Suhteellisuutta ilmailun turvatoimiin

Syyskuun 2001 terrori-iskujen jättämät vaikutukset lentoliikenteeseen ovat kiistattomat, sen on saanut kokea jokainen lentomatkustaja alati kiristyvien turvatarkastusten kautta. Ilmailun turvatoimien tärkeimpänä tavoitteena on estää räjähteiden tuominen lentokoneisiin. Alan sääntelyä tehdään kansallisten ja kansainvälisten yhteistyösopimusten avulla, ja Euroopan unionin toimintalinjaa tarkistetaan säännöllisesti uusien riskien valossa. Turvatoimia onkin kiristetty useaan otteeseen, viimeksi helmikuun 2014 alussa.

Turvatoimien ja toisaalta lentoliikenteen mukavuuden sekä sujuvuuden yhteensovittaminen on vaativa tehtävä. Turvallisuus on aina etusijalla. Turvatoimien tarpeellisuus ja uhkatekijöihin suhteuttaminen on kuitenkin paikallaan. Tämän kuun alussa voimaan tulleet uudet turvatoimet ovat vieneet kehitystä suuntaan, joka sekä turvatoimia toteuttavan henkilökunnan että matkustajien näkökulmasta alkaa jo olla liikaa. Käyttöön tulleet tekniset menetelmät on koettu vaativiksi ja tavoitteiden kannalta vaikeasti perusteltaviksi: turvatarkastuksiin hankittujen laitteiden käyttö ei ole vähentänyt ihmistyön määrää eikä turvatarkastajien omaa vastuuta.

Tein lentoliikenteen turvallisuustoimista kirjallisen kysymyksen 21.2.

Kommentit

Jätä kommentti