Tiedotteeni Pohjois-Pohjanmaan liiton naistenpäivän vastaanotolta: Teknologian kehitys tarvitsee naisia

Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan liiton naistenpäivän vastaanotolla puhunut eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen painotti koulutuksen merkitystä työelämän segregaation purussa.

Koulutuksen ja työelämän sukupuolisegregaatio on Suomessa jyrkkä ja sen purkamiseksi tarvitaan toimia.

 – Hallitusohjelmassa on linjattu, että eri koulutusasteiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmista tehdään jatkossa velvoittavat, mukaan lukien varhaiskasvatus. Sukupuoli ei saa rajata tai määrittää kenenkään opinpolkua, korosti Tuppurainen.

– Osaamisen, intohimon ja kiinnostuksen on oltava suurempia ammatinvalintaa määrittäviä tekijöitä. Kun tuemme lasten yksilöllistä osaamista ilman sukupuolisilmälaseja, tuemme samalla myös työelämän ja opintojen segregaation purkua.

Tuppuraisen mukaan Oululla teknologiakaupunkina ja Pohjois-Pohjanmaalla nuorten maakuntana on tässä asiassa kotimaassa erityinen näytönpaikka. 

– Teknologian kehitys tarvitsee kapeakatseisuuden sijaan laaja-alaista osaamista. Myös sukupuolista siiloutumista on syytä välttää. Meillä kasvaa ja kehittyy joka hetki huikeaa naisosaamista, jota meidän on kyettävä löytämään, tukemaan rohkaisemaan ja kannustamaan. Meissä naisissa on yhä vielä paljon hyödyntämätöntä väläkkyyttä tällä saralla.