Tuppurainen iloitsee: yksi Luonnonvarakeskuksen päätoimipaikoista Ouluun

Tiedote 27.3.2014

Julkaisuvapaa heti

SDP:n Tuppurainen iloitsee: yksi Luonnonvarakeskuksen päätoimipaikoista Ouluun

SDP:n oululainen kansanedustaja Tytti Tuppurainen tervehtii ilolla alueellistamisen koordinaatioryhmän tänään tekemää päätöstä, jolla yksi neljästä Luonnonvarakeskuksen päätoimipaikoista sijoittuu Ouluun.

– Oulussa otetaan ilolla vastaan hyvät uutiset, joita on alueellemme tullut viime aikoina liian vähän. Luonnonvarakeskuksen sijoittumisen puolesta onkin tehty paljon työtä, kertoo Tuppurainen.

Tuppuraisen mukaan Oulu on innovatiivisena yliopistokaupunkina erinomainen sijoituspaikka, jossa alan osaamista ja asiantuntemusta riittää. Yhteistyötä eri toimijoiden välillä on tehty jo pitkään.

– Lynet-laitokset keskittivät toimintansa vuonna 2011 Oulun yliopiston kampusalueella sijaitsevaan Ympäristötietotaloon tehostaakseen tutkimus- ja infrastruktuuriyhteistyötä sekä NorNet-verkoston että yliopiston kanssa. Eri verkostojen tutkimusyhteistyö on yli vuosikymmenen koonnut tutkijoita pohjoisten ympäristö- ja luonnonvara-alan erityiskysymysten ääreen.

Tuppuraisen mukaan nyt tehdylle päätökselle olisikin luontevaa jatkoa, että Oulu saa erityisen ja profiloidun aseman Luonnonvarakeskuksen toimijana. Hänen mukaansa olisi tarkoituksenmukaista, että neljästä yksiköstä jokaiseen kohdistettaisiin yksi ison laaja-alaisen tulosyksikön johtotehtävä.

– Oulun yksikköön olisi hyvä panostaa jatkossa ja esimerkiksi talous-, yhteiskunta- sekä uudet liiketoimintamahdollisuudet voitaisiin jakaa Oulun ja pääkaupunkiseudun kesken. Lisäksi olisi tarkoituksenmukaista, että henkilöstön määrää lisättäisiin vapaaehtoisten siirtojen ja muiden toimenpiteiden kautta Ouluun. Keskittäminen pääkaupunkiseudulle ei ole tarkoituksenmukaista, vaan siellä pitäisi toiminnot keskittää yhden katon alle jo tilakustannustenkin vuoksi.

Lisätiedot
Tytti Tuppurainen
0400 840 594

Kommentit

Jätä kommentti