Suomi piti pitkän linjansa

Suomi osoitti tänään johdonmukaisen Eurooppa-myönteisen linjansa. Äänin 134-57 eduskunta hyväksyi EU:n omien varojen päätöksen, joka mahdollistaa yhteisen elvytyksen globaalin pandemian aiheuttaman talouskriisin johdosta.

Paketin neuvotteluissa Suomi saavutti pääministeri Sanna Marinin johdolla parhaan mahdollisen tuloksen eduskunnan mandaatin mukaisesti. Paketin hyväksyminen on Suomen etujen mukaista.

EU-maiden yhteinen elpymispaketti on poikkeuksellisessa, luonnonkatastrofiin rinnastuvassa tilanteessa sovittu kertaluonteinen ratkaisu, jolla EU-maat pyrkivät yhdessä ulos globaalin koronapandemian aiheuttamasta talouskriisistä.

Yhteistä elvytystä varten kukin maa laatii varojen käytöstä suunnitelman, ja rahankäyttöä myös valvotaan. Suomen enimmäisvastuut on paketissa tarkasti rajattu. Omaa osuuttaan paketista Suomi aikoo käyttää muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, koulutukseen, työvoimapalveluihin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Kasvua tukevaa finanssipolitiikkaa on perusteltua jatkaa. Meidän on päästävä kasvuun kiinni ja hyötymään siitä: turvaamaan työpaikkoja, vauhdittamaan vientiä ja saamaan uusia vähähiilisiä investointeja.

Elpymiskokonaisuus on myös ymmärrettävä saantokeskustelua laajemmin. Suomen on turvattava vaikutusvaltansa unionissa. Euroopan turvallisuuspoliittinen ympäristö on muutoksessa. Unionin itäisenä ulkorajavaltiona meille on tärkeää, että jäsenmaiden perussopimuksiin kirjattu solidaarisuus sekä EU:n yhtenäisyys ja toimintakyky säilyvät.

Elpymispaketista on kuluneen vuoden aikana väitelty eduskunnassa lukuisia kertoja useissa eri yhteyksissä. Valtioneuvosto, minä mukaan lukien, on osallistunut keskusteluun.

Eduskunnan pöytäkirjojen mukaan 14.5.2020-14.5.2021 olen käyttänyt aiheesta 76 puheenvuoroa. Olen johdonmukaisesti todennut elpymisvälineen olevan globaalin pandemian edellyttämä välttämätön paha.

Eduskunnan arvovaltaa rapauttaneeseen jarrutuskeskusteluun ei sen sijaan ollut aihetta enempää osallistua. Kysymyksiin oli jo vastattu, Suomen kanta oli jo huolellisesti perusteltu.

Avustajien blogikirjoitusten ja satujen ulkoluku oli kansanvallan arvonalentamista, eikä sellaisessa pidä olla mukana. Eduskuntakeskustelun tökerö karnevalisointi halventaa demokratiaa. Keskustelun on oltava asiallista. Kansanvaltaa on vaalittava vakavuudella.

Päätöksen eduskuntakäsittely ei kaikilta osin ollut hyvän keskustelukulttuurin mukainen, mutta asia on nyt joka tapauksessa käsitelty, hyvällä tuloksella.

Vahva ja yhtenäinen EU on Suomen etu.

Kommentit

Jätä kommentti