Tervehdykseni Oulun yliopiston avajaisissa: Demokratiaa ja sivistystä arvostavat suomalaiset tietävät vapaan tieteen voiman

Puhe

Oulun yliopiston lukuvuoden avajaiset 6.9.2021 

Hyvät oululaiset yliopistolaiset ja yliopiston ystävät, arvoisat juhlavieraat,

Syksy tarkoittaa akateemisessa maailmassa alkua. Kesän rientojen jälkeen on aika palata takaisin opintojen ja tutkimuksen pariin. Uusille opiskelijoille syksy tarkoittaa astumista uuteen maailmaan, osaksi tiedeyhteisöä.

Tieteen, tiedon ja sivistyksen merkitys on kohonnut tässä ajassa suureen arvoon. Ihmiskunnan riippuvuus tieteen, teknologian ja lääketieteen saavutuksista on kiistatonta. Koronapandemian aika on toiminut tälle kehitykselle kiihdyttimenä. Se on kannustanut tiedettä entistä nopeampaan kehitykseen.

Akateeminen vuosi alkaa jälleen poikkeuksellisissa oloissa, mutta ei ilman toivon näköaloja. Rokotuskattavuuden edistyminen luo uskoa yhteiskunnan avautumisesta ja paluusta sellaiseen elämään, jossa taas voimme yhdessä elää ja olla, opiskella ja tutkia.

Oulun yliopiston rooli tässä maailmassa on entistä merkityksellisempi. Yliopisto toteuttaa erinomaisesti tehtäväänsä tähän aikaan sopivan strategiansa mukaisesti. Oulun yliopisto kouluttaa ja evästää tulevaisuuden suunnannäyttäjiä kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Hyvä työ on ansaitusti noteerattu ranking-listauksissa.

Hyvät yliopistolaiset,

Yliopistojen, opetuksen ja tutkimuksen vapaus ovat arvoja. Ne ovat olleet vuosisatojen ajan sivistysyhteiskunnan perustana. Näiden arvojen ja ihanteiden mukaan me myös täällä Oulun yliopistossa teemme työtämme. Vaikka tieteen autonomia on vahva, sitä myös haastetaan jatkuvasti. Juuri nyt elämme ajassa, jossa tieteellistä ajattelua, sen prosesseja ja jopa yksittäisiä tutkijoita vastaan hyökätään kaikkialla maailmassa, myös kotimaanosassamme Euroopassa. Barbaarit ovat Rooman porteilla.

Suomessa meitä suojelee kansan korkea sivistystaso. Demokratiaa ja sivistystä arvostavat suomalaiset tietävät, millainen voimavara vapaa tiede on. Jo J. V. Snellman sanoi, että sivistys on pienen kansan turva. Tämä perintö elää vahvana yhteiskunnassamme.  

Yliopistoilla on ollut Suomessa kautta historian erittäin suuri arvostus. Olemme niistä hyvin ylpeitä. Oulun yliopiston alumnina tunsin itseni osaksi jotain suurempaa, kun sain kesäkuussa esitellä yliopistoa Espanjan ministerikollegalleni, EU-asioiden valtiosihteerille Juan González-Barba Peralle. Vieraakseni tänne pohjoiseen saapunut kollegani sai kattavan esittelyn Oulusta, sen kulttuurista, tieteestä ja teknologiasta. Rohkenen sanoa, että kollegani oli todella vaikuttunut siitä osaamisesta, jota me Oulun yliopistossa viljelemme.

Hyvät kuulijat,

Tiedämme, mikä merkitys osaamisella, sivistyksellä ja tutkimuksella on nyt ja tulevaisuudessa. Valtioneuvosto julkaisi huhtikuun alussa koulutuspoliittisen selonteon, jonka tavoitteena on kohottaa suomalaisten koulutus- ja osaamistaso maailman kärkeen. 

Selonteko kattaa koko ihmisiän alkaen varhaiskasvatuksesta aina elinikäiseen oppimiseen. Korkeakouluopintojen osalta tavoitteena on, että puolet ikäluokasta suorittaa korkeakoulututkinnon vuonna 2030. Osaamistarpeiden kohtaamisessa kansainvälisyys on osa ratkaisua. Haluamme myös, että suomalaiset korkeakoulut ovat tasa-arvoisesti saavutettavissa. Vain näin voimme varmistaa, että osaamispotentiaalimme todella nähdään. 

Tasa-arvon parantamiseksi hallitus päättää tavoitteet ja toimenpiteiden suuntaviivat korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelmassa vuoden 2021 loppuun mennessä.  

Tulevaisuuden korkeakoulujärjestelmä on rakennettava sellaiseen kuntoon, että se kestää tulevatkin ajat. Sen on luotava perusta kansalliselle tarinalle Suomesta maailman osaavimpana kansana. Olemme valmistelemassa TKI-tiekarttaa, jossa luomme askelmerkit kohti 4 % bkt-osuuden saavuttamista TKI-toiminnassa vuoteen 2030 mennessä. Tässä ei ole varaa epäonnistua.

Meidän on myös vahvistettava yliopistojen yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Meidän on vahvistettava yhteistyötä korkeakouluyhteisön sisällä. Vain luomalla toimiva innovaatiojärjestelmä, jossa täydennämme toistemme osaamisia, voimme tarjota vahvaa lisäarvoa, jolla pärjäämme suurempien toimijoiden kanssa. Yhdessä olemme vahvempia.

