Sotea tehdään ihmisille

Sote. Se jää usein puheissa ylätason käsitteeksi, mutta todellisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluissa ollaan aivan ihmiselämän ytimessä. Minulle, kuten varmasti myös monelle muulle suomalaiselle kaikkein tärkeintä on, että sote-palvelut takaavat meille hyvän hoidon taitavien hoitajien ja lääkärien käsissä sekä tuen silloin, kun arjessa on vaikeaa.

Vaikka meillä Suomessa on tarjolla hyvää ja erittäin osaavaa hoitoa, ovat ihmiset yhä epätasa-arvoisessa asemassa esimerkiksi palveluun pääsyn suhteen. Terveys ja yhteiskunnan tuki kuuluvat jokaiselle suomalaiselle asuinpaikasta riippumatta, siitä meidän on pidettävä jämäkästi kiinni. Siksi näen Sote-uudistuksen ennen kaikkea työkaluna, jolla voidaan turvata kaikille suomalaisille entistä parempi pääsy laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden pariin myös tulevaisuudessa.

Uudistuksessa sote-palvelut ja pelastustoimi siirtyvät nykyisiltä lähes 200 järjestäjältä yhteensä 22 järjestäjälle ja HUS:lle. Oulun olisi jatkossa osa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueille siirrettäisiin kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Saataisiin siis leveämmät hartiat varmistamaan, että palvelut toimivat ja kantavat silloin, kun niitä tarvitaan.

Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien toiminnan lisäksi hyvinvointilalueiden järjestämisvastuulle siirtyisivät opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kuraattorit haettaisiin pois kouluista, vaan se tarkoittaisi sitä, että nuorille turvataan nämä tärkeät palvelut kaikkialla Suomessa.

Sote-rahoituksessa keskeinen laskentaperuste olisi jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve alueella. Laskutapaa on tarkoitus jatkossa kehittämään niin, että se huomioisi vielä nykyistä paremmin erilaisia olosuhdetekijöitä, esimerkiksi palkka- ja kiinteistökuluja ja alueellista ja sosiaalista eriytymistä.

On mielestäni selvää, että rahoituksen riittävyyttä ja järjestelmän kestävyyttä on seurattava tarkasti ja kehitettävä ja korjattava rahoitusmallia edelleen tarpeen mukaan. Soten toimivuus on mielestäni kuitenkin kaikkein tärkein mittari. Hoitoon on päästävä ajoissa ja apua saatava ilman turhaa luukuilla ramppaamista. Uudistusta ei tehdä järjestelmän vuoksi, vaan ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Kommentit

Jätä kommentti