Puheenvuoroni rajaturvallisuuslain käsittelyssä eduskunnassa

Puhe

Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen esitys väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi on sisällöltään poikkeuksellinen, ja sen käsittely on ollut hyvästä syystä poikkeuksellista. Esityksestä on käytetty vaikeaa asiaa yksinkertaistavia puheenvuoroja. On perusteltu esitystä sillä, että kansallinen turvallisuus on aina ensisijaista. Niin onkin, mutta esityksen käsittelyn yhteydessä on käynyt ilmeiseksi arvioida, millaisia uhkia esitetty laki torjuu, ja kuinka hyvin se toimii. On korostettu ihmisoikeuksien suojelua ja oikeusvaltioperiaatetta. Se on ollut perusteltua. Meidän maamme on oikeusvaltio, se kunnioittaa ihmisoikeuksia, ja me turvaamme sitä juuri näistä syistä. Lain eduskuntakäsittelyssä on tehty työtä, jotta näitä arvoja ja näitä periaatteita voidaan turvata.

Hallintovaliokunnassa eilen hyväksytyssä mietinnössä arvioidaan, että niin kutsuttu välineellistetty maahanmuutto voi uhata Suomen kansallista turvallisuutta. Sen mittasuhteista voidaan valiokunnan arvion mukaan tehdä päätelmiä oman rajavalvontamme kokemuksista. Venäjä kokeili välineellistettyä maahanmuuttoa jo talvella 2015—2016, ja viime vuoden syksyllä rajalle ohjattiin lyhyessä ajassa satoja henkilöitä. Venäjän käskyvallassa oleva Valko-Venäjä on osoittanut, että EU-maiden rajoille saadaan lyhyessä ajassa ohjattua suuria ihmisjoukkoja. Tilanteet Puolan ja Liettuan rajoilla ovat osoittaneet, mitä pahimmillaan voi tapahtua. Diktatuurimaa Valko-Venäjän rajajoukot ajavat ihmisiä rajalle uhkailemalla ja pahoinpitelemällä. Heillä ei myöskään ole tunnontuskia seurata ihmisjoukkojen nääntyvän ja paleltuvan rajavyöhykkeelle.

Arvoisa puhemies! Meillä täytyy olla keinoja estää tilanteen kriisiytyminen maamme itärajalla, eikä mitään helppoja vaihtoehtoja ole. Kuten hallintovaliokunta mietinnössään toteaa, yhteistyö Venäjän kanssa ei ole enää sillä tasolla, etteikö tarkoituksellinen välineellistetty maahantulo olisi uhkatekijä. Myöskään eduskunnan suurella enemmistöllä hyväksymät muutokset ulkomaalaislakiin EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin mukaisen rajamenettelyn käyttöön ottamiseksi Suomessa eivät vastaa mahdollisiin uhkiin. Mikäli itärajan yli ohjataan todella suuria ihmisjoukkoja, heidän majoittamisensa ja liikkumisrajoitustensa valvominen ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla käy mahdottomaksi, heidän turvapaikkahakemustensa käsittelystä puhumattakaan. Voi olla, että päädymme tarvitsemaan apua muilta EU-mailta, mutta tarjolla olevat avustustoimet, esimerkiksi palautusten nopeuttaminen, eivät käytännössä tule kyseeseen, koska Venäjä ei toimi yhteistyössä. Ja vaikka meillä on perusteltu odotus, että Euroopan komissio tulevalla kaudella tulee säätämään uusista välineistä välineellistetyn maahanmuuton torjumiseksi ja hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi, ei näistä toistaiseksi ole vasta kuin vakaa aikomus. Me joudumme siis ratkaisemaan tämän ongelman itse.

Arvoisa puhemies! Ratkaisussa pitää pyrkiä paitsi turvaamaan Suomea myös minimoimaan riskit turvapaikanhakijoille. Kokonaisarviota tehdessämme on aivan aluksi tunnistettava, että nykytilanne on kaikin tavoin kestämätön. Suomen itärajan maaraja on ollut jo useiden kuukausien ajan kokonaan kiinni. Tämä on haitannut molemmin puolin rajaa asuvien ihmisten tavallista elämää. Vielä olennaisempaa on, että nykytila on estänyt kokonaan turvaa tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuden hakea kansainvälistä suojelua Suomesta millään muulla tavoin kuin vaarallisella matkalla maastorajoille. Jos arvostelee hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvän 5 §:n mukaista poikkeusmenettelyä tehottomaksi, on syytä tunnustaa, että nykytilan jatkuminen on aivan varmasti pahempi vaihtoehto. Esitetyn lain tarjoama mahdollisuus merkitsisi, että riskit epäinhimilliseen palautukseen olisivat joka tapauksessa pienemmät kuin rajan täyssulussa.

Arvoisa rouva puhemies! Tämän lain käsittely on ollut vaikeaa, se on ollut poikkeuksellista. Tavanomainen ihmisoikeussopimusten ja perustuslainmukaisuuden tarkastelu ei ole tässä tapauksessa ollut riittävää. Perustuslakivaliokuntaa on tarvittu ohjaamaan mietintöä laativan hallintovaliokunnan työtä. Sosiaalidemokraattien esittämät täsmennykset ja muutokset eivät ole olleet tavanomaista kompromissien hakemista lainvalmistelussa. Ne ovat olleet ehtoja myötävaikuttamiselle, ja me kiitämme yhteistyöstä. Saavutettu tulos on paras mahdollinen Venäjän hybridivaikuttamisesta huolimatta tai sen alaisina Suomesta turvaa tarvitseville. Se on myös käsityksemme mukaan paras vaihtoehto Suomen kansallisen turvallisuuden kannalta. Lain hyväksyminen suojaa Suomen kansallista turvallisuutta myös osoittaessaan, että me pystymme kansakuntana riittävään yksituumaisuuteen, kun joudumme tekemään raskaita, vakavia päätöksiä.

Puhuttu eduskunnassa 9.7.2024.