Sote-sopu

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen on ollut raskas taakka hallitukselle. Kysymys ei ole ollut politikoinnista, vaan itse asian painavuudesta. Sosiaalipalveluista ja terveydestä huolehtiminen on hyvinvointivaltion ydintehtävä. Ratkaisussa olennaisinta on vastaus ihmisten tarpeeseen: lääkärille on päästävä. Hallinnon, päätöksenteon ja rahoituksen kysymyksiä on turha vähätellä, mutta lopultakin kysymys on tavallisten ihmisten palveluista.

Kaikkien eduskuntapuolueiden yhdessä hahmottelema ratkaisu on rohkea. Silti kysymys ei ole ruutupaperille sutaistusta älynväläyksestä. Esitys on harkittu ja sille löytyy tukea asiantuntijoilta. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL oli valmis liputtamaan ratkaisun puolesta. Nyt saadaan riittävää laajuutta kattamaan palveluiden rahoitusta ja riittävää syvyyttä turvaamaan katkeamattoman hoivan ja hoidon ketjut.

Sosiaalitoimen mukaantulo on tärkeää. Se on kustannustekijä: sosiaalitoimen vastuulla oleva ihmisten auttaminen on usein edullisempaa kuin perusterveydenhoito, perusterveydenhoito taas edullisempaa kuin erikoissairaanhoito. Vielä rahaakin tärkeämpää on, että sama edullisuusjärjestys on myös inhimillisyyden mitta. Kun sosiaalitoimen palvelu estää syrjäytymisen kärjistymistä mielenterveysongelmiksi, säästetään rahaa mutta ennen kaikkea säästetään ihmistä. Kun terveyskeskuslääkärille pääsee jonottamatta, eivät vaivat pahene kroonisiksi sairauden ja kivun kierteeksi.

Uudistukseen sisältyy vahvaa keskittämistä. Täällä pohjoisessa päätöksenteko ja hallinto kootaan Ouluun sijoittuvaan keskukseen. Keskittäminen ei kuitenkaan merkitse palveluiden karkaamista ihmisten ulottuvilta. Julkisia palveluita pitää olla ja niitä pitää tuottaa siellä, missä on ihmisiäkin.

Rahoitusvastuu erilaisilla kertoimilla painotetun asukasluvun mukaan kuuluu vielä tarkennettaviin seikkoihin. Sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevat ihmiset liikkuvat parhaiden palveluiden perässä ja kunnat vastaavat asukkaidensa palveluiden rahoituksesta. Rahoitusvastuuta ei pidä siirrellä kuntien välillä. Niille kunnille, jotka vastaavat palveluiden tuottamisesta tai hankinnasta (joihin Oulun kaupunki epäilemättä lukeutuu), on turvattava riittävä rahoitus.

Laaja yksimielisyys perusratkaisusta turvaa uudistuksen läpimenon, vaikka pykälät ovat vielä kirjoittamista vailla ja moni muukin asia on vielä avoin. Ratkaisua voi sanoa sen vuoksi menestykseksi. Tunnetusti menestyksellä on monta äitiä ja isää, kun taas tappiot jäävät lapsipuolen asemaan. Hallitusta tukevana kansanedustajana voi kuitenkin mielellään merkitä tähän ohjelmakohtaan ”tehty”.

Kommentit

Jätä kommentti