Pidetään pienten puolta!

Pidetään pienten puolta!

Hyvää lapsen oikeuksien päivää!

Perhepolitiikan punaisena lankana on ennalta ehkäisevien, maksuttomien matalan kynnyksen lapsiperhepalveluiden parantaminen. Oleellista on, että perheet saavat toimivia palveluita oikea-aikaisesti ja riittävästi.

Myös perheiden monimuotoisuus ja esimerkiksi yksinhuoltajat on huomioitava perhepolitiikassa. Lasten oikeudet eivät voi odottaa eikä perheitä saa jättää yksin.

YK:n lasten oikeuksien sopimus määrittelee kaikkien alle 18-vuotiaiden olevan lapsia, jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja samalla myös tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa – tämä on huomioitava myös lainsäädännössä.

Lapset ovat yhteiskunnan tulevaisuus ja on erittäin tärkeää, että lapset kokevat olevansa yhdenvertaisessa asemassa keskenään, ja ettei yksikään lapsi koe ulkopuolisuutta. Vastuu lasten oikeuksista on paitsi vanhemmilla myös päättäjillä, joilla on velvollisuus huomioida lasten oikeudet päätöksenteossa.

Lasten oikeudet eivät ole näkyneet myönteisinä Sipilän hallituksen päätöksenteossa, sillä muun muassa subjektiivisen kokopäiväisen päivähoito-oikeuden rajaaminen työttömien lapsilta oli askel kohti lasten epätasa-arvoiseen asemaan jakamisesta. Jokaisella lapsella kuuluu olla oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon – vanhempien työttömyys ei ole lapsen syy.

Tutkimusten mukaan lasten perhetausta vaikuttaa mm. kiusaamiseen. Kasvava eriarvoistuminen näkyy myös lasten harrastusmahdollisuuksissa; kaikilla lapsilla ei ole mahdollisuutta harrastuksiin, sillä perheellä ei ole siihen varaa.

Nykyajan Suomessa joka kymmenes lapsi elää pienituloisessa perheessä, tämä luku on kasvanut liian suureksi. Indeksijäädytykset ja leikkaukset sosiaaliturvaetuuksista ovat vaikuttaneet lapsiperheiden pärjäämiseen, ja tällä lyhytnäköisellä ja vastuuttomalla politiikalla on ollut vaikutuksia lasten asemaan yhteiskunnassa. Nyt viimeistään on toimittava lapsiperheiden köyhyyden vähentämiseksi.

Pidetään pienten puolta!

Kommentit

Jätä kommentti