SDP:n vaihtoehtobudjetti 2024 on Parempi Vaihtoehto

SDP on julkaissut oman vaihtoehtonsa hallituksen vuoden 2024 budjettiin. Osoitamme, että valtiontaloutta voidaan tasapainottaa reilulla ja oikeudenmukaisella tavalla.


SDP esittää lisäpanostusten ohella menosäästöjä ja veroratkaisuja, joilla valtiontaloutta oikaistaan. Itse asiassa: Kokonaisuudessaan vaihtoehdossamme otetaan vähemmän velkaa kuin hallituksen budjetissa. Näin voimme varautua myös mahdollisiin yllättäviin menoihin.

Vaihtoehdossamme haetaan tasapainoista, oikeudenmukaista linjaa. Me panostamme kasvuun, emme leikkaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevilta ja teemme taloustalkoista oikeudenmukaiset.

SDP:n vaihtoehdossa on hallituksen esitykseen verrattuna pieni- ja keskituloisille keveämpi ansiotuloverotus, edullisempi työmatkaliikenne, alennetut päivähoitomaksut kaikissa tuloluokissa, enemmän panostuksia TKI-toimintaan, täsmätoimenpiteitä rakennusalan ahdinkoon, reilumpi ote työelämäkysymyksiin. Osa-aikatyön kannusteita ei romuteta, eikä heikennyksiä työperäisen maahanmuuton edellytyksiin tehdä. Turvaamme sote-palvelut, lisäämme aloituspaikkoja korkeakouluihin ja annamme nuorillemme tukea ja tilaa kasvaa.

Käytin  SDP:n ryhmäpuheenvuoron, jossa kuvasin vaihtoehtomme suuren linjan:

Me vahvistamme valtiontaloutta. Me teemme sen oikeudenmukaisesti. Meillä on matalampi verotus palkansaajille ja eläkkeensaajille. Me rakennamme luottamusta.

Voit lukea koko puheenvuoroni alta:

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

SDP:n ryhmäpuheenvuoro 29.11. klo 14 alkavassa istunnossa

Opposition vaihtoehtobudjettien käsittely

Puheen pitäjä: eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen

__

Puhemies!

Vuonna 2014, lähes kymmenen vuotta sitten, eduskunnan valtiosalin joulukuusi puettiin tavallisten koristeiden sijaan painaviin terveisiin: lasten toiveisiin toisille lapsille. Eri ikäiset lapset ja nuoret kirjoittivat tai piirsivät ajatuksensa siitä, mitä lapsi tarvitsee tässä maailmassa. Toiveet olivat toivojansa näköisiä, esimerkiksi:

Että olisi oma huone ja paljon legoja ja sitten vaatteita ettei kukaan jää ilman vaatteita. (Sampo, 6v)

Lääkettä ja että pidettäis kaikista hyvää huolta. (Adella, 6v)

Mahdollisuutta olla oma itsensä. (Gabriela, 17V)

Mietin, millaisiahan terveisiä vuoden 2023 lapset ja nuoret joulukuuseen kirjoittaisivat.

Monet näistä lapsista ja nuorista ovat nyt kasvaneet aikuisuuteen. He ehkä opiskelevat, käyvät töissä. Osa heistä on jo ehkä itse vanhempia. Heidän uskonsa joulun ihmeeseen on jo kenties varissut, mutta toivon, että usko ja luottamus elämän kantoon on säilynyt.

Förtroende hör till samhällets mest värdefulla byggstenar. I goda tider uppmuntrar förtroende till att investera, växa och utvecklas. I dåliga tider ger förtroende kraft att se framåt och planera för framtiden.

Tässä salissa tehdään päivittäin päätöksiä, joilla joko rakennetaan tai rapautetaan yhteistä luottamusta. Juuri nyt on selvää, että tarvitsemme sellaista politiikkaa, jossa luottamusta – ihmisten, kotitalouksien ja yritysten – kasvatetaan.

Puhemies,

tänään eduskunnassa käsitellään opposition vaihtoehtoja hallituksen budjettiesitykselle. SDP on omassa vaihtoehdossaan halunnut tehdä sellaista politiikkaa, jolla tämän päivän kuusivuotiaat voivat keskittyä leikkeihinsä ilman huolta perheen toimeentulosta. Me haluamme, että tässä salissa tehdään sellaisia päätöksiä, joiden avulla pian aikuisuuteen astuvat nuoremme saavat yhä kasvaa omannäköiseen elämään.

