SDP:n kansanedustajat Eloranta ja Tuppurainen: Suomen kiellettävä lapsiavioliitot

SDP:n kansanedustajat Eloranta ja Tuppurainen: Suomen kiellettävä lapsiavioliitot

Kansanedustajat Tytti Tuppurainen ja Eeva-Johanna Eloranta

 

Tiedote 8.10.2015

SDP:n kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta ja Tytti Tuppurainen toivovat Suomen kieltävän lapsiavioliitot ja toimivan YK:n ihmisoikeusneuvoston heinäkuun 2015 päätöslauselman suositusten mukaisesti.

Edustaja Tuppurainen on jättänyt eduskunnalle lakialoitteen alle 18-vuotiaiden avioliittojen kieltämiseksi. Nykyinen Suomen lainsäädäntö edellyttää täysi-ikäisyyttä avioliiton solmimiseksi, mutta oikeusministeriön poikkeusluvalla myös alaikäinen voi solmia avioliiton. Poikkeuslupaan ei ole asetettu alaikärajaa. Vaikka poikkeuslupaan liittyy huoltajan kuulemisvelvoite, perusteltua on kyseenalaistaa lapsen edun toteutuminen, toteaa Tuppurainen lakialoitteessaan.

Tuppuraisen mukaan on myös epäeettistä sallia alle 16-vuotiaiden avioliitot huomioiden avioliittoon yhdistetty oletus puolisoiden seksuaalisesta kanssakäymisestä ja Suomen rikoslain 20 luvun 6 §, jonka mukaan alle 16-vuotiaita on suojeltava seksuaalisilta teoilta. Tuppuraisen mukaan alle 16-vuotiaille myönnetty lupa solmia avioliitto kuvastaa laillistettua lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

Kansanedustaja Eloranta on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa pyydetään selvitystä hallituksen toimista lapsiavioliittojen estämiseksi YK:n ihmisoikeusneuvoston heinäkuussa 2015 antamien suositusten mukaisesti. YK:n ihmisoikeusneuvosto kehottaa päätöslauselmassaan jäsenmaita toimenpiteisiin lapsiavioliittojen kieltämiseksi. Lapsiavioliiton määritelmän lähtökohtana on YK:n lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen ensimmäinen artikla, jonka mukaan alle 18-vuotias on lapsi.

Tuppurainen ja Eloranta toteavat, että mahdollistaessaan lapsiavioliitot Suomen lainsäädäntö ei ole linjassa lasten hyvinvointia ja ihmisoikeuksia koskevien tavoitteiden kanssa.

Eloranta viittaa kirjallisessa kysymyksessä myös lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttilan kannanottoon. Kurttilan mukaan erityisesti tyttöjen oikeuksien turvaamisen kannalta lapsiavioliittoja ei pitäisi sallia. Kurttila lisäksi huomioi Suomen lainsäädännön tällä hetkellä keskittyvän huoltajaan, lapsen kuulemisen sijaan. Nollatoleranssi lapsiavioliitoille on erityisen ajankohtainen vinhaa vauhtia monikulttuuristuvassa Suomessa, Eloranta painottaa.

Taustaksi
Alaikäisten solmimien avioliittojen määrä on Suomessa vähentynyt viimeisten 20 vuoden aikana, mutta edelleen niitä solmitaan noin 30 vuodessa. Vastaava luku vuonna 1995 oli lähes 80. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa avioitui vuosina 1995–2014 yhteensä 1 138 lasta, joista 869 oli tyttöjä. Vaikka viime vuosina enemmistö erityisluvista on myönnetty 17-vuotiaille, on edellä mainittujen tyttöjen joukossa ollut 27 henkilöä, jotka ovat olleet 14–15-vuotiaita solmiessaan avioliiton. Yleisimmät perusteet erityisluvan hakemiselle ovat uskonnollinen vakaumus, raskaus ja kulttuuriset syyt. Yleensä luvan saannin perusteena on alaikäisen raskaus, sillä oikeusministeriö ei viime vuosina ole myöntänyt alle 17-vuotiaille avioliittolupia uskonnollisista tai kulttuurisista syistä. Alle 16-vuotiaille myönnetyt luvat ovat hyvin harvinaisia.

 

Lisätietoja: Eeva-Johanna Eloranta 050 523 2309 ja Tytti Tuppurainen 0400 840 594

Kommentit

Jätä kommentti