Pohjois-Suomen sd-kansanedustajat tyytyväisiä matkapuhelinverkon kehittämiseen

TIEDOTE
julkaisuvapaa

Pohjois-Suomen sd-kansanedustajat tyytyväisiä matkapuhelinverkon kehittämiseen

Allekirjoittaneet kansanedustajat pitävät suunniteltua yhteisverkkoa edistysaskeleena, joka toteutuessaan parantaisi harvaan asuttujen alueiden tietoliikenneyhteyksiä. Operaattorien yhteistyö on taloudellisesti järkevää sekä ennen kaikkea tärkeää tarvittavien viestintäpalveluiden saamiseksi alueelle. Yhteistyössä operaattorit pystyvät rakentamaan verkon kattavuutta ja nopeutta aiemmin koko maahan.

Valtioneuvosto on tänään muuttanut DNA Oy:n ja TeliaSonera Finland Oyj:n GSM-toimilupia niin, että yhtiöt voivat rakentaa suunnittelemansa yhteisen matkaviestinverkon Itä- ja Pohjois-Suomeen myös 900 ja 1800 megahertsin taajuusalueilla.

Yhtiöt ilmoittivat elokuussa tarkoituksestaan rakentaa Itä- ja Pohjois-Suomeen yhteisverkko, joka kattaa Suomen pinta-alasta 50 prosenttia ja väestöstä 15 prosenttia. Jo aiemmin Valtioneuvosto on toimilupapolitiikallaan muiden taajuuksien osalta kannustanut alan yrityksiä rakentamaan yhteisverkkoja. Nyt tehdyt toimilupaehtojen muutokset mahdollistavat yhteisverkon myös 900 ja 1800 MHz taajuuksilla.

Molempien yritysten toimilupiin lisätään ehto siitä, että niiden omien verkkojen on katettava vähintään 80 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. 900- ja 1800-alueiden taajuuksien yhteiskäyttö on sallittua oman verkon peittoalueen ulkopuolella.

Yrityksen oman GSM-verkon ja GSM-yhteisverkon tulee yhdessä kattaa 99 prosenttia Manner-Suomen väestöstä vuoden 2015 alusta lukien.

Lisätietoja:
kansanedustaja Tytti Tuppurainen, 09 432 3186, tytti.tuppurainen@eduskunta.fi
kansanedustaja Raimo Piirainen, 09 432 3036, raimo.piirainen@eduskunta.fi
kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä, 09 432 3157, johanna.ojala-niemela@eduskunta.fi

Kommentit

Jätä kommentti