Meidän vaihtoehtomme rakentuu seuraavalle pohjalle:

Me vahvistamme valtiontaloutta.

Me teemme sen oikeudenmukaisesti.

Meillä on matalampi verotus palkansaajille ja eläkkeensaajille.

Me rakennamme luottamusta.

Puhemies,

ajassa, jossa epävarmuus on suurta, hallitus haluaa leikata kohtuuttomasti pienituloisten toimeentulosta ja heikentää yhteisiä palveluja. On jäänyt epäselväksi, hahmottaako hallitus itsekään tekojensa yhteisvaikutuksia.

Hallitus on asettunut työnantajan asemaan ja katsoo työelämäkysymyksiä ainoastaan etelärannan suunnasta. Ei yksinhuoltajaäidin, jonka perheen toimeentulo on hallituksen päätösten vuoksi vaakalaudalla. Ei osatyökykyisen nuoren, joka kyllä haluaa tehdä töitä, mutta jonka on jatkossa entistä vaikeampi olla osa työelämää.

Hallitus on puhunut paljon arjen turvallisuudesta, mutta luo omalla toiminnallaan turvattomuutta ja osattomuutta. Päätöstensä perusteeksi hallitus on sanonut, että näin on pakko tehdä.

Mutta onko näin?

Me sosialidemokraatit vaadimme kovuuden sijaan kestävyyttä.

Ja tänään me sanomme, että hallituksen politiikalle on vaihtoehto.

Puhemies,

me haluamme vahvistaa julkista taloutta oikeudenmukaisesti. Näemme sen kokonaisuutena, joka käsittää niin menot ja säästöt kuin tulot ja kasvun. Esitämme uusia menosäästöjä 715 miljoonalla eurolla ja voimme hyväksyä joitain hallituksen säästötoimia, noin 250 miljoonan edestä.

Toisin kuin hallitus, me käytämme talouden koko keinovalikoimaa, myös verotoimia, kuten suuri joukko talouden asiantuntijoita suosittaa. Teemme sen taloutta uudistavasti ja oikeudenmukaisesti. Vaihtoehdossamme pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkkeensaajien verotus laskee ja työmatkavähennys säilyy.

Vaihtoehdossamme otetaan ensi vuonna 430 miljoonaa vähemmän velkaa kuin hallituksen. Tarvittaessa se antaa liikkumatilaa mahdollisiin uusiin välttämättömiin menoihin budjettivuoden aikana.

Puhemies,

me olemme rakentaneet vaihtoehtomme ilmastotavoitteista ja kasvusta tinkimättä. Valtiontalouden tasapainotuksemme on samaa luokkaa hallituksen kanssa, mutta me emme laita jo entisestään arjessaan kovilla olevia kantamaan raskainta kuormaa. Vastakkainasettelun sijaan me haluamme rakentaa luottamusta, niin ihmisten arjessa kuin työmarkkinapöydissä.

Haluamme tukea työllistymistä ja purkaa viisaasti kannustinloukkuja. Me haluamme, että työelämäkysymyksistä neuvotellaan aidosti ja sanomme ei sairaussakolle ja sanelluille työelämäheikennyksille. Me ratkomme rakennusalan kriisiä, panostaminen tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin ja lisäämme korkeakoulujen aloituspaikkoja.

Me turvaamme sote- ja pelastuspalveluja ja panostamme turvallisuutemme tekijöiden hyvinvointiin työssään. Me säästäisimme kansalaiset hallituksen kohtuuttomilta sosiaaliturvan leikkauksilta.

Me panostamme suomalaisten turvallisuuteen tekemällä sellaista politiikkaa, jossa kitketään eriarvoistumista ja tartutaan ongelmiin ennen kuin ne kasaantuvat. Sillä ennaltaehkäisy on paitsi halvempaa, myös inhimillisesti oikein.

Puhemies,

Luottamusta rakentavassa politiikassa ketään ei jätetä. Kun taakka jaetaan tasaisemmin ei keneltäkään kysytä kohtuuttomia ja kaikki pidetään mukana.

Politiikassa teemme aina valintoja erilaisista vaihtoehdoista. On kyse arvoista.

Sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetti on suomalaiselle Parempi Vaihtoehto.

Kommentit

Jätä kommentti