Hyvä, että eduskunta voi aloittaa Naton SOFA-sopimuksen käsittelyn jo ennen joulutaukoa

Tiedote

Eduskunnan täysistunto kävi vuoden viimeisessä täysistunnossa Naton SOFA-sopimukseen ja Pariisiin pöytäkirjaan liittymistä koskevan hallituksen esityksen lähetekeskustelun. Tytti Tuppurainen pitää hyvänä, että tärkeän sopimuksen käsittely alkoi jo tämän vuoden puolella.

Eduskunta on aloittanut Status of Forces Agreement, eli nk. SOFA-sopimuksen käsittelyn. Sopimus koskee Naton jäsenvaltioiden joukkojen ja Pariisin pöytäkirja kansainvälisten sotilasesikuntien asemaa niiden toimiessa toisen Naton jäsenvaltion alueella. Suomi on jo suppeammin soveltanut sopimuksia Rauhankumppanimaana, mutta Nato-jäsenyys vaatii sopimuksiin liittymisen. 

– Nato-yhteistyötä on kehitetty pitkään ja askel askeleelta sekä yhteistyösopimuksin että varmistamalla puolustusmateriaalin ja puolustusvoimien toiminnan osalta niin kutsuttua Nato-yhteensopivuutta. Suuri askel jäsenyyteen otettiin kuitenkin tilanteessa, jossa hyökkäyssodan aloittanut Venäjä ei jättänyt meille vaihtoehtoja, toteaa sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Tytti Tuppurainen.

Sopimukseen liittyminen vaatii eduskunnan hyväksymisen, ja Tuppurainen pitää hyvänä, että sopimuksen käsittely Suomen eduskunnassa saadaan aloitettua jo tämän vuoden puolella.

– On erittäin tärkeää, että SOFA-sopimuksen lähetekeskustelu ehdittiin vielä käydä nyt. Sopimus tulee saattaa voimaan vuoden kuluessa Suomen Nato-jäsenyyden alkamisesta, ja nyt pääsemme aloittamaan laajat valiokuntakuulemiset heti helmikuussa istuntotauon jälkeen, kommentoi Tuppurainen.

Tuppurainen kuvaa sopimuksen sisältävän laajasti eri määräyksiä, liittyen muun muassa maahantulomuodollisuuksiin, tuomiovaltaan ja verotukseen. Asia tullaan käsittelemään tarkasti eduskunnan eri valiokunnissa, jotka lausuvat asiassa ulkoasiainvaliokunnalle. Keskeistä sopimuksessa on velvoite kunnioittaa vastaanottajavaltion lainsäädäntöä.

– Naton jäsenenä Suomi osallistuu täysimääräisesti Naton yhteisen puolustuksen sekä rauhanajan yhteistyöhön liittyviin tehtäviin.  Sopimuksella on suuri käytännön merkitys Suomelle, sillä siinä mahdollistetaan Nato-kumppaneidemme joukkojen harjoittelu ja toiminta Suomessa. Sopimuksessa tarkoitettujen henkilöiden oleskelu Suomessa edellyttää aina Suomen ja lähettäjävaltioiden välistä sopimista. 

– Maailmanpoliittinen tilanne on epävakaa ja on hyvä saattaa asia kuntoon mahdollisimman nopeasti. SOFA-sopimus ei ole viimeinen askel Suomen Nato-yhteistyössä. Se on kuitenkin tarpeellinen askel, joka on syytä ottaa epäröimättä, Tuppurainen päättää.