Suomi on ihmisiään varten

Elämässä etsitään usein kohtuutta.

Kohtuutta haetaan arjen askareiden jakamisessa, työn ja vapaa-ajan suhteessa ja esimerkiksi siinä, kuinka paljon palkasta voi mennä kuukaudessa vuokraan.

Myös politiikassa kohtuutta puntaroidaan usein. Silloin pohditaan esimerkiksi, kuinka paljon poliittisella päätöksellä vaikutetaan ihmisten arkeen ja hyvinvointiin. Ajaako jokin ratkaisu ihmisen kohtuuttomaan tilanteeseen tai vaikuttavatko useammat päätökset yhdessä niin, että osa ihmisistä saa niskaansa kohtuuttomat yhteisvaikutukset.

Poliittisessa päätöksenteossa kohtuus on aina tärkeä osa harkintaa.

Tai ainakin näin pitäisi olla.

Petteri Orpo lupasi kesällä hallitusohjelmaneuvotteluissa, ettei keneltäkään vaadita kohtuuttomuuksia. Alkusyksystä pääministeri Orpo lupasi, että mikäli kohtuuttomia tilanteita ilmenee, hallitus on valmis tekemään korjauksia.

Syksyllä eduskunta on kuitenkin saanut eteensä neljän eri ministerin neljässä eri ministeriössä valmistelemat 1,5 miljardin euron leikkauslistat, joiden yhteisvaikutuksia ei ole arvioitu. Aivan kuin kohtuuttomuuden voisi pyyhkiä olemattomiin jättämällä sen huomiotta.

Mutta ihmisten hätä ja huoli ei häviä yhteisvaikutusarviosta luistamalla. Leikatut eurot näkyvät konkreettisesti ihmisten kukkaroissa. Monelle kyseessä voi olla satojen eurojen summa jo valmiiksi pienestä toimeentulosta.

Hallituksen on kyettävä näkemään toimintansa seuraukset ja toimimaan niin, ettei Suomessa kukaan joudu kohtaamaan sellaista kohtuuttomuutta, joka vaarantaa hyvän ja turvallisen elämän. Siksi
SDP:n ja lukuisten asiantuntijoiden vaatimukset hallituksen esitysten yhteisvaikutusten arvioinnista tulisi tehdä viipymättä.

Meille sosialidemokraateille Suomi on ihmisiään varten. Heidän unelmiaan, työtään ja arkeaan varten. Reilussa hyvinvointivaltiossa jokainen pidetään mukana.

Kommentit

Jätä kommentti