Suomalainen sähköntuotanto on turvattava kaikissa olosuhteissa

Fortum, Saksan hallitus ja Uniper ovat allekirjoittaneet tänään periaatesopimuksen ratkaisusta, jonka seurauksena Saksan valtiosta tulee Uniperin enemmistöomistaja.

Fortumin hallitus on tehnyt väistämättömän päätöksen poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa. Fortumin on suojattava rahoitusasemaansa tavalla, jolla yhtiön kyky suoriutua perusliiketoiminnastaan säilyy.

Valtio-omistajan näkökulmasta kaikista tärkeintä on se, että Fortumin omistukseen kohdistuva strateginen intressi turvataan. Valtion omistajuudella yhtiössä pyritään siihen, että sähkötuotanto Suomessa on riittävää kaikissa oloissa ja että, yhtiö pystyy toteuttamaan edellä määriteltyä huoltovarmuustehtäväänsä häiriöttömästi.

Fortumin mukaan nyt tehty ratkaisu mahdollistaa yhtiölle sodan aiheuttamien tappioriskien rajauksen, ja samalla yhtiön keskittymisen ydinliiketoimintaansa ja toisaalta Saksan valtiolle Uniperin haltuunoton myötä energian toimitusvarmuuden takaamisen Saksassa.

Valtio-omistajan tavoitteena on ollut, että

🔹 Fortum varmistaa 4 miljardin euron osakaslainan takaisinmaksun ja 4 miljardin euron emoyhtiötakauksen vapautumisen, ja että

🔹 Neuvotellun ratkaisun johdosta yhtiön omistajat eivät joudu Uniperin kriisin vuoksi pääomittamaan Fortumia.

Valtio-omistajan tavoitteet heinäkuussa sovitussa ratkaisussa ja nyt tehdyssä ratkaisussa olivat samoja. Halusimme turvata lainan takaisinmaksun ja takauksen vapautumisen, sekä ehkäistä tilanteen, jossa Fortum olisi pääomittanut Uniperia tai suomalainen veronmaksaja Fortumia. Nämä tavoitteet toteutuvat nyt tässä tehdyssä periaatesopimuksessa

Syntyneen tilanteen taustalla on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Putin käyttää energiaa aseena Eurooppaa vastaan, minkä viimeisin käänne oli Nord Stream 1 -kaasuputken sulkeminen. Tämä on vaikuttanut huomattavalla tavalla koko Euroopan energiamarkkinoihin. Tavoitteenamme on turvata suomalaisen sähkön saatavuus kriisiaikana.

Kommentit

Jätä kommentti