Tarvitaan Lex Kallunki

Raahen sairaalan – ja mahdollisesti viiveellä myös Oulaskankaan – toiminta on vaakalaudalla. Hallituksen esittämä terveydenhuoltolain poikkeuspykälä keskittää terveyspalveluita isoihin kaupunkeihin, vie palvelut etäälle ihmisistä ja lahjoittaa terveysfirmoille rahastusautomaatin. Palveluiden heikentäminen on isku maamme alueiden elinvoimalle.

Julkinen sektori vastaa terveydenhuollon perustasta, johon kuuluu kallis päivystysvelvollisuus. Päivystämisellä ja potilasturvallisuudella on perusteltu nukutusta vaativan leikkaustoiminnan keskittämistä. Perustelu on ontunut alusta alkaen. Hallituksen nyt antaman lakiesitys ei auta tilannetta. Se auttaa terveysfirmoja, joiden toiminta on keskitetty päivystävien sairaaloiden viereen.

Oulussa on jo 10 yksityistä leikkaussalia, joista päivystykseen ehtii laissa olevan 30 minuutin kuluessa. Esimerkiksi Raahen sairaala ei pysty toimittamaan potilasta Ouluun lain määräämässä ajassa, joten anestesiaa edellyttävä leikkaussalitoiminta loppuu. Palvelut karkaavat ja ainakin 50 työntekijää menettää työnsä. Oysille tilanne tietää mahdollisesti ylitsepääsemättömiä ruuhkia.

Lain mukaan julkisen vallan on huolehdittava vastuullaan olevien asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja saatavuudesta yhdenvertaisesti koko alueellaan. Nyt yhdenvertaisuuden ja alueellisen tasapuolisuuden periaate on uhattuna. Juha Sipilän hallitus on pakkokeskittämässä ihmisten peruspalveluita. Keskustavetoisen hallituksen uudistuspolitiikasta onkin tulossa armotonta keskittämispolitiikkaa – maakuntamallista on tulossa suurkaupunkimalli. Pohjois-Pohjanmaan maakunta ei ole enää entisensä, mikäli sairaalatoiminnot ajetaan alas Raahesta. Ja jopa keskustalaiset itse ounastelevat keskittämispykälän ajavan alas myös Oulaskankaan.

Terveydenhuoltolaki kaipaa uudistusta, joka painottaa palveluiden järkevää, taloudellista ja tasapuolista kehittämistä. Hallituksen esitys on hyvien päämäärien vastakohta. Tämä hullutus on pysäytettävä. Kysymys on ihmisten terveydestä. Raahen Kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki on tuonut keskusteluun vahvan asiantuntemuksen ja vedonnut niin maan hallitukseen kuin alueen kansanedustajiin. Hallituksen keskittämispykälä pitää kumota. Tarvitaan Lex Kallunki tilalle.

Kommentit

Jätä kommentti