SDP ei halua uutta maksua eläkkeensaajille

Kalastuslain kokonaisuudistus on käynnissä.  On tärkeää, että lakia uudistetaan oikeudenmukaisesti, eri väestöryhmät huomioivasti sekä kalakantoja suojellen.  Sosialidemokraattien aloitteella saatettiin voimaan vuonna 1997 kalastuslain muutos, joka loi onginnan ja pilkinnän jokamiehenoikeudet, läänikohtaisen viehekortin ja poisti maksun 65-vuotiailta. Nämä ovat SDP:lle edelleen tärkeitä saavutuksia ja lakiehdotukseen sisältyvä maksujärjestelmän muutos on selkeästi nykyisen hallitusohjelman vastainen.

Kalastuslakiesityksessä ehdotetaan, että kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehekalastusmaksu yhdistettäisiin kalastonhoitomaksuksi, jonka maksavat kaikki täysi-ikäiset kalastajat, jotka harjoittavat muuta kuin ongintaa ja pilkintää. Maksun suuruus olisi alkuvaiheessa 35 euroa/vuosi mutta sen on ennakoitu nousevan.  Tämä tarkoittaisin, että yli 65-vuotiaille myönnetty vapautus kalastuksenhoitomaksusta ja viehekalastusmaksusta peruttaisiin.

SDP ei voi hyväksyä esitystä, joka lisää kustannuksia eläkkeensaajille ja vaikuttaisi heikentävästi tämän ryhmän mahdollisuuksiin toteuttaa harrastustaan. Tämä johtaisi lisäksi käyttäjä maksaa periaatteen ja valinnan vapauden heikkenemiseen maksujärjestelmässä: katiska- ja verkkokalastajille sekä erityiskohteissa kalastaville tulisi vieheluvan maksupakko. Nyt kalastuksenhoitomaksun maksaneista kalastajista 200 000 kalastajaa ei ole tarvinnut läänikohtaista viehelupaa.

Olemme ehdottaneet, että yhden kortin malli tulisi jakaa veroluontoiseen kalastonhoitomaksuun ja valtakunnalliseen viehekalastukseen oikeuttavaan viehekalastusmaksuun; yksi maksu rasti ruutuun menetelmällä, ei viehekalastusta – ei viehemaksua. Vetouistelua varten tulisi oikeus lisämaksusta enintään kahden lisävavan ja vieheen käyttöön.

Lisäksi olemme ehdottaneet, että onginta- ja pilkintäkorvaus tulisi poistaa kalastusoikeuden haltijoille maksettavista, yleiskalastusoikeuden käytöstä aiheutuvista korvauksista. Eihän maanomistajillekaan makseta korvauksia heidän maillaan tapahtuvasta jokamiehenoikeuksiin kuuluvasta marjastuksesta- ja sienestyksestä!

Kalastuslain tavoitteena on edistää kalojen luonnonvaraista lisääntymistä sekä luoda uusi säätelyjärjestelmä kalavarojen kestävälle käytölle ja hoidolle. Lakiin ehdotetaan uusia säätelykeinoja: lohikalojen rasvaeväleikkaus ja siihen liittyvä kalojen vapauttamisvelvollisuus, kaloille asetettava ylin pyyntimitta, saaliin ja pyydysten enimmäismäärän vahvistaminen sekä muiden kuin kaupallisten kalastajien saaliin myyntikielto. Säätelyä toteutettaisiin asetuksilla sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallintopäätöksillä. Esitys sisältää myös yhden vapaa-ajankalastuksen lupajärjestelmän parannuksen: kelaonginnan muuttaminen maksuttomaksi jokamiesoikeudeksi.

Nämä ovat hyvä ehdotuksia ja kannatamme niitä. Sen sijaan lupajärjestelmään ehdotettuja muutoksia, jotka kaventaisivat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, emme voi hyväksyä.

SDP on ajanut johdonmukaisesti vesi- ja maa-alueita omistamattoman väestönosan oikeutta harrastaa kalastusta. Yli 65-vuotiaiden nykyinen maksuvapautus toteutui niin ikään SDP:n aloitteesta. Nämä ovat saavutuksia, joista tulee pitää kiinni kalastuslakia uudistettaessa.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-ryhmä

Katja Taimela

Tytti Tuppurainen

Kari Rajamäki

Eeva-Johanna Eloranta

Harry Wallin

Kommentit

Jätä kommentti