Tiedote: Tuppurainen kysyy Oulun Kosmetologikoulun asemasta

Tiedote

Tiedote: Tuppurainen kysyy Oulun Kosmetologikoulun asemasta

 

Tiedote 17.3.2017

SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen on jättänyt kirjallisen kysymyksen hallituksen valmisteleman ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista yksityisiin oppilaitoksiin ja koulutuksen järjestäjiin.

– Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Julkisuudessa huolta on kuitenkin herättänyt yksityisten oppilaitosten mahdollisuus tarjota jatkossa tutkintoon johtavaa koulutusta ilman järjestämislupaa. Hallituksen valmistelemassa uudistuksessa ehdotetaan nykyistä järjestelmää muutettavan siten, että tutkintoon johtavaa koulutusta voivat järjestää vain oppilaitokset, joilla on järjestämislupa. Tämä tarkoittaisi sitä, että uudistuksen myötä Oulun Kosmetologikoulu ei ilman vaadittavaa järjestämislupaa voisi järjestää tutkintoon johtavaa koulutusta, Tuppurainen sanoo.

Uudistuksen vaikutukset koskettaisivat myös niitä koulutuksen järjestäjiä, jotka tarjoavat ammattitaitoa syventävää opetusta, tutkintoon johtamatonta opetusta.

– Ammatillisen koulutuksen uudistus kytkisi järjestämisluvan tutkintoon. Koulutuksen järjestäjillä ei kuitenkaan välttämättä ole resursseja laajentaa koulutustarjontaansa kattamaan myös tutkintoon johtavia koulutusohjelmia. Järjestämisluvan kytkeminen tutkintoon heikentäisi tutkintoon johtamattoman ammatillisen lisäkoulutuksen tarjontaa ja kattavuutta rajoittaen niiden henkilöiden mahdollisuuksia ammattitaidon ylläpidon kannalta tärkeään koulutukseen, joilla ei ole mahdollisuutta tai tarvetta osallistua tutkintoon johtavaan koulutukseen, Tuppurainen toteaa.

Tuppurainen myös muistuttaa, että järjestämislupia myönnettäessä huomioidaan oppilaitosten kokonaiskoulutustarjonta. Tämän vuoksi pienen yksityisen oppilaitoksen, joka tarjoaa tietyn erityisalan tutkintoon johtavaa opetusta, mahdollisuus saada järjestämislupa on rajallinen.

Tuppuraisen mukaan ammatillista koulutusta uudistettaessa on tärkeä huolehtia, että yksityisten oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien toimintaedellytykset niin tutkintoon johtavassa kuin siihen johtamattomassa koulutuksessa turvataan.

Lisätiedot: Tytti Tuppurainen, 0400 840 594