Tervehdykseni IiSanomien ja Pudasjärvi-lehden lukijoille: Valo voittaa

Vuoden kiertokulussa pääsiäinen edustaa kääntymistä talven pimeydestä kohti kevättä, uutta syntymää ja valoa. Tänä vuonna pääsiäisen tuoma hengähdystauko on ollut monelle meistä tarpeen. Viesti valon voitosta ja kevään synnystä ovat tervetulleita poikkeusolojen keskelle. Ne antavat toivoa ja valavat uskoa: tästäkin selvitään.

Pääsiäistä edeltäneet päivät olivat vilkkaita niin eduskunnassa kuin valtioneuvostossa. Hallitus kokoontui kevään kehysriiheen, mutta tavallisista oloista poiketen kehyksen lisäksi päätimme samalla myös historiallisen suuresta lisätalousarviosta. Nyt tehdyillä päätöksillä panostamme ihmisten terveyteen, toimeentuloon, kuntien tilanteen parantamiseen, yritystoimintaan, maaseudun yritystoimintaan, kulttuuriin ja liikuntaan. 

Me olemme hallituksessa varautuneet turvaamaan ihmisten päivittäistä toimeentuloa tänä vuonna yhteensä noin 1,5 miljardilla eurolla. Etuusmenoissa joustetaan sen mukaan, mikä tarve on. Ketään ei jätetä oman onnensa nojaan. Se on hyvinvointivaltion tehtävä. 

Monessa kodissa on viime viikkoina venytty uskomattomiin suorituksiin. Etätyöt yhdessä pienten lasten ja kotikoululaisten kanssa saavat riittävätkin neliöt tuntumaan välillä ahtailta. Kun kavereita voi nähdä vain rajatuilla tavoilla ja isien ja äitienkin tukiverkot ovat lähinnä sähköisiä, ollaan monissa perheissä jouduttu miettimään ja keksimään täysin uudenlaisia tapoja arjen pyörittämiseen. Osalle kyseessä on myös taloudellinen uhraus. Siksi riihessä sovittiin alle 10-vuotiaiden lasten kanssa töistä palkatta poissa olevan vanhemman väliaikaisesta tuesta lapsen hoitamiseen kotona.

Koronakriisi on osunut lujaa monen kunnat talouteen. Tukeaksemme kriisin hoidossa ponnistelevia kuntia, olemme hallituksessa päättäneet ensi toimena korvata kuntien vuoden 2020 verotulojen menetyksiä. Hallitus valmistelee myös toukokuun lisätalousarvioesitykseen kuntien tukipaketin, jonka koko on vähintään miljardi euroa. Koronakriisin terveydenhuollolle ja viranomaisille aiheuttamat kustannukset korvataan täysimääräisesti. 

Kriisioloissa myös henkinen hyvinvointimme on koitoksella. Siksi on tärkeää turvata myös aloja, joilla tuotetaan aineetonta yhteistä hyvää. Kriisin vuoksi ahdinkoon joutuneita kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimijoita tuetaan yhteensä yli 60 miljoonalla eurolla. 

Koronan aiheuttamat ja nyt toukokuuhun jatketut rajoitustoimet näkyvät pyhien vietossa. Suuret sukulounaat jäivät tänä pääsiäisenä kokematta, perheiden yhteiset pääsiäismatkat ja –retket tekemättä. Myös meidän perheessämme jouduttiin juhlimaan tänä vuonna eri tavalla kuin mihin olemme tottuneet. Erilaisuudestaan huolimatta pääsiäisen pyhät antoivat silti hetken aikaa pysähtyä, nauttia perheen ja ystävien läheisyydestä – joskin tällä kertaa modernin teknologian ja puhelimen avustuksella – sekä mahdollisuuden ulkoilla ja nauttia auringosta.

Pitenevät päivät lupaavat kevään tuloa ja valon voittoa pimeästä. Niin on käynyt ennen, niin käy myös nyt.

Kirjoitus on julkaistu IiSanomissa ja Pudasjärvi-lehdessä 16.4.2020.

Kommentit

Jätä kommentti