Perheiden monimuotoisuus huomioitava lainsäädäntötyössä

Suomalaiset perheet ovat monimuotoisia: on yhden vanhemman perheitä, uusperheitä, sateenkaariperheitä, adoptioperheitä, sijais- ja tukiperheitä, kahden kulttuurin perheitä, monikkoperheitä, lapsikuolemaperheitä, leskiperheitä tai tahattomasti lapsettomia perheitä. Ei ole kyse vähemmistöstä, sillä noin  puolet suomalaisista perheistä eroaa jollain tapaa normista.

Tapasin tänä aamuna eduskunnan naisverkoston aamiaistapamisella Monimuotoiset perheet -verkoston edustajia. Perheiden monimuotoisuutta ei vielä huomioida riittävästi lainsäädännössä ja palvelujärjestelmässä. Perhelainsäädännön lähtökohta on perinteinen perhekäsitys, jossa perhe koostuu avioliitossa elävistä miehestä ja naisesta ja heidän biologisista, eri aikaan syntyneistä lapsistaan. Tämä epäkohta täytyy korjata kaikkien perheiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kehotin järjestöjä seuraamaan erityisesti, miten vuoden vaihteessa voimaan tulevaa sosiaalihuoltolakia noudatetaan kunnissa. Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan on tarjottava perheille tarpeen vaatiessa ennaltaehkäisevää kotiapua. Matalan kynnyksen kotiapua peräänkuulutimme myös Demarinaisten liittokokouksessa.

Kommentit

Jätä kommentti