Tiedote: SDP:n Tuppurainen: poronhoitolaki on päivitettävä

Tiedote

 

Tiedote
7.10.2016

Porojen aiheuttamat ongelmat kuumentavat tunteita etenkin Koillismaalla. Kansanedustaja Tytti Tuppurainen vaatii, että hallitus ottaa ongelman vakavasti ja vaikuttaa asiaan lainsäädäntöteitse. Ongelmia seuraa, kun poronhoitoalueet ovat entistä lähempänä tiivistä asutusta ja porot hakeutuvat jopa pihoille.
– Poronhoitolaki on päivitettävä tähän päivään, Tuppurainen edellyttää.

Nykymuodossa harjoitettavalla poronhoidolla on haitallisia seurauksia niin maankäytölle kuin asuinympäristölle. Lisäksi porojen liikkuminen poronhoitoalueella aiheuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle, unohtamatta porokolareiden henkilövahinkoja ja kolareista aiheutuvia korvauskustannuksia.

– Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen työraportin (RKTL työraportti 5/2012) mukaan poronhoitoalueen teillä porokolareissa kuolee vuosittain keskimäärin 4 000 poroa. Vastaavasti porokolareista aiheutuvat ajoneuvojen korvauskulut ovat vuositasolla noin 12 miljoonaa euroa, huomioi Tuppurainen.

Porokolarit aiheuttavat huomattavia taloudellisia vahinkoja poronhoidolle.
– Vuositasolla paliskuntien korvaukset ovat 2 miljoonaa euroa ja poronlihaa menetetään 100 000 kg, sanoo Tuppurainen.

Tuppurainen pitää tärkeänä, että poronhoitoa kehitetään niin ympäristökysymykset kuin poronhoitoalueiden asukkaiden oikeudet huomioon ottaen. On myös huolehdittava siitä, etteivät poromäärät kuormita luonnonympäristön kestokykyä ja aiheuta vahinkoa herkälle luonnolle.

– Porotalouden tulevaisuuden kannalta poronhoitolain uudistus on keskeinen. Esimerkiksi poronhoitoalueen pohjoisosien osalta on selvitettävä, miten Suomen paliskuntarakennetta voitaisiin kehittää porotalouden ekologisten reunaehtojen mukaiseksi, toteaa Tuppurainen.

– Nykylainsäädäntö ei luo puitteita kestävälle poronhoidolle, painottaa Tuppurainen.

SDP:n kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Tytti Tuppurainen on jättänyt toimenpidealoitteen, jossa hän vaatii poronhoitolakia uudistettavaksi kestävälle ja luontoa sekä asuinympäristöä kunnioittavalle perustalle.

Lisätietoja: Tytti Tuppurainen, 040 0840 594