlainsäädännön kehittäminen jatkuu edelleen. Molemmat neuvotteluosapuolet ovat ilmaisseet vahvan sitoumuksensa työelämän normien noudattamisesta, sanoo Tuppurainen.
 

Lisätietoja: Tytti Tuppurainen, 0400 840 594

Kommentit

Jätä kommentti