Meillä Oulussa on pitkät perinteet sekä monitieteellisestä yhteistyöstä että yhteistyöstä yrityselämän kanssa. Me voimme samanaikaisesti ylläpitää arvokasta sivistysihannetta, vahvistaa tutkimuksen ja opetuksen vapautta, sekä puhua myös suorituksista ja kilpailusta. Vapaan tieteen ja yliopistojen autonomian vahvuus näkyy kyvyssä yhteystyöhön niin, että tieteen integriteetti säilyy.

Hyvät kuulijat,

Tunnettu yhdysvaltalainen tieteenfilosofi Thomas Kuhn esitti lähes 60 vuotta sitten teoksessaan Tieteellisten vallankumousten rakenne, että tieteen etenemistä on kuvattava historiallisena jatkumona, jota leimaa ajoittaiset paradigman muutokset, tieteelliset vallankumoukset.

Kuhn kannusti tieteentekijöitä rohkeuteen – hänen mukaansa tiede muuttuu ja elää dynaamisesti ajassa. Voi myös hyvin sanoa, että samanaikaisesti Kuhnin esittelemän tieteenfilosofian näkemyksen kanssa tieteen tekemisen ymmärrys kasvoi laajemmassakin yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tähän samaan historialliseen ajanjaksoon osui myös Oulun yliopiston perustaminen.

Juuri nyt, koronaviruksen vaikutettua arkeemme radikaalilla tavalla jo puolentoista vuoden ajan, rohkenen Thomas Kuhnin hengessä esittää muutaman huomion korona-ajasta yhteiskunnallisena paradigman muutoksena.

Ensiksi: on selvää, että koronan vauhdittamasta digiloikasta ei ole paluuta. Lähiopetukseen palatessa on hyödynnettävä koronapandemian aikana opittuja digitaalisia työskentelytapoja, niitä, jotka on havaittu hyödyllisiksi. 

Toiseksi: olemme aiempaa vakuuttuneempia, että korkean osaamisen, tieteen ja tutkimuksen merkitys vain korostuu kilpailutekijänä, kun katsotaan miten eri valtiot tulevat pärjäämään tulevaisuudessa. 

Olemme myös ymmärtäneet, että tulevaisuuden hyvinvoinnin luominen edellyttää siirtymää hiilineutraaliin ja resurssiviisaaseen yhteiskuntaan. Digitalisaatio etenee ja parantaa tuottavuutta, jonka kehitys on ollut viime vuosien aikana liian hidasta. Korona-aika ja kiihtyvä ilmastonmuutos ovat olleet tässä historian saranakohdassa merkittävä sysäys tälle kehitykselle. 

Tässä muutoksessa tiede merkitsee meille ajattelun vapautta ja on arvo sinänsä. Se antaa meille mahdollisuuden kehittää osaamistamme ja luoda vastauksia maailman kiperiin kysymyksiin.

Hyvät yliopistolaiset,

Yliopiston lukuvuoden alku on merkittävä ajankohta niille uusille yliopistolaisille, jotka on otettu tiedeyhteisön jäseniksi. Opiskelu yliopistossa antaa perustan korkeatasoiselle sivistykselle ja ymmärrykselle ympäröivästä maailmasta ja meistä itsestämme. 

Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat ovat joutuneet ja joutuvat edelleen epäkiitolliseen tilanteeseen. Te olette aloittaneet opiskelunne sellaisissa olosuhteissa, joissa ei ole koskaan aiemmin jouduttu opiskelemaan. Monelle on ollut tuskallista, kun oma fuksivuosi on kulunut näyttöpäätteen takana. Se koettelee, kovastikin. Onneksi opiskelijaelämä on kuin joki. Kun korona tukkii yhden uoman, se löytää toisen reitin virrata. Lopulta pääsemme kuitenkin palaamaan takaisin tuttuihin arjen uomiin myös tältä osin.

Käytännön haasteista huolimatta on tärkeää vaalia sitä yhteisöllisyyttä, jota yliopistoyhteisö parhaimmillaan voi tarjota. Emme turhaan puhu yliopiston yhteydessä nimenomaan tiedeyhteisöstä. Juuri yhteisö, yhteys toisiin tieteenharjoittajiin, on keskeinen edellytys laadukkaalle tieteen tekemiselle ja tutkimukselle. Sivistys on muutakin kuin pänttäämistä, se on väittelyitä, keskusteluita ja vuoropuhelua. Akateeminen maailma toimii yhteisönä, jossa toisemme kohtaamalla, ideoita törmäyttämällä ja ajatuksiamme haastamalla teemme yhdessä matkaa uuden tiedon äärelle.

Te jotka olette nyt täällä saattamassa valmiiksi opintoja, kohtaatte tulevaisuudessa uudenlaisen työelämän, jossa on aivan uudet, ehkä entistäkin laajemmat osaamisvaatimukset. Opiskelkaa rohkeasti erilaisia aiheita ja laajentakaa sivistystänne oman oppialanne ulkopuolelle. Yliopistotutkinnon tarjoama sivistys ja osaaminen ovat relevantteja myös tulevaisuuden työmarkkinoilla, vaikka suoraan tiettyyn ammattiin ei valmistuisikaan. Uskokaa nämä germaanisen filologian alumnin sanat. Elämä voi yllättää, mutta Oulun yliopiston opeilla kaikesta selviää. Ja kun täällä pärjää, pärjää missä vain. Tässäkin voitte uskoa minua.

Haluan näillä sanoilla toivottaa valtiovallan puolesta Oulun yliopistolle ja sen hallinnolle, yliopiston henkilökunnalle, opiskelijoille, kaikille yliopistolaisille antoisaa lukuvuoden alkua ja menestyksekästä syksyä tieteiden, sivistyksen ja tiedeyhteisömme parissa.