Peruskoulu on palautettava arvoonsa

Peruskoulu on suomalaisen sivistyksen sydän ja osaamisemme kivijalka. Se on tasa-arvon tae.

Oikeus yhdenvertaiseen oppimiseen valmistaa lapsemme ja nuoremme itselliseen elämään.

Peruskoulu on aarre, mutta se säilyy vain hyvällä hoidolla ja huolenpidolla. Työtä peruskoulun puolesta tarvitaan nyt.

Sanna Marinin hallituskaudella olemme katkaisseet aiempien vuosien leikkauslinjan ja aloittaneet koulutuksen ja suomalaisen osaamisen kunnianpalautuksen.

Nostimme oppivelvollisuusiän 18 vuoteen ja turvasimme nuorillemme maksuttomat lukio- ja ammattiopinnot.

Tehdystä työstä on paikallaan iloita, mutta se ei riitä. Seuraavaksi on keskityttävä sivistyksen ytimeen, peruskouluihin.

Me sosialidemokraatit olemme kuunnelleet herkällä korvalla huolia luokkahuoneista ympäri Suomen. Viesti on selvä. Peruskoulua on vahvistettava tulevalla hallituskaudella.

Kaikki lähtee luokkahuoneista. Meidän on tuettava ympäri Suomen näissä huoneissa opiskelevia lapsia ja nuoria, työtään tekeviä opettajia ja monia muita koulumaailman ammattilaisia.

Luokkakokoja on pienennettävä, jotta opettajilla ja kouluhenkilökunnalla on aikaa jokaiselle oppilaalle.

Jokainen lapsi ja nuori on yksilöllinen oppija. Heidän on saatava tarpeidensa mukaista tukea opiskelussaan.

Pienempien luokkakokojen lisäksi peruskoulussa on oltava riittävä määrä erityisopettajia, koulupsykologeja ja muuta henkilökuntaa, jotka tukevat ja vahvistavat oppilaiden osaamista ja jaksamista. Koulun on oltava kaikille turvallinen: kiusaaminen on kertakaikkiaan kitkettävä juurineen.

Myös opettajia on tuettava heidän arvokkaassa työssään. He ovat ammattitaidoillaan kansallinen ylpeydenaihe.

Opettajien jaksamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Tällä hetkellä monilla alueilla Suomessa on pulaa koulutetusta opetushenkilöstöstä.

Tarvitsemme riittävästi alan aloituspaikkoja korkeakouluihin, jotta osaajapula saadaan taitettua.

Jotta näissä tavoitteissa onnistutaan, on peruskoulujen rahoitus turvattava. Määräaikaisten hankkeiden sijaan tarvitsemme sitovaa pitkäaikaista rahoitusta peruskouluille.

Sivistys ei ole pikamatka, vaan jatkuva polku. Sanna Marinin hallituksen aloittamaa työtä on ensi vaalikaudella määrätietoisesti jatkettava.

Oppilaat, jotka taitavien opettajien johdolla kasvavat vahvoiksi taidoissaan ja tiedoissaan, rakentavat tulevaisuuden Suomen.

Kouluaika jättää meihin jokaiseen elämänmittaisen jäljen. Haluan, että tuo jälki on jokaisella hyvä, uusia taitoja kartuttava ja elämässä eteenpäin vievä.

Opettajille toivon työrauhaa. Heidän on voitava keskittyä arvokkaaseen työhönsä, opettamiseen.

Kolumni on julkaistu 24.3. Kainuun Sanomissa

Kommentit

Jätä kommentti