Parempaa turvaa omaishoitajuuteen

Uuden omaishoitolain valmistelu on viimein käynnistynyt. Uutta vahvempaa lainsäädäntöä on odotettu omaishoitoperheissä. Tällä hetkellä laki ei turvaa riittävästi omaishoitajan ja –hoidettavan oikeuksia ja hyvinvointia. Tiedämme hyvin, että eri puolilla Suomea tilanne vaihtelee riippuen siitä, miten paljon kukin kunta on kohdentanut omaishoitoon resursseja ja minkälaisia kriteereitä käytetään omaishoidon määrittelyssä.

Uuden lain ensisijaisena tavoitteena onkin oltava omaishoitajien oikeusturvan vahvistaminen, yhdenvertaisuuden turvaaminen ja yhtenäinen määrittely koko maassa. Kuten viime keväänä valmistuneessa kansallisessa omaishoidon kehittämisohjelmassa linjataan, pitäisi hoitoa tarvitsevalla henkilöllä olla aina oikeus sopimusomaishoitoon, jos sen edellytykset täyttyvät. Vastaavasti omaishoitaja saisi subjektiivisen oikeuden hoitopalkkioon ja vapaaseen.

Arvion mukaan uudistus lisää tuensaajien määrää nykyisestä, mutta pitää muistaa, että omaishoito ja omassa kodissa asuminen tulee yhteiskunnalle huomattavasti edullisemmaksi kuin muut asumis- ja hoitojärjestelyt. Siitäkin syystä omaishoitoon kannattaa satsata.

Lainsäädännöllä pitää myös vahvistaa omaishoitajien jaksamista. Se tarkoittaa etenkin arkea tukevien monipuolisten palveluiden takaamista. Omaishoitajalla tulee olla mahdollisuudet elää myös omaa elämäänsä, tehdä työtä ja harrastaa – muulloinkin kuin lakisääteisinä vapaapäivinä.

Omaishoidon kehittämisohjelma antaa erittäin hyvän pohjan lain laatimiselle ja omaishoidon kestävälle kehittämiselle. Nyt on tärkeää, että tulevassa hallitusohjelmassa ja sen rahoitussuunnitelmassa uusi omaishoitolaki otetaan keskeisesti huomioon.

Tytti Tuppurainen
kansanedustaja (sd)
Oulu

Anneli Kiljunen
kansanedustaja (sd)
Omaishoitajat ja Läheiset –Liiton puheenjohtaja
Lappeenranta

Kommentit

Jätä kommentti