Taloudellisesti vaikeinakin aikoina on huolehdittava heikompiosaisista

Puheeni Sarakylän Vattumarkkinoilla 21.8. Pudasjärvellä

Maailmantaloudessa on synkkiä ennusmerkkejä tulevasta. Kotimaassa meidän on suunnattava kohti vakaata julkista taloutta. Jutta Urpilaisen (sd.) tekemä budjettilinjaus täyttää vakauttamistavoitteen niin hyvin kuin se on mahdollista: säästöjä ja veromuutoksia tehdään, jotta velkaantumistahti putoaa selvästi. Pääomaveroa korotetaan jo ensi vuoden alusta. Toisaalta viennin takkuillessa varotaan nujertamasta kaikkea ostovoimaa: perusturvan korotus sadalla eurolla menee kulutukseen ja pitää osaltaan pyörät pyörimässä.

Perusturvaan satsaaminen on ainutlaatuista politiikkaa tilanteessa, jossa ollaan ajautumassa mahdolliseen taantumaan. Useissa muissa maissa turvaudutaan sosiaaliturvan leikkauksiin. Perusturvan korotus oli SDP:n kynnyskysymys hallitusneuvotteluissa: myös taloudellisesti epävarmoina aikoina on huolehdittava heikompiosaisista. Peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavien käteen jäävät tulot nousevat selvästi. Myös asumistukea ja toimeentulotukea kohennetaan. Näin ehkäistään köyhyyttä ja parannetaan ihmisten pärjäämistä.

Hallitusohjelman mukaisesti maahan laaditaan peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin (sd.) johdolla vanhuspalvelulaki, mikä parantaa ikäihmisten asemaa huomattavasti. Nuorisotyöttömyyden torjumiseksi jokaiselle nuorelle taataan työ-, opiskelu, kuntoutus-, tai harjoittelupaikka. Nuorisotakuun merkitys on erityisen painava täällä Pohjois-Pohjanmaalla, missä on maan korkein nuorisotyöttömyys.

Osallistumisestamme Euroopan velkavaltioiden ongelmien ratkaisuun on käyty kädenvääntöä sekä EU-tasolla että kotimaassa. Asiassa on nyt saavutettu ratkaisu: Kreikalta tulossa oleva selvä käteisrahatalletus on juuri sellainen vakuus, jota olemme halunneet ja vaatineet.

Poliittinen arvostelu Suomen ja Kreikan välistä vakuuspakettia kohtaan on tällä hetkellä hukassa. Aina viime päiviin saakka jankutettiin sitä, ettei mitään vakuuksia ole tulossa, että pääministerin tiukasti naulaama teesi Suomen osallistumisen ehdoista ei paljoa paina. Nyt kun asia on avautumassa, ollaan kovin happamia. Pahinta mitä poliittinen oppositio voisi nyt tehdä, olisi liittyminen Suomen-vastaiseen kuoroon vakuuspaketin tuomitsemisessa. Nyt tarvitaan isänmaallista yksituumaisuutta.

Suomalaisten pärjääminen on kansainvälisen talouden kytköksistä huolimatta paljolti omissa käsissämme. Tulevaisuuteen täytyy varautua uusia toimialoja kehittämällä. Harvaanasutulla Pohjois-Pohjanmaalla luonnonvarojen hyödyntäminen on keskeisessä asemassa. Energiatuotannon monimuotoisuutta on edistettävä ja bioenergian käyttöä on lisättävä. Metsäenergian tutkimukseen ja tuotekehitykseen tulee panostaa. Samalla pitää huolehtia siitä, ettei tuotantotuilla vääristetä puumarkkinoita. Myös metsäenergian käytön vaikutukset metsien ravinne- ja hiilitaseeseen tulee selvittää, jotta metsänkasvua ei vaaranneta. Puurakentamista pitää suosia, ja siksi valtakunnallinen puurakentamisohjelma onkin käynnistettävä viipymättä.

Kommentit

Jätä kommentti