YK:ta tarvitaan enemmän kuin koskaan

YK:ta tarvitaan enemmän kuin koskaan

YK:ta tarvitaan enemmän kuin koskaan. Suomen YK-liiton yhteyteen perustettiin tiistaina YK:n ystävät -verkosto. Samassa yhteydessä presidentti Tarja Halonen palkittiin Vuoden YK:n ystävä -tunnustuksella. Onnea Tarja!

Minulla oli kunnia avata tänään kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevä paneelikeskustelu YK:n päivän tilaisuudessa Helsingissä. Paneeliin osallistuivat muun muassa presidentti Tarja Halonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen sekä Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman.

Puheeni tässä alla.

YK:n päivää on juhlittu vuodesta 1948 Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan eli YK:n toiminnan perustaneen dokumentin käyttöönottamisen kunniaksi.

Tänä päivänä maailma on valtavien haasteiden edessä. YK-päivän tervehdyksessään pääsihteeri António Guterres toteaa, että meillä on kyllä keinot näiden uhkien torjumiseen, mutta lisäksi tarvitaan poliittista tahtoa.

Poliittista tahtoa tarvitaan myös kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanemiseksi ja lisäksi työhön on saatava kaikki mukaan.

Det behövs politisk vilja också för att uppnå Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling, och dessutom bör vi engagera alla i det här arbetet.

Suhtautuipa viime vuosien tapahtumiin joko innokkaasti tai varautuneesti, voimme varmasti olla yhtä mieltä siitä, että kansainvälinen yhteistyö on murroksessa. Kansainväliset sopimukset, niille perustetut järjestöt ja yhteistyöverkostot ja niiden perustana olevat arvot on kyseenalaistettu.

Emme tietenkään tiedä, katsotaanko näitä vuosia käänteenä. Palaammeko taas kansallisvaltioiden ja suurvaltapolitiikan aikaan ja luovumme viimeisten maailmansotien jälkeisen ajan käsityksistä jakamattomasta ihmisarvosta ja tavoitteesta lisätä kansainvälistä yhteistyötä?

Murroksen merkkejä on nähtävissä. YK:n pakolaisyleissopimuksen arviointi on yksi mittari. Puhumme tänään siitä, että sopimus on tehty toisena aikana, eikä se ole voinut ottaa huomioon nyt liikkeellä olevia ihmismääriä.

Puhe on vailla ymmärrystä ja historian tuntemusta. Sopimushan tehtiin toisen maailmansodan jälkeen, jolloin sotien raunioittamissa Euroopassa ja Aasiassa oli kymmeniä miljoonia pakolaisia ja pakkosiirrettyjä. Ja nyt puhutaan kansainvaelluksesta, kun vauraaseen Eurooppaan tulee vuodessa ihmisjoukko, joka vastaa 0,2 prosenttia väestöstä!

Ehkä nämä vuodet jäävät kuitenkin vain pieneksi hidasteeksi valtateillä, jota olemme kulkeneet viimeiset vuosikymmenet. Ehkä jatkamme sitä, mitä olemme katsoneet edistykseksi ja luotamme YK:n perustamisen lähtökohtiin: yhteistyöhön ja kansainvälisesti määriteltyihin ihmisoikeuksiin.

Meillä on onneksi aihetta optimismiin.

YK:n kehityspoliittisia tavoitteita arvostellaan usein väsyneiksi yrityksiksi. Mietitään kuitenkin asiaa vielä kerran! Mietitään vaikka vuoden 2000 vuosituhattavoitteita. Mietitään silloin asetettua tavoitetta köyhyyden vähentämisestä: sehän on kuin onkin ollut saavutettavissa ollut tavoite.

Pelkkä sopimus ei tietenkään ole köyhyyttä vähentänyt. Vuosituhannen vaihteen molemmin puolin maailma eli kiihtyvän globalisaation aikaa. Maailmankauppa kasvoi kansantuotteisiin nähden kaksinkertaisella vauhdilla. Markkinat avautuivat. Samaan aikaan yleistyi myös käsitys liberaalista, ihmisoikeuksia kunnioittavasta demokratiasta yhteisenä tavoitteena.

Optimismia on myös tässä päivässä. Pariisin ilmastosopimus on yhä voimassa ja kattaa suurimman osan maailman maita. Yhdysvallat on jäämässä sen ulkopuolelle, mutta senkin irtautuminen on vain osittaista. Maan hallinto vastustaa ilmastopolitiikkaa, mutta yhdysvaltalaiset kaupungit ja osavaltiot ovat toista mieltä. Ja mikä tärkeintä: yritykset ovat toista mieltä. Yritykset, jotka tuottava energiaa tai sitä käyttävät, ovat laatineet strategioita, jotka ottavat ilmastonmuutoksen realiteettina.

Meillä on aihetta optimismiin, syytä uskoa YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin.

Vi har anledning att vara optimistiska, vi har orsak att tro på FN:s Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteita noudattamalla meillä on mahdollisuus poistaa köyhyys ja nälkä maailmasta, sekä torjua ilmastonmuutosta ja edistää rauhaa ja turvallisuutta sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Kestävyys saavutetaan vain panostamalla ennaltaehkäisyyn, yhteistyöhön ja laajaan eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä kansalaisosallistumiseen.

Jag önskar alla en riktigt trevlig FN-dag!

Oikein hyvää YK:n päivää kaikille!

Kommentit

Jätä kommentti